Zdraví

Lékaři a doktoři

Aneb celostní pohled na necelostní „západní“ medicínu

Neexistující pandemie [C]ovidu odhalila v plné nahotě bezzubost tzv. západní medicíny. Protože se jedná o velmi aktuální téma, které dnes zajímá úplně každého, pokusím se v několikadílném článku odhalit příčiny, které dovedly medicínu „západního typu“ na konec slepé uličky, ze které se podle mého názoru už nedostane. Buď v této dnešní podobě zanikne, anebo se bude muset přerodit v něco jiného. 95% lékařů neví nic a nejsem si jist, jestli těch zbývajících probuzených je dost na tak velkou revoluci. Možná, kdyby se zapojili všichni alternativci a léčitelé, tak by se to třeba do pohybu dalo. Uvidíme! V každém případě chci zdůraznit, že jsou světlé výjimky vystudovaných a atestovaných doktorů, kteří prozřeli, pochopili, odložili bílý plášť a vydali se celostní cestou. Bohužel jejich počet je žalostný.

V článku Věda a vědci – to jsou mi věci, jsem popsal příčiny, proč se věda ubírá opačným směrem a pro medicínu platí přesně totéž. Doporučuji přečíst nejprve článek o vědě.

Jediná správná cesta, kudy se každý obor lidské činnosti má ubírat, je celostní přístup. Žijeme v dualitě a jediná správná cesta je lávkou vzestupu – je to zlatá střední cesta, kde podmínkou je rovnováha – materialismus/spiritualismus, rozum/cit, pravá/levá, nahoře/dole, západ/východ. V případě „západní“ medicíny je tudíž jasné, že její směřování není duální, tudíž logicky nemůže jít správným směrem.  

Posuďte sami, je takové členění normální?

AnesteziologieChirurgieOnkologie
AngiologieInfektologieOrtopedie
DermatologieInterní lékařstvíOtorinolaryngologie
DermatovenerologieKardiochirurgiePaliativní medicína
EndokrinologieKardiologiePatologie
EpidemiologieKlinická biochemiePediatrie
FoniatrieKlinická farmakologiePneumologie
FyziologieLékařská genetikaPorodnictví 
FyzioterapieMaxilofaciální chirurgiePsychiatrie
GastroenterologieMikrobiologieRadiologie
GenetikaNefrologieRehabilitace
GeriatrieNeonatologieSexuologie
GerontologieNeurochirurgieStomatologie 
GynekologieneurologieTraumatologie
HematologieNeurootologieUrologie
HygienaOftalmologieVenerologie
Virologie…a další 

Výčet specializací a oborů zdaleka není kompletní, ale jsou to specializace, se kterými se pacient může běžně setkat. Specializace dává smysl jedině u všech chirurgických podoborů, kde je důležitá manuální zručnost a perfektní znalost problematiky.

Jaký je skutečný účel západní medicíny

„Západní“ medicína, (dále jen ZM), se v podstatě stala obětí finančních zájmů farmakomafie. Stala se vykonavatelem vůle farmaceutického průmyslu, který je ze 100% vlastněn Deep Statem. Největší množství peněz na Zemi se točí okolo 2 oborů – vojenský a farmaceutický průmysl. Někde jsem nedávno četl, že už vojensko-průmyslový komplex není co býval, a že se dá vydělat už jen na farmacii. Nebudu to zkoumat, je to v podstatě úplně jedno. Celá ZM je dnes zcela podřízená zájmům farmaceutických společností. Řídí univerzity, plně kontroluje všechny výzkumné ústavy, má pod kontrolou každého významnějšího lékaře, vědce, profesora. Má pod kontrolou osnovy veškerého medicínského vzdělávání v západním světě.

Na tomto bodě nepochybně začne spousta lidí a lékařů argumentovat tím, že lékaři to myslí dobře, že chtějí pomáhat lidem a určitě každý zná nějakého hodného a skvělého lékaře, na kterém mi bude ukazovat, že to, co tvrdím, není pravda. Chápu, tohle nebudu nikomu vyvracet, z určitého úhlu pohledu to i pravda může být. Ale zde uvedu jiný úhel pohledu, ze kterého to pravda není.

