Geopolitika

Klouzání po povrchu

Četl jsem dnes několik článků, které mě rozzlobily! Měly jednoho společného jmenovatele. Nazval bych to klouzání po povrchu. Uvědomil jsem si, že tato sportovní disciplína je hodně rozšířená a postihuje dopisovatele takových těch rádoby „alternativních“ a vlažných webů. Tito autoři se rádi zabývají myšlenkami, jestli politik A odpověděl jízlivou poznámkou politikovi B, jestli opatření, která vyhlásil politik C, nejsou v rozporu s tím, co tvrdí politik D apod. Dále tito pisálci hledají logiku v restriktivních opatřeních vlády, a protože tam žádná není, tak zbytečně utrácejí drahocenný čas jak svůj, tak i těch, kteří v naivitě, že se něco nového dozví, to budou číst. Do toho se přidají diskutující, kteří o tom neví už vůbec nic a tak vznikne mnoho povyku pro nic. Naše Křesadlo touto nemocí netrpí, tady lítají skutečné ohnivé jiskry!

V této souvislosti mě napadl jeden úsměvný příběh, který se mi před mnoha lety osobně přihodil. Posuďte sami:

Byl jsem hodně mladý, začínající a ambiciózní… a tudíž hloupý a naivní. Pracoval jsem v jedné nejmenované firmě, kde se mi líbilo a kde to z mého hlediska pěkně fungovalo. Majitel této firmy byl zřejmě jiného názoru a potřeboval se firmy elegantně zbavit. To jsem ale v té době ještě nevěděl. Najal si na to zkušeného člověka, který zřejmě na rozdíl ode mne, naivní nebyl. Nastoupil do firmy jako výkonný ředitel a ihned začal dělat velká opatření. Svolal si všechny zaměstnance na velkou poradu, namaloval na tabuli stávající strukturu celé firmy a začal do ní dělat zásahy. Vedoucí oddělení na 2.úrovni řízení od shora byl najednou podřízen člověku ze 4.úrovně a někteří jeho podřízení zase měli plnit pokyny šéfovy sekretářky a ta zase dostala na starosti úplně jinou práci, než dělala doposud. Ve struktuře firmy došlo k tak zásadním a nelogickým změnám, že už nikdo nevěděl, co má dělat, komu je podřízený a kdo je podřízený jemu. Jak už jsem uvedl, byl jsem mladý a naivní a o záměru „nejvyššího“ jsem neměl ani tušení. Měl jsem čerstvě v hlavě všechny poučky o managementu a myslel jsem si, že vím, jak se to má správně dělat. Navíc jsem se dověděl, že nový výkonný ředitel dostal hned po nástupu tak vysoký plat, že jsem netušil, že se takovým částkám ještě říká plat. Objednal jsem se k šéfovi na konzultaci a tam jsem mu sdělil, že nový výkonný ředitel se asi zbláznil a předložil jsem mu perfektní analýzu jeho nesmyslných kroků a prognózu, co to udělá s firmou do budoucna. Patlal jsem se s tím několik dní a byl jsem pyšný, jak jsem dokázal toho „amatéra“ odhalit. Šéf mě velmi překvapil, protože vlažně předstíral, že ho to zajímá, ale přitom bylo vidět, že je mu to úplně jedno. Po hodině zbytečného vysvětlování jsem to vzdal a nechápal jsem vůbec nic. Vyrostlo ve mně podezření, že tady něco hodně smrdí.

Na vlastní pěst jsem podnikl investigativní práci a začal se pídit po informacích o záhadném řediteli, až jsem vypátral, že dotyčný „slavný ředitel“, má za sebou pestrou podnikatelskou minulost po celém světě a že je to známý a vysoce ceněný likvidátor firem. Dokáže na objednávku s firmou udělat cokoliv, aniž by majitele vystavil jakémukoliv riziku ze strany FÚ, policie, soudu a dalších složek, které se v tom, až se to zhroutí, začnou šťourat.

