Geopolitika

My jsme to dovolili?!

Děkuji všem milým lidem za krásné reakce na mé články. Kladných až nadšených reakcí je drtivá většina, což je při míře třaskavosti mých článků vskutku neuvěřitelné! Mám z toho obrovskou radost! Přesto se sem tam najde reakce, která až tak krásná není. Vůbec mi to nevadí, jsem za kritiku velmi rád, dává mi to totiž inspiraci pro další články. Z této líhně pochází i dnešní téma. Pokusil jsem se analyzovat, co je společným jmenovatelem všech těchto kritických příspěvků a zjistil jsem, že jádro pudla je ve všech případech Sluníčkářství nebo obecně Liberalismus!

Předkládám článek ve svém typickém stylu, takže se připravte, budou létat jiskry! V těchto dnech to jiskří v celém světě a na všech frontách. Nacházíme se právě v oku tornáda, kdy se vojenské operace do této chvíle skryté právě začínají stávat viditelnými. Hezkou zábavu!

Aktuální zprávy
 • Systém byl již oficiálně „odstřelen“ a hroutí se k zemi. Vypadá to, že by mohly nějaké odlétnuvší sutiny zasáhnout tento týden i naši zemi.
 • Na celém světě se už i oficiálně ví, že trump vyhrál volby ve všech swingových státech a Amerikou se žene vlna odhalení tohoto monstr-podvodu.
 • Celý svět už ví, že Covid byl největší podvod v lidských dějinách. Říká se to už i v mainstreamu!!!
 • Zapíchnutí lidé konečně pochopili, že neprošli IQ testem, a že jsou v háji a začínají to řešit každý po svém. V Americe nabíjejí brokovnice a chystají se ustřelit koule prvnímu senátorovi, kterého potkají. Ve Francii jsou miliony lidí v ulicích a pálí zelené pasy. V opatrných Čechách jsou zatím zapíchnutí lidé jen „zádumčiví“.
 • V injekcích se mezitím našly další šmakulády. Jednou z nich je Uran-365, což už je i bez jakýchkoliv komentářů velmi alarmující, dále N,N-Dimethylacetamid – nebezpečná látka, u které je na bezpečnostním listu uvedeno, že může poškodit plod v těle matky, vecuroniumbromid používaný v popravčích injekcích jako anestetikum, PEG čili polyethylenglykol, který obsahuje oxid ethylenu a ten byl používán za 1.světové války jako nervový plyn. No a nedejte si to, když je to zadarmo!
 • Protesty proti očkovacím pasům zuří na celém světě, zejména ve Francii, Itálii, Belgii, Německu a Austrálii. V ulicích jsou miliónové davy. Televize to zatím ještě stále ignoruje.
 • Armády jsou ve všech zemích světa připraveny na svých pozicích a čekají jen na rozkaz.
 • Boží pruty na oběžné dráze jsou připraveny zasáhnout klíčové satanistické budovy na celém světě, včetně čínské přehrady 3GD – 3 soutěsky.
 • Elon Musk má nachystaný nový svobodný internet Starlink ke spuštění a rovněž čeká jen na pokyn.
 • Nouzové vysílání EBS se již testuje, aby bylo připraveno začít vysílat přelomové zpravodajství ve všech zemích a ve všech jazycích.
 • Peníze GESARA jsou již prý také připraveny a nic nebrání jejich uvolňování. Částka, která má být uvolněna a použita na obnovu světa má asi 50 nul.
 • I kdyby to v té naší zaprděné Evropě šlo pomaleji než v Americe, stejně se TO pravděpodobně odehraje v průběhu srpna.
 • Děti v září buď nepůjdou do školy vůbec nebo půjdou, ale už nebude nikdo, kdo by je tam buzeroval a prosazoval zájmy Deep State.
 • Hlavní představitelé naší vlády, stejně jako všech vlád světa, budou zatčeni, uvězněni a mnozí popraveni. Zbytek jejich poskoků bude rozprášen jak smečka prašivých psů.
 • No a říjnové volby? To je k smíchu! Politika přece už nebude k ničemu potřebná! Každá země bude nejprve zpočátku řízena armádou, dokud se neuspořádají první svobodné volby v dějinách lidstva podle GESARA. Při nich se nebudou vybírat političtí grázlové, ale schopní lidé, kteří mohou udělat něco proto, aby se konečně začal svět zlepšovat. Celá přebujelá státní správa bude zrušena, bude stačit jen tisícina lidí na řešení těch nejdůležitějších agend, bez kterých by svobodný stát nemohl správně fungovat.

Tak se máme na co těšit!

A teď už k našemu tématu: nejprve definice „Sluníčkáře“ a „Liberála“ z Wikipedie:

Sluníčkář (sluníčkářkasluníčkoví lidé) je specificky český výraz, neologismus, který se od roku 2013 začal používat v kontextu evropské uprchlické krize zejména pro lidi se vstřícným multikulti přístupem k islámské kultuře a imigraci. Sociolog Jan Jandourek označuje výraz sluníčkář za určitého příbuzného výrazů pravdoláskař, havloid, dobroser, zaprodanec USA, levičák, pražská kavárna atd.