Typický příklad – mladý inteligentní člověk má ušlechtilé cíle a rozhodne se, že bude pomáhat lidem. To je krásné, že? Jde na medicínu s naprostou důvěrou, že se tam naučí všechno to, co lidstvo do dnešního dne na poli medicíny dokázalo (naivní představa, ale to ten mladý neví a není nikdo, kdo by mu to řekl). Šest let to do něj perou pod tlakem, takže chlapec nemá žádnou šanci přemýšlet a zkoumat, jestli to tak je nebo není, zkrátka je vůbec rád, když to vystuduje. Medicína je obecně považována za nejtěžší VŠ, takže má chlapec oprávněný pocit, že dosáhl nejvyššího vzdělání. Vysoké autority, slavná jména, prestiž univerzity – to všechno má v sobě takovou magii, že mladého studenta nemůže ani napadnout, že by tady mělo být něco v nepořádku. Že mu něco zatajili? To není možné, proč by to dělali? Jde do praxe, teď zjišťuje, co všechno ještě neumí, co neví a učí se a učí. Křeček v kolečku! Uplynou roky a ze studenta se vznešenými úmysly se stává dělník medicíny, zavalen administrativou, studiem na další atestace, nočními a víkendovými službami a neustálým pocitem, že toho ještě umí málo. Vidí, že výsledky nejsou takové, jak si původně představoval, ale protože je skromný, tak hledá chybu především u sebe, a tak se učí stále víc a víc. Ještě složitější je situace v běžných ordinacích praktických lékařů. Permanentně plná čekárna a nekonečná administrativní zátěž nedává lékařům vůbec šanci, aby přemýšleli, že takhle to opravdu nemá vypadat, a že se stali obětí jakési podivné hry mocných! Přece není normální, aby měl lékař na pacienta 5-10 min? Ale co s tím, když počet pacientů stále stoupá? Na tuto otázku už nikdo z těch, kdo jsou uvnitř tohoto systému, odpověď najít nemůže. Po šesti letech studia a po deseti letech v nemocnici mají všichni tak zakrnělou pravou mozkovou hemisféru, že už těžko mohou vidět medicínu z nadhledu. Každého to semele tak, že snadno uvěří, že žádná jiná cesta není, a tak maká a maká… Jako 18ti letý měl velké plány a ideály a nepochybně ušlechtilé cíle. Ve 34 letech je uhoněný, ženatý, má hypotéku a tik v oku.

Můžeme tohoto mladého snaživého doktora z něčeho vinit? Těžko! Jen se stal obětí dokonale promyšleného a zvráceného systému. Tak dokonale promyšleného, že i když za takovým doktorem zajdete a začnete mu něco vysvětlovat, neuvěří. Čím vyšší vzdělání, tím je větší šance, že už nikdy neuvěří. Čím je starší, tím je to horší. Takový člověk raději umře, než by uvěřil něčemu tak obrovskému a neuvěřitelnému, když mu to nepodložíte jasnými důkazy. A důkazy, jaké on si představuje, mu pochopitelně dát nemůžete, protože buď jich máte pro zarytého materialistu vždy málo, anebo jsou takového charakteru, že vám je snadno smete ze stolu. Zaznamenal jsem, že protiargumenty u těchto lidí mají společného jmenovatele. Je to obrana proti hrozbě rozpadu hliněných noh, na kterých si každý z nich postavil svůj život. Tyto nohy jsou slepence materialistických dogmat, pseudo-vzdělání, falešných dějin a pokroucených filozofií. Tato duševní choroba má i svůj název – kognitivní disonance, neboli popření.

Na materialismu a na důkazech je postaven celý současný svět. Policie chce jasné důkazy, a když je má, tak odsoudí i nevinného. Soud rozhoduje jen na základě jednoznačných důkazů, i když si myslí svoje. Vědec bez důkazů je zesměšněn a lékař, který stanoví diagnózu bez laboratorních vyšetření, je šarlatán. Manžel podvádí manželku a myslí si, že když na to nejsou důkazy, tak je to vlastně v pořádku. Zloděj okrade babičku v parku, a když ho nechytí, tak si myslí, že nic neprovedl. Když napíšete článek a neuvedete zdroje, tak tomu lidi nevěří, protože jste si to asi vycucali z prstu. Už chápete?