Co z toho vyplývá? Že jsem se zabýval nepodstatnými detaily, které mě odvedly od skutečného záměru a cíle nejvyššího majitele firmy. Klouzal jsem po povrchu! Jinými slovy, podvod byl tak velký, že zcela unikl mé pozornosti. Takové vlastnosti, jako rovný charakter, poctivost, znalosti, smysl pro spravedlnost, byly vlastně překážkou pro pochopení celého podvodu. Jakmile jsem to pochopil, všechno do sebe dokonale zapadlo, každý do té chvíle nesmyslný krok ředitele, začal najednou dávat smysl. Je jasné, že jsem nečekal ani minutu, dal jsem výpověď a nechtěl jsem s tou levárnou mít nic společného. Začal mi dávat najednou smysl i ten jeho nehorázně vysoký plat!

Myslím si, že tento příběh je dokonalá analogie s tím, co se tady ve státě, ale i na celém světě právě odehrává. Většina lidí vůbec není schopna vidět ten obludný rozměr podvodu a hledá v tom logiku. Parametry, které zhoršují možnost pochopení, jsou vzdělání (čím vyšší, tím hůř!), poctivost (jak by tohle mohl někdo chtít udělat!), věk (zhoršuje schopnost přiznat, že do teď jsem žil v bludu!). Spousta lidí si myslí, že politici dělají chyby z neznalosti, nebo že dělají co mohou, ale bohužel jim to občas nevyjde! „Všichni jsme jenom lidé a lidé přece dělají chyby, že!“ Titíž lidé jsou pak schopni jim ty chyby zase odpustit, protože přece vláda dělá všechno proto, aby lidi před tím strašlivým a zabijáckým virem ochránila! A tak chodí pořád v rouškách, sice trochu béékají, ale v podstatě s tím vším souhlasí.

Když jim řeknete, že je to úplně jinak, béékají si svoje nesmysly dál do roušek a nakonec se vy stanete terčem jejich hněvu a posměchu. Ne vláda, která to všechno vědomě, cíleně a za peníze vytvořila, prodala svůj národ a hraje neskutečné divadlo, aby to neprasklo! Ale vy, jako nositel pro ně nepřijatelné pravdy, se stanete tím terčem a narušitelem jejich „reality“.

Tato nemoc má i svůj název a jmenuje se:

kognitivní disonance

Definice: Kognitivní disonance je stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma kognicemi, například mezi postoji a skutečným stavem věci.

Mimochodem, věděli jste, že existuje Tajná smlouva, kterou údajně podepisují zasvěcenci do okultních společností svou vlastní krví? Tvrdí se, že se dostala mezi lidi tak, že ji nechal někdo zapomenutou v kopírce, která šla do servisu. Nevím, jak k tomu došlo a vlastně je to i jedno. Důležité je, že se všechny tajné společnosti, které společně jako jeden muž pracují na zotročení lidstva, jejím zněním skutečně řídí. Tato Tajná smlouva mě osobně připadá, jako hodně redukovaná verze Protokolů Sionských Mudrců, kterou můžete najít v seznamu doporučené literatury.

Tento článek je vlastně takovým zamyšlením, jak souvisí současná podvodná pandemie Covid s prvními dvěma body této smlouvy. Celé znění najdete na konci tohoto článku.

1. Iluze, která nastane, bude tak obrovská, že unikne jejich vnímání.
2. Ti, kdož uvidí, budou považováni za blázny.

Jestli připouštím existenci nějaké pandemie, která tady na rozdíl od vymyšleného Covidu skutečně řádí, tak je to právě pandemie hlouposti a kognitivní disonance. Zasáhla až 90% lidstva! A pozor! Tahle pandemie, je skutečně smrtelná!