Liberalismus (latinsky liber svobodný, liberalis svobody se týkající, svobodomyslný) je politický směr nebo také filosofický pohled, který většinou prosazuje principy jako svoboda, demokracie, volný trh, tržní ekonomika, kapitalismus, sekularismus, právní rovnost, limitovaný stát a podporu občanských a lidských práv. 
Je zde několik klíčových slov: svoboda, demokracie, tržní ekonomika, právní rovnost, podpora lidských práv, multikulti.

Začnu tou nejdůležitější informací ze všech: stávající prohnilý temný satanistický systém, který právě umírá v posledních smrtelných křečích, prosazoval 2 staletí právě LIBERALISMUS! Pročpak asi? Protože je to cesta k velmi snadnému zotročení lidí čili pro lidstvo cesta do … do pekla! V podstatě by bylo možné na tomto bodě skončit a článek by byl hotov. Cokoliv je systémem a matrixem tak vehementně prosazováno, je vždy namířeno proti lidem a proti jejich svobodě. Toto už samo o sobě je nejlepší důkaz, že je liberalismus skrz naskrz špatný a zvrácený.

Svoboda – hned první výraz už je k popukání! V otrockém babylonském systému, kde jsme my otroci postupně více a více omezováni a připravováni na závěrečnou eliminaci, mluvit o Svobodě, je absurdní. Jak to ten Systém dokázal udělat? Vzal hezky znějící pojmy, které naivní ovečky tak rády slyší a vytvořil z nich zrůdnou ideologii. Tuto ideologii natloukl všem do hlav, a pak si celý systém přizpůsobil tak, aby všechny ty krásné ideály platily jenom pro něj, a aby otroci byli ještě více zotročeni než kdykoliv předtím. Cožpak až sem je to jasné, tohle jsou známé cíle systému, ale neuvěřitelné je, že stejné nesmysly jsou schopni dokolečka opakovat i ti samotní otroci! Chápete to? Samotní otroci systému s náhubky ho hájí před těmi, kteří se jim snaží bez náhubku sdělit, že jsou otroky?

Totéž je demokracie. Když si přečtete Slovanské Védy nebo jakoukoli jinou pravdivou literaturu, tak se dozvíte, jak vznikla demokracie. Je to ten příběh o Démonu Kraciosovi, což byl žrec z Atlantidy, který přišel na chytrý způsob, jak lstí ještě více zotročit svoje otroky, aniž by si toho všimli, aby ještě více pracovali, a ještě k tomu navíc měli pocit, jak jsou najednou nesmírně svobodní. Sami otroci bojují za demokracii a prosazují ji jako neušlechtilejší způsob řízení společnosti! Demokracie je naprostá zhovadilost, která nefunguje a nikdy fungovat nemůže, protože je postavená na nesmyslném principu, že většina má pravdu. Většina ale nikdy pravdu nemá a ani ji mít nemůže! To prostě není matematicky možné. Výborně sem zapadá příměr, jak v otázce výběru jaderného paliva pro jadernou elektrárnu přehlasuje 6 uklízeček 4 jaderné inženýry. A to nemám nic proti uklízečkám, ale mám hodně výhrad proti jaderným inženýrům. Ale v případě výběru jaderného paliva bych se přece jen přiklonil k těm inženýrům, pakliže by to nebyli zaprodanci systému a nehájili za každou cenu zájmy amerického Westinghousu proti Rosatomu. Pak by zase naopak měly pravdu ty uklízečky, protože i ta nejjednodušší uklízečka by pochopila, že do ruské jaderné elektrárny Temelín, kterou postavili a kompletně a bezchybně do této chvíle spravovali Rusové, nebudu dávat palivo od amerického Westinghousu, když jejich palivo není vůbec kompatibilní s tím ruským, a navíc tato firma právě krachuje a zakázku potřebuje především z důvodu oddálení svého zániku. Teď jsem to trochu zkomplikoval, ale nemohl jsem si odpustit poukázat na skutečnost, že celá naše vláda nesahá těm zmiňovaným uklízečkám ani po kotníky, když může vůbec o takové zhovadilosti uvažovat.

Proč nemůže mít většina pravdu? To je zákon. Jasně to ukazuje Gaussova křivka rozdělení společnosti podle IQ. Tato křivka platí nejen na rozložení IQ ve společnosti, ale prakticky na všechny důležité znalosti, schopnosti apod. Udává se, že drtivá většina společnosti se pohybuje od IQ 85 do 115. Nejvíce jedinců je okolo IQ 100. Řekněme si upřímně, že to není nic moc! Jestliže vezmeme v potaz, že měření IQ je také silně zmanipulované systémem, aby měli blbci pocit, jak jsou chytří, tak je jasné, jak dopadne každé rozhodnutí většiny. Koneckonců výsledky těchto procesů vidíme na vlastní oči všude okolo sebe. Nadprůměrných jedinců, kteří by mohli do něčeho kvalifikovaně kecat, je vždy naprostá menšina, udává se 10 % maximálně.