Pro tyto lidi je jednodušší a pohodlnější nositele informace raději dehonestovat jakýmkoliv způsobem, než o tom začít přemýšlet. Projděte si dějiny a najdete tisíce příkladů, kdy nejhůře dopadli nositelé pravdy a osvícení. Říkat lidem pravdu, je něco jako ruská ruleta, ale s plným zásobníkem. Tímto mechanismem se udržují lži při životě celá tisíciletí! 

Co z toho vyplývá? Především to, že vůbec nerozporuji, že se lékaři snaží dělat svou práci, jak nejlépe dovedou. Že používají postupy, které je někdo naučil. Že předepisují léky, které jim někdo nařídil pro danou indikaci předepisovat. Mohou být i hodní, příjemní, ale nic to nemění na skutečnosti, že neodhalili podvod, který se skrývá pod honosným výrazem „západní medicína“. Že se nesnaží vzdělávat i v jiných směrech, že si nekladou ty správné otázky atd. Zkrátka jsou pohodlně zabydlení ve své bezpečné profesi, tak proč by si přidělávali starosti. Tak přesně to jim vytýkám! Nepochybně nalezneme tuto lidskou průměrnost a pohodlnost ve všech oborech lidské činnosti, ale u lékařů je to bohužel nejvíc vidět.

Situace u alternativních léčitelů není vůbec jednoduchá. Během své praxe jsem viděl všechny varianty – špatné i vynikající léčitele a špatné i vynikající lékaře. Podle mého názoru je i horší léčitel pořád na tom lépe, než většina lékařů. Je to dané tím, že se léčitelé obecně snaží jít po příčině nemoci a více či méně se jim to i daří. Naproti tomu lékaři v 95% nehledají duchovní příčinu, a tudíž mohou nemoci pouze léčit, ale ne vyléčit. Ti opravdu dobří léčitelé, jsou zavaleni prací a dostat se do pořadníku trvá i měsíce. Proč? Protože takový člověk nemá na jednoho pacienta vyhrazených 5 min, ale minimálně 2h, někteří i více. Někteří pracují jen 4h denně, aby měli možnost udržovat sami sebe v dobré kondici, a aby jim jejich schopnosti správně fungovaly. Tak je to také správně a nemůže to být jinak. Když totiž léčitel dokáže pojmenovat příčinu, pak nemoc zmizí jednou pro vždy a navíc, z principu nemohou vznikat žádné vedlejší účinky a přesouvání symptomů z místa na místo, jako je to běžné u ZM. Zde je zároveň i odpověď na otázku, proč je ZM tak přetížená – způsob léčení/neléčení je příčinou a zároveň důsledkem špatného stavu ZM.

Ti horší léčitelé jsou často médii využiti jako odstrašující příklad pro davy: „Takhle to dopadá, když někdo fušuje doktorům do léčení bez medicínského vzdělání!“, hřmí v médiích. Téma alternativní léčitelé by vydalo na samostatný článek, tak to pro tuto chvíli uzavřu závěrem: veškerá šikana alternativních metod léčení je celosvětově řízena farmaceutickou lobby. Tyto firmy mají své tajné služby, neomezené finanční prostředky, monitorují dění na celé planetě a jakmile někdo překročí určitou pomyslnou línii, je bez milosti odstraněn, často s celou svou rodinou.

Věřím, že úplně ideální by bylo spojení alternativního léčitele a vystudovaného lékaře v jedné ordinaci. Oba by se museli naplnit pokorou jeden před druhým, lékař by měl respektovat mimořádné schopnosti léčitele a léčitel by měl ocenit znalosti lékaře v anatomii, biologii a v dalších užitečných oborech. Byl by to přínos úplně pro všechny! Jenže to nefunguje, protože lékaři se většinou chovají k léčitelům s despektem a arogancí. Pochopitelně jsou i mezi léčiteli černé ovce. Tito šarlatáni vidí v léčitelství jednoduchou cestu, jak vydělat peníze a na výsledku jim nezáleží. Opět je to o lidech jako ostatně ve všech oborech lidské činnosti.