Tajná smlouva

 • Iluze, která nastane, bude tak obrovská, že unikne jejich vnímání.
 • Ti, kdož uvidí, budou považováni za blázny.
 • Vytvoříme oddělená vzezření, abychom zabránili možnosti vidět spojení mezi námi.
 • Budeme se chovat, jako kdybychom nebyli spojeni, abychom udržovali iluzi naživu.
 • Našim cílem bude vykonat jeden krok za čas, aby nikdy nepadlo na nás samotné podezření. To jim také zabrání vidět změny tak, jak budou nastávat.
 • Budeme vždy stát nad relativním polem jejich zkušeností, neboť my známe tajemství absolutna.
 • Vždy budeme pracovat společně a zůstaneme spojeni krví a utajením. Toho, kdo promluví, postihne smrt.
 • Ponecháme jim krátkou dobu života a jejich mysli slabé, i když budeme předstírat, že děláme opak.
 • Budeme využívat znalostí vědy a technologie lstivými způsoby, takže nikdy neuvidí, co se děje.
 • Budeme používat měkké kovy, urychlovače stárnutí a sedativa v jídle a vodě a také ve vzduchu.
 • Budou pokryti jedy, kamkoli se otočí.
 • Měkké kovy budou způsobovat, že budou ztrácet svou mysl. Slíbíme z našich mnoha stran najít lék, přestože je budeme zahrnovat stále většími jedy.
 • Jedy budou absorbovány prostřednictvím pokožky a úst, budou ničit mysl a reprodukční systém.
 • Z toho všeho se budou rodit mrtvé děti, ale tuto informaci budeme skrývat.
 • Jedy budou schovány ve všem, co je obklopuje, v tom, co pijí, jedí, dýchají a nosí.
 • Musíme být důmyslní v dávkování jedů, neboť mohou dohlédnout daleko.
 • Naučíme je, že jedy jsou dobré, s veselými obrázky a hudebními tóny.
 • To pomůže k vůli pomáhat. Získáme je, aby prosazovali naše jedy.
 • Uvidí, jak se naše produkty používají ve filmu, postupně si na ně zvyknou a nikdy nepoznají jejich skutečný účinek.
 • Když zplodí dítě, vstříkneme jedy do krve jejich dětí a přesvědčíme je, že to je pro jejich dobro.
 • Začneme s tím brzy, když bude jejich mysl mladá, zaměříme se na to, co děti milují nejvíce, na sladkosti.
 • Když budou mít zubní kazy, vyplníme jim zuby kovy, které usmrtí jejich mysl a ukradne jim budoucnost.
 • Až bude jejich schopnost učit se narušena, vytvoříme lékařství, které je učiní nemocnějšími a způsobí další nemoci, na které vytvoříme ještě další léky.
 • Uděláme z nich naší mocí poddajné a slabé před námi.
 • Budou vyrůstat deprimovaní, pomalí a otylí a když si k nám přijdou pro pomoc, zahrneme je ještě většími jedy.
 • Zaostříme jejich pozornost na peníze a materiální statky, takže se mnozí z nich nikdy nespojí s vnitřním já. Rozptýlíme je sexem, vnějšími lákadly a hrami, takže nikdy nebudou sami v souladu s všeobjímající jednotou.
 • Jejich mysli budou patřit nám a oni udělají, co řekneme. Jestliže odmítnou, najdeme způsoby, jak implementovat mysl měnící technologie do jejich životů. Strach budeme využívat jako svou zbraň.
 • Ustanovíme jejich vlády a uvnitř nich založíme opozici. Budeme vlastnit obě strany.
 • Vždy budeme skrývat svůj cíl, ale provedeme náš plán.
 • Naše rodiny se nikdy nebudou mísit s jejich. Naše krev musí zůstat vždy čistá, to je ta cesta.
 • Donutíme je zabíjet se navzájem, pokud nám to bude vyhovovat.
 • Budou nám poskytovat svou práci a my budeme prosperovat z jejich dřiny.
 • Budeme je prostřednictvím dogmat a náboženství držet oddělené od Jednoty.
 • Budeme kontrolovat každý aspekt jejich životů, říkat jim, co si mají myslet a jak.
 • Jemně a mírně je povedeme, ale necháme je si myslet, že se vedou sami.
 • Skrze naše frakce mezi nimi budeme rozdmýchávat nepřátelství.
 • Když se mezi nimi rozsvítí světlo, uhasíme ho výsměchem, či smrtí, tím, co nám bude nejlépe vyhovovat.
 • Donutíme je vytrhávat si navzájem svá srdce a zabíjet své vlastní děti.
 • Toho dosáhneme využitím nenávisti jako svého spojence, hněvu jako svého přítele.