Prostě nemůže za žádných okolností nastat situace, kdy by byla nadpoloviční většina těch chytrých, kteří by správně přehlasovali tu zbývající hloupější menšinu. To je zkrátka nesmysl. Proto nemůže demokracie nikdy fungovat. Ale to je zase jen záměr systému, prosadit něco, co je nefunkční. Ego každého jedince se sice tetelí, že může do všeho kecat, ale v konečném důsledku na tom prodělají všichni. Pro zásadní rozhodování o společnosti, o směřování národa nebo o strategických věcech přece nemůže rozhodovat někdo, kdo má nějaké nicneříkající IQ TYKVE! Společnost potřebuje mít v čele ty největší myslitele, duchovní jedince, kteří mají intuici, kteří znají dokonale pravdivé dějiny lidstva a na jejich základě dokáží predikovat další vývoj. Za stávající žalostné úrovně lidstva se obávám, že takové najít bude zatraceně těžké.

Další nesmysly jsou tržní ekonomika a kapitalismus. Kapitalismus je parazitický systém, který není schopen fungovat jinak než na úkor všeho ostatního. Kapitalismus je produkt materialismu. Tudíž cesta dolů, cesta do temnoty, cesta satana. Je to systém hejna kobylek, které jen pro svoji vlastní obživu zničí všechno okolo sebe. Jakmile už není co ničit, hejno zahyne. Kapitalismus předvedl svoji parazitickou podstatu mnohokrát v celé své nahotě a kdyby pokračoval dál, nepřežilo by to ani lidstvo, ani planeta. To se naštěstí už nestane.

Právní rovnost, podpora lidských práv – to už jsou tak velké nesmysly, že asi ani nemá cenu komentovat! Jak by mohl systém, který provozuje nejpromakanější moderní otroctví, podporovat lidská práva? A právní rovnost v systému, který si vytvořili gauneři sami pro sebe?

SLUNÍČKÁŘSTVÍ je taková československá modifikace LIBERALISMU. Vymyslel to prý Jiří X. Doležal z Reflexu, ale to je v zásadě asi jedno. To slovo tu už jednou je a já se jej pokusím definovat po svém. Podle mého názoru je Sluníčkář druh liberála říznutý pomateným esoterikem se sníženým IQ a s příměsí buddhismu. Tento šílenec si někde přečetl, že je tady prý už i „svoboda“, že se máme všichni „milovat“ a hlavně, že prý je všechno dovoleno! Všichni jste super, tak já jsem taky super a od teď se budu usmívat na všechny jako debil, budu mávat tibetskou vlajkou, přestože vůbec netuším, o co jde, na každého budu vysílat viktorky ve stylu Havla, malovat srdíčka a budu tak představovat novou generaci otroka 2.0 s vylepšenými funkcemi. Lidově řečeno budu takový přiblblý, nekonfliktní, usměvavý a bezpáteřní otrok, prostě zkráceně sluníčkář. V zásadě je jedno, jakými jmény budeme někoho nazývat, jaké nálepky na něj přilepíme. Důležité je, že tito lidé jsou nositeli velmi nebezpečné a zákeřné ideologie, která se navíc dokáže velmi dobře maskovat.

O jak moc nebezpečnou ideologii se jedná můžeme vidět na 2 příkladech.

 1. Imigrace – sluníčkáři a liberálové, jinak také „vítači“, jsou ti hlavní viníci, kteří umožnili invazi černých tlam do Evropy. Cílem systému v Evropě je úplná likvidace „bílého muže“. To je jasné, záměr byl systémem dávno oznámen. Šlo jen o to, vytvořit takové podmínky, aby to proběhlo hladce a bylo to obyvatelstvem akceptováno. A k tomu právě posloužili liberálové, sluníčkáři a vítači. Kdybychom nebyli zachráněni zvenčí, bílá rasa v Evropě by to měla spočítané.
 1. LGBT – další agendou, kterou byli tupé liberální hlavy schopny akceptovat, a dokonce se s ní ztotožnit, je celé duhové zvrhlé hnutí úchyláků – LGBT a jejich 71 druhů pohlaví! Důsledky této satanské zvrácenosti budeme řešit ještě několik dalších desetiletí, protože škody, které tím byly napáchané zejména na mladé generaci, si možná ještě málokdo dokáže uvědomit.

Pamatuji si ze školy, že všechny ideologie měly vždy i své představitele. Tak například Lev Nikolajevič Tolstoj, jinak skvělý spisovatel, kterého rád čtu, byl zastáncem tzv. nenásilí. Slavným výrokem se stalo „neprotivení se zlu násilím“. Naše babičky nám zamlada tloukly do hlav, že: „Ty po mně kamenem, já po tobě chlebem“. No to určitě! Další perla z této dílny je: „Když mi dá někdo facku, nastavím i druhou tvář!“ A další podobné šílenosti, kterými dodnes kněží krmí věřící z kazatelny.