Stejně jako mohou být někteří léčitelé ostudou pro ostatní, stejně tak mohou být i někteří lékaři vzorem ostatním. Jsou to lékaři, kteří, navzdory svému vzdělání, prohlédli. Jako příklad uvedu pana doktora Hrušovského a pana doktora Mikuláše Štefana, kteří se dokázali vymanit z klasické medicíny a stali se celostními léčiteli. Klobouk dolů před vámi, páni doktoři! Vás si opravdu vážím!

https://www.cestyksobe.cz/mudr-josef-hrusovsky-corona-pravo-a-harley-davidson/38275

https://www.cestyksobe.cz/mudr-mikulas-stefan-zachrani-se-lidstvo/37726

https://mikulasstefan.sk/

Vraťme se k původní otázce: Co je tedy na medicíně západního typu špatně? Vysvětlili jsme si, že lékaři dělají vlastně jen svoji práci, kterou je naučili ve škole. Škola je tedy ten zdroj problému. Proč to tak je? Je to všeobecný trend na všech školách a všech stupních vzdělávání. Přestože hodně učitelů, profesorů a speciálních pedagogů proti tomu protestuje a dělá vše možné, aby zvrátili postupnou degeneraci a úpadek školství, stejně k tomu dochází pomalu, ale jistě. Začíná to od školek, jde to přes inkluzi ve školách a končí to na univerzitách. Univerzity a vědecké ústavy jsou přísně kontrolované a od předepsaných plánů a osnov se nemohou odchýlit. Celá akademická sféra je podrobně popsaná v článku o Vědcích

Rozebereme si, co je na „západní“ medicíně nejvíc špatně.

1. Především je striktně materialistická, čili není celostní, ani duální. Tím se odsuzuje k tomu, že NIC nemůže úspěšně pochopit, i kdyby chtěla. Existujeme v dualitě a pochopení duality je zároveň klíčem k branám vyššího poznání.

2. Nezabývá se příčinami nemocí, ale snaží se řešit jen symptomy nemocí. Potlačuje projevy a přesunuje je na jiné místo v těle. Př.: Mám angínu, jdu k lékaři. Předepíše mi antibiotika, čímž mi sice zlikviduje angínu, ale také kompletní střevní mikroflóru a poškodí mi játra. Příčina, proč jsem dostal angínu, nebyla odstraněna a navíc mám další 2 zdravotní problémy, které jsem předtím neměl. Všechny nemoci světa mají příčinu v hlavě. Nesprávná myšlenka je spouštěčem nemoci. Kdo tuto skutečnost ignoruje, neměl by se nazývat ani lékařem, ani léčitelem.

3. Mocní tohoto světa (už se jim to naštěstí krátí) zařídili již před více než 100 lety, aby z osnov medicíny zmizely tisíce absolutně klíčových informací, bez kterých je každý obor jako Golem bez šému. Jedná se o geniální zásahy do každého jednotlivého oboru tak, aby bylo znesnadněné přijít na podstatu. O to se postarali plošně a celosvětově. A neustále jsou všechny univerzity pod kontrolou. Vymyslí se a objeví se jen to, co je dovoleno vymyslet a objevit. Jakmile se někdo pokusí tuto pomyslnou hradbu překročit, je nemilosrdně zlikvidován. Čím víc na západ, tím víc špatně! GO WEST!

4. Specializace dovedená do absurdna. Nejlepší způsob, jak zcela zamezit nalezení příčiny nemocí. Specializace jsou pomyslné klapky na očích koně a mají stejný účel – aby kůň šel tam, kam chceme a nestaral se o to, co se okolo děje. Mohl by se splašit!

5. Používání výhradně chemických látek a preparátů k „léčbě“. Jen 25% lze považovat za bezpečné, ale 75% jsou látky, které škodí a mají celou řadu vedlejších účinků.