 • Nenávist je zcela zaslepí a nikdy neprohlédnou, že z jejich konfliktů se vynořujeme jako jejich vládci. Budou vytíženi zabíjením se mezi sebou.
 • Budou zalití svou krví a budou zabíjet své sousedy, pokud nám to bude vyhovovat.
 • Budeme z toho obrovsky těžit, neboť nás neuvidí, neboť nás vidět nemohou.
 • Budeme prosperovat z jejich válek a umírání.
 • Budeme to opakovat stále znovu a znovu, dokud nebude dosaženo našeho konečného cíle.
 • Budeme pokračovat v nucení, aby žili ve strachu a zlosti, prostřednictvím obrazů a zvuků.
 • Použijeme všechny prostředky, abychom toho dosáhli.
 • Prostředky budou poskytovány díky jejich práci.
 • Donutíme je nenávidět sama sebe a své sousedy.
 • Vždy před nimi budeme skrývat božskou pravdu, že všichni jsme jeden. To se nesmí nikdy dozvědět!
 • Nikdy nesmí poznat, že barva pleti je iluze, vždy si musí myslet, že si nejsou rovni.
 • Krok po kroku, krok po kroku se budeme blížit svému cíli.
 • Převezmeme jejich půdu, zdroje a bohatství, abychom nad nimi vykonali naprostou kontrolu.
 • Donutíme je akceptovat zákony, které jim ukradnou poslední zbytky svobody, které mají.
 • Postavíme finanční systém, který je navždy uvězní, bude udržovat je samotné i jejich děti zadlužené.
 • Když budou společně klít, nařkneme je ze zločinů a světu prezentujeme jinou verzi, neboť budeme vlastnit všechna média.
 • Budeme používat média ke kontrole toků informací a jejich vyznění v náš prospěch.
 • Když proti nám povstanou, rozmačkáme je jako hmyz, neboť nic jiného nejsou.
 • Budou bezbranní cokoli udělat, neboť nebudou mít žádné zbraně.
 • Rekrutujeme některé z nich, aby uskutečnili naše vlastní plány, slíbíme jim život věčný, ale žádný takový nebude, neboť nejsou jedni z nás.
 • Rekruti budou nazýváni „zasvěcenci“ a budou indoktrinováni věřit falešným obřadům průchodů do vyšších sfér. Členové těchto skupin, kteří se budou domnívat, že jsou s námi v jednom celku, nikdy nepoznají pravdu. Tu pravdu se nesmí nikdy dozvědět, neboť by ji obrátili proti nám.
 • Za svou práci budou odměněni pozemskými věcmi a skvělými tituly, ale nikdy se nestanou nesmrtelnými a nepřipojí se k nám, nikdy nepřijmou světlo a nebudou cestovat ke hvězdám.
 • Nikdy nedosáhnou vyšších realit, neboť zabíjení svého vlastního druhu bude blok k přechodu k osvícení. Tohle nikdy nepoznají.
 • Ach ano, iluze svobody bude tak obrovská, že nikdy nezjistí, že jsou našimi otroky.
 • Pravda bude ukryta v jejich tváři, tak blízko se nebudou schopni zaměřit, dokud nebude příliš pozdě.
 • Až bude vše hotovo, realita, kterou jsme pro ně stvořili, je bude vlastnit. Tato realita bude jejich vězením. Budou žít v sebe-klamu.
 • Až bude náš cíl splněn, začne nové éra tyranie.
 • Jejich mysli budou spoutány jejich vírami, vírami, které jsme ustanovili za pradávných časů.
 • Ale pokud by někdy zjistili, že jsou rovnocenní, zahyneme. TOHLE SE NESMÍ DOZVĚDĚT.
 • Pokud někdy zjistí, že by nás společně mohli porazit, uskuteční akci.
 • Nesmí se nikdy dozvědět ani to, co jsme udělali, neboť pokud by se to dozvěděli, nebudeme mít prostor utíkat, neboť bude snadné vidět, kdo jsme, až závoj spadne. Naše akce odhalí, kým jsme a oni nás uloví a nikdo nám neposkytne úkryt.
 • Toto je tajná smlouva, kterou budeme žít zbytek svých současných a budoucích životů, neboť tato realita transcenduje mnoho generací a životních období.
 • Tato smlouva je zpečetěna krví, naší krví.
 • O této smlouvě se NIKDY NIKDO nesmí dozvědět, že existuje. Nesmí být NIKDY zapsána či řečena kýmkoli z nás, vědomí toho by bylo příčinou uvolnění hněvu PRVOTNÍHO STVOŘITELE nad námi a my bychom byli vrženi do hlubin, odkud jsme přišli a zůstali tam až do konce času nás samotných.