Tak už dost bylo zvráceností. Teď vážně!

Konec civilizace jako důsledek liberalismu?

Lidstvo – myslím tím tato poslední naše civilizace – mělo podle původního plánu Deep State definitivně skončit až v roce 2030. Protože likvidace Deep State začala nabírat neskutečné obrátky díky prezidentu trumpovi a Alianci, Deep State urychlil svoje plány a spustil genocidu dříve. Její začátek jsme mohli u nás v Čechách zaznamenat v březnu 2020, kdy byl spuštěn Covid. Lidstvo vs. Deep State prohrálo hned v úvodním zápase na celé čáře. To byl poslední okamžik, kdy ještě lidé mohli prokázat, že mohou být pro DS soupeřem a s hrdostí povstat. To se však nestalo, protože se lidé ani nekvalifikovali do soutěže. Neprošli jednoduchým IQ testem. Následující roky měly být už jen technickým řešením likvidace několika miliard těl tak, abychom přílišnou hnilobou nenarušili ekosystém planety.

Tak to mělo vypadat…

Agenda 21, 2030 a The Great Reset hovoří naprosto jasně. Nejpozději do roku 2030 by zůstala 0,5 – 1 miliarda očipovaných biorobotů napumpovaných grafenem a řízených 5G, 6G a 7G sítěmi. To není žádný názor nebo věc k veřejné diskuzi, to je daný fakt. A stalo by se to na 1000 %, protože jsme jako lidstvo tak zaostalí a primitivní, že bychom se nebyli schopni ani bránit, ani vzepřít „neviditelnému“ nepříteli, který je oproti nám tak technologicky vyspělý, že by si s námi hrál jak kočka s myší. Ze svých podzemních základen a měst, o kterých lidstvo doteď nemělo ani potuchy, by nás monitorovali a hubili po miliónech jako vši. Vlastně by se nemuseli ani moc snažit, my bychom šli na porážku sami, dobrovolně a rádi! Stačí se jít podívat k jakémukoliv očkovacímu centru! Pochopitelně, že se vše děje za vydatné pomoci všech těch liberálů a sluníčkářů, kteří kolaborují se systémem, pomáhají řídit naši vlastní likvidaci, tím pádem i svoji a ještě aktivně udávají a udávají. Vždyť se podívejte okolo sebe. Ono se to opravdu všechno okolo nás děje právě teď! Deep State, kdyby byl v plné síle, by byl tak mocný, že bychom neměli žádnou šanci. Megapodvod jménem Covid se jim povedl bravurně, a to už byli silně zdecimovaní několikaletým působením Aliance, trumpa a putina. Proto nadělali spoustu chyb, docházejí jim peníze, nemají se už kam schovat a vakcinační kampaň nepochybně už nejede podle jejich představ. Ještě jednou zdůrazňuji: Deep State je v posledních smrtelných křečích, a přesto se jim jejich plán málem povedl! Nedokážu si představit, jak by to probíhalo, kdyby byli ve formě!? Ten, kdo ještě do této chvíle nepochopil, jak mocný nepřítel proti nám stál, tak mu to bude umožněno pochopit pomocí šoku, který v následujících dnech zažije. Těm nevěřícím doporučuji zásobit se dostatkem lahví alkoholu nebo náboji.

Není důvod k hrdosti…

Teď je důležité uvědomit si krutou realitu: záchrana lidstva, která právě proběhla (a ještě stále probíhá), NENÍ jeho vlastní zásluha ani náhodou! O nějaké hrdosti tady tedy nemůže být ani řeč! Jak jsem již napsal, posledním okamžikem na pochopení podvodu Covid, byl přelom duben/květen 2020. Lidi měli zaplavit ulice, sesadit vládu a zlikvidovat prolhanou televizi. To se nestalo a genocida začala. Jinými slovy, nedokázali jsme ani identifikovat zlo, natož abychom se mu byli schopni postavit.

Museli jsme být zachráněni zvenčí…

Pád lidstva a vítězství všech těch mimozemských ras, které jsou zase jen vykonavatelem instrukcí umělé inteligence jako jsou Archonti, Chiméra apod., by totiž měl tak obrovský vliv na planetu Zemi i na sousední planety, že by to začalo ohrožovat celý blízký vesmír. To je ten pravý a prozaický důvod, proč se o nás začala starat Galaktická federace, Federace světla a co já vím jaké další organizace v tom sehrály jakou roli, dále pak Plejáďané, Arkturiáni a další nám nakloněné entity. Bylo rozhodnuto o naší záchraně a byly vytvořeny podmínky k tomu, aby mohli nastoupit na scénu super-lidé trump a putin, aby nás zachránili i v té pozemské viditelné rovině. Bez toho všeho už bychom byli … však vy víte moc dobře kde!

Proč?