Abychom byli spravedliví, tak uveďme, v čem je naopak ZM prospěšná:

Alfa a omega je Akutní medicína – celý systém záchrany lidského života v akutních případech, jako jsou dopravní a jiné nehody, pracovní úrazy, různá selhání, resuscitace, následné operační zákroky. S tím souvisí i celý záchranný systém, všechny jeho složky od horkých linek počínaje, přes sanitky, vrtulníky, diagnostiku, CT, JIP, až po rehabilitaci. Do toho můžeme zařadit i vojenskou medicínu, řešení rozsáhlých katastrof, polní nemocnice atd. Těchto lékařů a specialistů si velmi vážím a bez nich by to dnes opravdu nešlo. Myslím si, že je zbytečné toto téma více rozvádět, každý pochopí, co jsem měl na mysli.

Význam akutní medicíny je nepřímo úměrný duchovnímu rozvoji lidstva. Čím je člověk na tom duchovně hůře, tím je větší pravděpodobnost, že bude potřebovat služby akutní medicíny.  

Jak vypadá myšlení běžného standardního člověka, který má zdravotní problém (mimo akutních případů):

1. Stala se mi velká nespravedlnost, dostal jsem nemoc. Já za to přece nemůžu a doktor je tady od toho, aby mě toho svinstva zbavil. Ať se kouká snažit, nebo ho budu žalovat!

2. Člověk pochází z opice a z toho vyplývá, že je právě na nejvyšším vývojovém stupni. Tudíž i doktoři jsou na nejvyšším stupni, a jestli něco neumí vyléčit, tak to není jejich chyba, ale asi to prostě ještě nejde! Za pár let to třeba půjde.

3. Nemocnice jsou velké, doktoři jsou vyštudovaní, chodí v bílých pláštích, dorozumívají se způsobem, kterému nerozumím, mají k dispozici složité vybavení, tváří se tajemně a moudře, chovají se ke mně autoritativně, připadám si vedle nich jako úplný blbec! Z toho vyvodím závěr, že jsem v dobrých rukou, tady se o mě určitě nejlépe postarají!

4. Mám bezplatnou zdravotní péči! Celý život si platím všechna možná pojištění, tak proč bych to nevyužil, když je to zadarmo!

Jestliže je někdo zvyklý přemýšlet tímto způsobem, tak pak není problém takového člověka ovládat strachem z nemoci, vyhlásit jakoukoliv epidemii, pandemii a všichni poslechnou a udělají cokoliv. Ani se nepokusí přemýšlet!

Teď si to otočíme a napíšeme si, jak by ty horní 4 body měly vypadat u člověka, který ví, že není správné odevzdat svoje tělo do servisu někomu cizímu, ale být sám zodpovědný za svoje problémy:

1. Za každou jednotlivou nemoc si může každý jen a výhradně sám. Neexistuje žádná nemoc, kterou by bylo možné získat, aniž by si to dotyčný nezasloužil svým myšlením. A to platí i na úrazy, dopravní nehody a další lidské katastrofy. Nemoc máme proto, že jsme udělali něco nesprávného. Proto nám přišla do cesty, abychom si to uvědomili a napravili to. Není to rozhodně nic k chlubení, tak budu doma a budu přemýšlet, kde jsem udělal chybu.

2. Původně, před miliony let, byl člověk zde na Zemi na tak vysoké duchovní úrovni, že nemoci vůbec neexistovaly. Člověk měl schopnosti vesmírného cestování, teleportace na jakékoliv místo a mohl žít tak dlouho, jak to bylo pro jeho duši správné. Žil v naprostém souladu se vším živým a s celým vesmírem. Teprve křížením s nižšími druhy žijícími zde na zemi, člověk postupně degeneroval, až klesl na dnešní úroveň. Momentálně se nacházíme na naprostém dně a tomu odpovídá rozvoj nemocí, jaký jsme nikdy jako lidstvo nezažili. Katastrofální úroveň materialistické medicíny je už jen projevem zoufalství a pádu člověka.

3. Celá medicína využívá podobných atributů jako církev. Je to psychologická hra – hlavně udělat na pacienta dojem! Velká nemocnice je jako velký kostel, dojem vysoké vzdělanosti, co nejsložitější komunikace mezi doktory, aby tomu nikdo nerozuměl. Bohužel tomu nerozumí ani oni sami. Na materialisticky zaměřeného člověka to ale udělá mnohem větší dojem, než nějaký neoholený léčitel odněkud ze Sibiře! Přesto je opak pravdou! Věděli jste, že Sibiř je oblast s největší koncentrací geniálních léčitelů?

4. Bezplatná péče je dalším psychologickým tahem. Alternativnímu léčiteli by museli všechno zaplatit a tím jsou léčitelé v obrovské nevýhodě. Navíc jsou léčitelům permanentně házeny klacky pod nohy, někteří jsou zabíjeni, takže za těchto podmínek to vydrží dělat jen někdo hodně silný a odolný.        

Ze seznamu medicínských oborů vyberu několik, o kterých jsem přesvědčen, že tu budou muset být ještě dlouho, vzhledem k žalostnému stavu lidského vědomí. Týká se to především akutní medicíny, kde aplikace drsných chirurgických metod má své oprávnění.

Traumatologie

Chirurgie – všechny podobory

Ortopedie

Stomatologie

Anesteziologie

Porodnictví

+ všechny související a podpůrné obory

Pak je řada oborů, které používají tak zcestné metody „léčby“, že by měly být okamžitě zrušeny a spolupachatelé potrestáni.

Onkologie

Psychiatrie

Psychologie

Kožní

Hygiena

Epidemiologie

Infektologie

Virologie

Nekladu si za cíl uvést zde vyčerpávajícím způsobem úplně všechno do detailu. Jde mi o celkový pohled a předpokládám, že každý pochopí podstatu.

Ty nejvíce závadné obory si postupně rozebereme.

Onkologie

Navrhuji okamžitě rozpustit celá oddělení, rozehnat sestry na jiná pracoviště, zodpovědné pozavírat, pacienty převézt k léčitelům, aby se pokusili zachránit, co se dá. Podle mého názoru je onkologie pavědou a úplně nejhorším oborem ze všech.

Chemoterapie, radioterapie a další nesmysly jsou čisté zlo, aplikované na nevědomé pacienty. Jde tady jen a výhradně o byznys. S léčením to nemá nic společného. Rakovina je ideální ukázkou toho, jak se mohou na univerzitě vyučovat středověké bludy. Chystám se o tomto rozsáhlejším tématu napsat samostatný článek, tak pro tuto chvíli si jen řekněme, že rakovina je z 80% případů nesprávně diagnostikována. Vůbec není pochopena rakovina jako taková, jaký je její účel, jak se vyvíjí a jak může zmizet. Mediálně se vytvořil z rakoviny obrovský strašák s nálepkou NEVYLÉČITELNÁ! Sdělit pacientovi diagnózu RAKOVINA, se rovná rozsudku smrti. Obrovský strach, který se po vynesení ortelu smrti u člověka vytvoří, nastartuje vývoj přesně té nemoci, která mu byla nesprávně diagnostikována. A kdyby byl člověk odolný proti tomuto strachu, tak chemoterapie ho bezpečně dorazí. Pojišťovny prý zaplatí onkologickému zařízení za  jednu chemoterapeutickou kůru cca 0,5 mil. Kč. Tak proč nedat jednomu pacientovi třeba hned 3! Jedna moje příbuzná jich za posledních 5 let dostala asi 15, než nakonec úplně vyřízená zemřela. Věřila výhradně lékařům!

Neexistují žádné nevyléčitelné nemoci, takže ani žádná rakovina není nevyléčitelná. Všechny „léčebné postupy“ aplikované na onkologických pracovištích nemají za cíl kohokoliv vyléčit. Opakovanými úmrtími na rakovinu je vlastně podporována lež o její nevyléčitelnosti. Nevěříte? Tak si zajděte za nejbližším šikovným léčitelem a zeptejte se ho, kolik má úspěšně vyléčených rakovin a porovnejte to s oficiálními onkologickými statistikami!