Tak a teď si zkuste odpovědět na otázku, proč to muselo dojít až sem? Protože je Deep State až tak zlý? Ano, je hodně zlý, pro většinu je dokonce nepředstavitelně zlý, ale to není ten hlavní důvod! Protože tady na nás dělali všechny možné mimozemské rasy tisíce let své experimenty? Ano, to samozřejmě také, ale také to není ten hlavní důvod, proč jsme právě teď byli málem vyhlazeni!

To úplně nejdůležitější je, že:

MY JSME TO DOVOLILI!

Házet vinu na všechny okolo klidně můžeme, ale je to jen náš alibismus. K páchání zla vždy musí být 2 strany: jedna, která jej páchá a druhá, která to zlo dovolí páchat. Opustili jsme pudy sebezáchovy jako nepotřebné, ztratili jsme přirozené instinkty, přijali jsme zrůdnou ideologii liberalismu, která nás učinila bezbrannými proti všem formám ZLA.

I zlo má svůj řád!

Všichni ti, kteří se dopouštějí nějaké formy zla ve velkém, ať už to jsou nějací pučmidráti umělé inteligence, technologické rasy atd, musí dodržovat vesmírné zákony! To znamená, že aby se karmicky nezničili, snaží se dělat maximum věcí tak, aby při tom respektovali naši svobodnou vůli!!! A k tomu je potřeba udělat 2 kroky: oznámit záměr a počkat na dobrovolný souhlas s provedením záměru. Všechny mimozemské rasy to vědí a Deep State, tedy jeho nejvyšší představitelé, to ví také. Proto to vždy museli udělat tak, aby nás dopředu nějakým (jakýmkoliv) způsobem informovali o tom, co nás čeká, a pak nás museli nějak přelstít, abychom to udělali dobrovolně. A tak to také dělají. Informují nás způsoby, kterým buď nerozumíme nebo to nebereme vážně. Například seriál Simpsonovi je jejich hlásná trouba, dále je to Hollywood a jeho sci-fi tvorba, spousta světových periodik, symbolika rukou, gest a oblečení všech světových představitelů politiky, kultury, sportu … čehokoliv, numerologie, různá znamení apod.

1. Oznámit záměr

Takzvaný „normální“ člověk:

 • bere sci-fi film jako pohádku
 • zprávy na hlavním televizním kanále má za realitu
 • věří všemu, co ho učili ve škole
 • věří takzvaným autoritám
 • věří svým rodičům
 • stejně vychovává i své děti
 • má stádní myšlení
 • věří, že se všechno dělá pro blaho člověka…

… proto nevěří ničemu, co není v souladu s jeho světonázorem (který mu byl do hlavy nevědomky implantován systémem) a tudíž žádné signály ani informace, které jsou v rozporu s jeho implantovaným světonázorem nepřijme, a když je přijme, tak je nepochopí, a i kdyby je pochopil, tak jim stejně neuvěří.

Navíc je:

 • příliš pohodlný, aby se vzdělával v jiných věcech než v těch, které jsou vyžadovány systémem.
 • příliš zaměstnaný na to, aby mu zbyl čas na přemýšlení, při kterém by musel připustit, že je všechno jinak a popřel by tak celý svůj dosavadní život. To se nikomu nechce a jmenuje se to Kognitivní disonance.
 • příliš zadlužený, takže i závislý na systému. I kdyby oplýval přemírou inteligence, tak nehodlá riskovat, že ho systém klepne přes prsty za něco, co se mu nebude líbit.

Normální myslící člověk by řekl, že jestliže jsme to věděli dopředu, proč jsme s tím nezačali něco dělat?

Má snad někdo pocit, že těch informací dostal předem málo? Například chemtrails, které viděl každý člověk na planetě tisíckrát, a které existují více než 20 let. Není to snad jasný důkaz, že se tady někdo pokouší o genocidu lidstva? A představte si, že i po těch 20 letech jsou lidé, kteří tomu stále nevěří! Přestože si to může každý ověřit, může si dát na balkon nějakou nádobu, počkat si na trochu toho správného deště a odnést to do nějaké laborky. Ale ne! Neudělá to a radši se pohodlně rozhodne, že tomu nebude věřit. Radši z vás bude dělat blbce, že jste nalítli nějakým konspiračním blábolům! Poslední měsíce chemtrails ubývaly a teď už nejsou skoro vůbec, protože na to nemá DS peníze. Aliance nám sype na hlavu místo toho Germánium, které má napravit škody způsobené předchozími jedy a těžkými kovy. Dále tu je kinematografie. Byly natočeny desítky apokalyptických filmů o vypuštění nějakého šíleného viru a o následném vylidnění planety. Kniha The Great Reset, podle které jede skoro každá vláda na planetě, byla k dispozici i před vypuknutím podvodu Covid. Mohli jste si ji klidně koupit a přečíst, ale kdo by tomu věřil, že? Jsou knihy o tom, že viry nejsou a nemohou být nakažlivé, ale to je přece nesmysl, čím by se potom zabývali virologové!

V Georgii stojí kameny, kde je jasně napsáno, že tady bude probíhat depopulace, ale to je jen asi nějaká sranda! Gates je největším stoupencem depopulace, způsobil svými injekcemi milióny mrtvých a milióny postižených, ale to je asi souhra náhod! Jsou videa dokumentující stovky koncentračních táborů v Americe (FEMA Camps) připravených na likvidaci odpůrců režimu! Existuje spousta fotek, kde jsou vidět milióny plastových rakví uskladněných v blízkosti každého velkého města v Americe!

Jsou známé všechny patenty na různé nanotechnologie pro spuštění transhumanismu, na Hydrogel, na lipidové obaly pro mRNA, technologie CRISPR, oxid grafenu, SARS CoV2 a další. Vše je přístupné a volně k nahlédnutí na webu… a takto bych mohl jmenovat nekonečný seznam toho, co všechno bylo známé dávno před tím, než odstartovala akce Covid. Přesto to jen velmi málo lidí pochopilo. To je názorná ukázka, jak nesmyslná je myšlenka demokracie. Většina prostě pravdu nemá. Pravdu mělo těch několik probuzených procent lidí, kteří si museli nechat líbit urážky od většiny, kterou svým postojem paradoxně zachraňovali. Přestože už celý svět ví, že to byl všechno podvod, přesto se vám i dnes v obchodě stane, že na vás nějaká protivná bába zavolá policii, že nemáte náhubek, že vás prodavačka odmítne obsloužit, když nemáte hadr na hubě, a nebo že se vás vakcinovaný dement bude štítit, přestože logické by to bylo přesně opačně.

Tak kde je chyba? Lidi dostali informace naservírované na stříbrném podnose a stejně nic? Tím Deep State splnil první bod – informoval o svém záměru.

2. Získat souhlas

Aby mohl systém začít jednat, potřebuje souhlas člověka, jako akt svobodné vůle. A nebo nepotřebuje? Když někdo něco udělá úplně dobrovolně, tak je to totéž, jako kdyby ten souhlas dal.

Tak třeba roušky: Vláda vydá nějaké nařízení, které nemá žádnou platnost, protože není ukotveno v zákoně, a tudíž to už vůbec není vymahatelné, a to dokonce ani policií ČR. Každý, kdo to po vás chce, se dopouští trestného činu se sazbou až 2 roky. Soudy vydají několik jednoznačných verdiktů, že vláda v této věci jedná protiprávně a víte co? Ono to vlastně nikoho ani nezajímá! Vláda to nesmí nařídit, policie to nesmí vymáhat, a přesto v každém blbém krámě si ochranka honí svoje ego, jak na vás může pouštět hrůzu! Takže nikdo to nesmí udělat, každý se dopouští trestného činu, a přesto vás kdejaká bába poučuje, co máte mít na hubě?

Nebo další příběh: „Vakcíny“, které nejsou vakcínami ani omylem. Jsou experimentální, protože nebyly otestovány standardními postupy. Standardními postupy nemohly být otestované, protože hned v prvním kole všechna pokusná zvířata zemřela. Ke standardnímu testování tudíž už nemohlo dojít, proto byly uvolněny na trh jen v nouzovém režimu, který byl povolen jen pro případ pandemie světového rozsahu, což rovněž nebylo splněno ani vzdáleně. Proto, aby vám někdo mohl píchnout tuto experimentální injekci, musíte udělit písemný souhlas poté, co jste byli poučeni o charakteru experimentu a seznámeni s veškerými možnými riziky, která z něj vyplývají. Nic z toho se neděje v žádném očkovacím centru. Když tam někdo přijde a bude chtít jakýkoliv standardní certifikát, který je nutný k tomu, aby vám látka mohla být podána, detailní popis experimentu, kterého se zúčastňujete a stejně detailní popis veškerých negativních účinků, které mohou při experimentu nastat, nic takového vám nedají, protože nic takového ani nemají, ani mít nemohou, protože je to podvod jako prase. Systém ani neočekával, že by se někdo takový mohl objevit, a proto ani nic takového nemusí dělat.

Nikdo vás do tohoto experimentu nesmí nutit. Ani vedoucí v práci, ani škola, jinak se dopouští velmi závažného trestného činu.

Přesto lidi stojí fronty a předhání se, kdo to dostane dřív. Oni opravdu žádný souhlas nepotřebují, nemusí ani platit za to, že se lidé dobrovolně zúčastňují nejnebezpečnějšího masového experimentu všech dob. Lidi tam jdou totiž úplně sami, dobrovolně a nechají se zabít nějakým dobrovolníkem, který tam má zrovna službu!!! Nepochopíte!!!