Dalším podvodem v oblasti onkologie je mamograf. Toto zařízení neslouží k diagnostice rakoviny prsu, jak by si mohl někdo myslet, ale k vyděšení a k získání nových zákazníků, vhodných pro chemoterapii na osvědčeném principu záměrně nesprávné diagnózy, tzv. rakoviny. Princip je pořád stejný. Nejprve mediální rozšíření strachu z rakoviny prsu, podporované nejlépe světově známými celeblitkami, jako např. Angelina Jolie, která si nechala preventivě odoperovat obě prsa ze strachu z dědičné rakoviny prsou! Pak se vytvoří síť obchodních kanceláří nebo slosovacích center – nejlépe placených pojišťovnou – mamograf. Marketingová práce byla odvedena, vystrašené ovečky se již dostavují k mamografu, kde si vylosují, zda vyhráli či nikoliv. Jako bezplatnou vzpomínku na návštěvu, dostanou dávku záření, která v mnoha případech může skutečnou rakovinu opravdu nastartovat. O škodlivém ozáření štítné žlázy ani nemluvě. Výsledek z mamografu má asi tak stejnou vypovídací hodnotu, jako PCR test na [C]ovid. Nulovou!

Rakovina děložního čípku – stejný princip! Mediálně vystrašit, zákazníci si pak přijdou sami pro vakcínu, která jim tak masivně poškodí zdraví, že už bude úplně jedno, jestli mají něco s děložním čípkem nebo ne. Důležité je, že pacient byl vytvořen. Kuriozitou je očkování proti rakovině děložního čípku pro muže. Ale ani v tomto případě ovečky neprocitnou a posílají své syny dobrovolně na vakcinaci!!!!!!!!!!!!!!!

Hygiena, Epidemiologie, Infektologie, Virologie

Tyto čtyři uvedené obory jsem sloučil do jednoho odstavce, protože jsou to velmi podobné pavědy.

Již v roce 1861 se všeobecně vědělo, že virová nákaza je nepřenositelná z člověka na člověka. Přesto lze v roce 2020 vyhlásit virovou pandemii a celý svět si nechá nasadit roušky! Hlavně, že budou někteří tvrdit, že jsme na nejvyšším stupni vývoje! Kdyby existoval způsob, jak vytvořit celosvětovou virovou pandemii, tak se spolehněte, že to týpci z Deep State už dávno na lidstvo použili. O depopulaci planety hovoří ti deBillové Gatesové, Sorošové, Clintonové a Rothschildové minimálně 25 let a skrytě možná ještě mnohem déle. Dát „virus“ do aerosolu a rozprašovat z letadel umí tito „lidumilové“ velmi dobře, rozprašují nad námi tímto způsobem chemtrails (těžké kovy a jiné škodlivé látky) více než 20 let. Tak proč už to dávno neudělali s virem? Bylo by to rychlé a účinné! Proč si tady dávají práci s vývojem složité mRNA vakcíny s nanoboty na přeprogramování naší DNA a napojením na umělou inteligenci přes 5G? Proč museli nejdřív vystrašit lidstvo neexistující pandemií Covid, aby mohli všechny nahnat na očkování? Proč to dělají složitě, když by to mohlo jít jednoduše a levněji? No asi proto, že to jednoduše nejde a oni to moc dobře vědí! Tak zvaný virus lze do člověka dostat jen tak, že se nějakým způsobem obejde imunitní systém. Tím způsobem může být například vakcinace. Vakcíny obsahují tak obrovské množství „jedů“, že se na nějaký čas ochromí odpověď imunitního systému na ta podávaná svinstva. Kdysi dávno, když ještě šlo o původní záměr, tedy chránit lidi před vážnými nemocemi, mohly být vakcíny lidem prospěšné. Také zejména starší generace pořád nemohou pochopit, že se situace změnila, a že současné vakcíny proti chřipce a Covidu jsou likvidační.