Stačil by jeden jediný osvícený uvědomělý člověk, který by tam nastoupil se svým stejně osvíceným právníkem a „rozmetali“ by jim tam jejich očkovací centrum tak, že by ho museli okamžitě zavřít a odvézt celý personál v klepetech, protože tam je protizákonné úplně všechno! V podstatě systém správně předpokládal, že lidi budou vystrašení tak moc, že nic z výše uvedeného nebude vůbec potřeba. Půjdou tam i bez souhlasu a ti, co jim to vpálí, klidně budou riskovat trest smrti před vojenským tribunálem za genocidu, protože zabíjejí lidi na vlastní pěst. Ale oni si myslí, že lidem pomáhají!

Systém splnil obě podmínky k tomu, aby dodržel zákony naší svobodné vůle. O všem nás informoval a souhlas ani nebyl potřeba. Genocida mohla začít a také začala!

Proč to všechno píšu?

Zpátky k tomu zlu. Z výše uvedeného vyplývá, že bez našeho souhlasu a bez naší spolupráce by nic z toho nebylo možné uskutečnit. Ani jeden jediný člověk si nemusel vzít náhubek! Nikdy! Nikam! Ani jeden člověk do sebe nemusel nechat vpálit jedovatý mimozemský koktejl, kdyby nechtěl a kdyby proti zlu bojoval. Celý ten jejich Covidový bordel by skončil dřív, než by začal.

Řekli jsme si, že ZLO je jenom absence DOBRA. Dobro je podobná energie jako světlo. Tma je také jen absence světla. Jakmile se někde objeví světlo, temnota okamžitě bez boje vyklidí prostor. Se zlem je to totéž. Absence dobra umožňuje expanzi zla. Ale dobro nevzniká samo od sebe. Dobro je energie, kterou musí někdo vytvořit a nasměrovat, stejně jako světlem musí někdo posvítit. Když se do něčeho nedá energie, tak se nic nestane. Bez energie všechno padá samospádem dolů do hmoty, do temnoty, do zla.

A sluníčkáři a liberálové si myslí, že jen tak budou sedět v lotosovém květu, usmívat se a tím ozáří svět? Myslí si zřejmě, že se jich to zlo lekne!

Jak to má správně vypadat

Naši dávní předci Slované byli oproti našemu současnému těžce zaostalému lidstvu neměřitelně duchovně vyspělí. Jak už jsem mnohokrát uváděl ve svých článcích, uměli ovládat hmotu, telepatie byla samozřejmostí, znali celý vesmír, mezigalakticky cestovali, dokázali se stát neviditelnými, neznali nemoci, žili v absolutní harmonii s celou přírodou a vesmírem. Dnes ani nemáme slova, abychom jejich vyspělost popsali. Z našeho pohledu a z pohledu jiných ras žijících tehdy na Zemi to byli bílí Bohové.

A teď sluníčkáři zbystřete, teď to bude ta nejdůležitější část právě pro vás: Přestože tito naši dávní předci byli tak neskutečně vyspělí, že to ani dnes nedokážeme popsat, natož pochopit, zabíjeli své nepřátele po miliónech! Chápete to? Ti, co je ohrožovali, což byli různé poddruhy lidí, uměle vytvořené rasy pro práci, různí hybridi vytvoření anunnackými genetickými experimenty, pro ně představovali určité nebezpečí, a proto se logicky museli bránit. Oni sami nešli někam na cizí území, aby tam zmasakrovali místní obyvatelstvo a vzali si jeho území, jako to udělali španělští conquistadoři s původními obyvateli v Americe. Oni měli všechno, co potřebovali ke svému životu, kterého si cenili nade vše, stejně jako si cenili svého rodu. A přestože to byli nejmírumilovnější tvorové na planetě, tak se dokázali dokonale bránit proti jakémukoli nepříteli! Dokázali se proměnit třeba ve stádo vlků nebo tygrů nebo koní a prolétli skrze formace nepřítele a za nimi zůstávaly jen hromady masa a mrtvol. Jako zbraň používali třeba jen svou vůli, takže na dálku dokázali paralyzovat nepřítele nebo ho přinutili ke zběsilému útěku. Ale když bylo potřeba, dokázali používat i sečné zbraně, až hlavy lítaly. Také se dokázali stát neviditelnými a napadli nepřítele v noci a všechny pozabíjeli dřív, než by oni ráno vyrazili proti nim. Oni nemuseli řešit přiměřenou obranu a čekat, až nepřítel zaútočí, protože uměli číst myšlenky a měli dokonalé napojení na veškeré vědění, takže viděli i všechny možné scénáře dopředu. Úmysl nepřítele byl jasný a oni měli schopnosti se takovému zlu snadno postavit. Byla to jejich povinnost, jinak by si nezasloužili místo zde na Zemi. Kdo není schopen se sám o sebe postarat, nezaslouží si nazývat se člověkem. Matka, která není schopna ochránit své dítě, je špatnou matkou. Otec, který nedokáže ochránit svoji rodinu, je špatný otec. Zemědělec, který není schopen ochránit svou úrodu, je špatný zemědělec. A voják, který jednou složil přísahu, že bude chránit svoji vlast, by ji měl chránit, a to nejen před vnějším nepřítelem, kterým jsou černí nájezdníci, pašovaní do naší země různými způsoby, ale i před vnitřním, který je mnohem horší. Tím největším nepřítelem je momentálně naše vláda, veškerá mainstreamová média a zdravotnictví.