Právě probíhá před očima celého lidstva selekce zrna od plev. Idioti z celého světa páchají dobrovolně sebevraždu v přímém přenosu za přítomnosti a podpory médií! Politici si vakcínu pochopitelně nikdy píchnout nenechají, protože velmi dobře vědí, o co tady jde. Těm se píchají buď fyziologické roztoky, vitamíny nebo se jen předstírá vpich stříkačkou, na které není nasazená jehla a podobné filmové triky. Je toho plný internet!

Takže všichni ti epidemiologové, virologové, hygienici a další tupci, kteří se na udržování těchto lží při životě podílejí, si mohou připsat spoluúčast na této hromadné genocidě a měli by stát první ve frontě na opravdovou „zázračnou vakcínu“!!!

Psychiatrie a psychologie

Jestliže je ZM čistě materialistická, jako že je a ani to neskrývá, tak ať mi někdo vysvětlí, jak chce diagnostikovat a léčit duševní nemoci? Ano, nemoci lze rozdělit na fyzické a duševní, ale příčiny jsou pořád stejné – jsou v hlavě! U fyzických nemocí se pokouší ZM řešit aspoň symptomy, proto to v očích některých pacientů může vypadat jako léčba. Co ale dělá psychiatr? Psychiatr řeší odchylky chování nemocného jedince od nějakého uměle stanoveného „normálu“. Tento normál asi někdo hodně „chytrý“ stanovil a všechno, co je pod a nad, je chápáno jako duševní nemoc. Její projevy se potlačují různými chemickými preparáty, většinou slabšími či silnějšími drogami. Protože není řešena příčina (ani se o to nikdo nepokouší), tak tyto látky jsou podávány „pacientům“ dlouhodobě. Protože se jedná o drogy, dochází k drogové závislosti již po několika měsících užívání. Odsouzenci jsou tedy odkázáni na jejich pravidelný přísun. Tito stálí „zákazníci“ se velmi líbí farmaceutickému průmyslu, neboť dokáží konzumovat jejich produkty celá dlouhá desetiletí. Opět zde platí, že psychiatrie nemá sebemenší potuchy o příčinách duševních nemocí a tudíž jejich rádoby „léčbu“ je možno charakterizovat jako legální pokusy s psychotropními látkami na lidech. Totéž dělali nacisté v koncentračních táborech. Psychiatři jsou v podstatě šarlatáni, kteří nemají sebemenší potuchy o tom, co dělají, jaké jsou dopady jejich činnosti a navíc bych je kvalifikoval jako legálně fungující drogové dealery pod ochranou všech státních institucí.  

Paliativní medicína

Výčet medicínských specializací uzavřu relativně málo známou specializací, která se skrývá pod označením „Paliativní“. Tento výraz pochází z latinského „pallium“, které má několik významů a všechny se točí kolem významu: plášť, krytí, pokrytí. Paliativní pak v širším smyslu slova znamená něco, co překrývá, v medicíně tedy v širším významu „zakrývání účinků nevyléčitelných chorob“. A „paliativa“ jsou podle Wikipedie „léky mírnící bolest, ale neodstraňující příčinu bolesti“.

Tady ZM drze a veřejně přiznává, že si neví se spoustou nemocí vůbec rady, a proto je označuje za nevyléčitelné. Význam slova „Pallium“ je ale také krytí. Takže skoro bych to viděl tak, že tímto výrazem chtějí přikrýt podvod s „nevyléčitelnými“ nemocemi, které ve skutečnosti neexistují. Ale ZM se to hodí, protože nevyléčitelní pacienti jsou požehnáním pro farmacii a její byznys a paliativní medicína je ten prostředník, který zařídí, aby se „léky“ dostaly k těmto pacientům včas a v dostatečné míře a dohlédne na to, aby tyto produkty konzumovali až do úplného konce. Zajímavá je také definice výrazu „paliativa“ – „léky mírnící bolest, ale neodstraňující příčinu bolesti“. To je výsměch, protože vlastně neznám od ZM žádné jiné léky, než paliativa – žádné neodstraňují příčinu. Vtipné!