Závěr

Některým liberálům a sluníčkářům vadí, že se vyjadřuji velmi tvrdě a nevybíravě o zapíchnutých. Jenže já se nevyjadřuji jenom k zapíchnutým. Říkám, co si myslím i o jiných skupinách lidí. Říkám nahlas, co si většina jen myslí, ale netroufne si to napsat. Stojím si za tím a v žádném případě na tom nehodlám nic měnit. Dokonce je možné, že v blízké budoucnosti bude potřeba i přitvrdit a chránit se před zapíchnutými třeba i se zbraní v ruce. Připadá vám to přitažené za vlasy? Tak si představte, že se jednoho dne dozví 3 miliardy lidí, že jsou v háji a že jim není pomoci. Doteď byli drzí a arogantní, všude se cpali a najednou možná budou muset být do konce života v trvalé karanténě doma. Umíte si představit, co to může celosvětově způsobit?

Příklad: Když nějaký grázl zabije nevinného člověka, tak jsou toho plná média a zachází se s ním jako s největším odpadem společnosti. Samozřejmě, že v tomto případě oprávněně. Ale když si nějaký blb nechá dobrovolně vpálit Pfizera nebo jiné svinstvo, jenom aby mohl jet na dovolenou do Chorvatska, kam by se dostal snadno i bez testu, a pak za dobu své zbývající bídné existence ohrozí 100 lidí, tak to je jako co? Tady totiž nejde jen o to, že se někdo nechal zapíchnout ať už z jakéhokoliv důvodu. Kdyby se to týkalo jen jeho, dalo by se říct: Jeho volba, on si zkazil život. Ale tady je nejdůležitější to, co už se bohužel s jistotou ví: každý vakcinovaný je infekční syntetickým svinstvem, a tudíž velmi nebezpečný pro celé široké okolí, a to po celou dobu své následné existence!!! Takže toto jeho blbé rozhodnutí přestává být pouze jeho, ale týká se nás všech!

Nutil ho snad někdo, aby šel spáchat sebevraždu tak sobeckým způsobem, že bude chodit po světě a infikovat spike proteiny každého, s kým bude chvíli v kontaktu?

Opět zde musím připomenout, že neházím všechny zapíchnuté do jednoho pytle. Je mi velmi líto dětí a starých lidí, kteří se stali obětí systému. Zvláště ti, kteří to dostali, aniž by se mohli bránit. To je nechutný odporný zločin a doufám, že všichni, kteří se na něm podíleli, budou viset.

Já mluvím o té skupině tupců, kteří jsou v produktivním věku, s internetem normálně běžně pracují, takže se nemohou vymlouvat, že ty správné informace neměli k dispozici a nechali si to vpálit jen proto, že jsou úplně hloupí nebo chtěli nějaké výhody, jako třeba cestovat, nebo mít iPhone, tenisky nebo 4 dny dovolené „za odměnu“. O těch mluvím a o žádných jiných. Těch si nevážím, těmi pohrdám a s těmi se nechci vidět ani přes ulici. A jestliže třeba v příštím roce dovezou Plejáďané nějakou technologii, pomocí které dokáží zapíchnutá individua nějak opravit, nebudu se s nimi chtít vidět ani poté.

Další příklad: Jestli se nějaký alkoholik rozhodne, že se uchlastá k smrti, tak to může být pro jeho okolí (a nemyslím tím samozřejmě rodinu, ale např. sousedy a jiné cizí lidi), pakliže u toho nepáchá výtržnosti, úplně jedno. On si zkrátka způsobuje problémy jen sám sobě. Jenže ten zapíchnutý blb je v podstatě totéž, co radikální islámský sebevrah obložený trhavinou! Že ne? Kolik lidí zabije výbuch takového blázna? Většinou jen několik, a ještě jen jednorázově.

Ale zapíchnutý šíří zkázu všude, kde se objeví, a to po dobu třeba i několika let. Víte, kolik dokáže zničit životů, než umře? Nakazí kolegy v práci, nakazí dobrosrdečnou babičku, co k nim chodí hlídat dítě, nakazí manželku, protože s ní sobecky spí, takže ta je na tom stejně, jako kdyby si to nechala vpálit také a nakazí i ty nebohé děti, které budou mít reprodukční utrum na celý život. Všichni nakažení ani nebudou vědět, od koho to dostali, protože málokdo má tolik léčitelských zkušeností, aby poznal, jak se to projevuje. Maskuje se to totiž jako všechno možné a většina populace neví, jak se proti tomu bránit a když už se tím svinstvem nakazí, tak jak se z toho dostat.

A tohle někomu přijde jako normální? Že bychom se k nim měli chovat hezky, empaticky a s úctou? A ještě bychom měli respektovat jejich nepochopitelný čin? A co taková tolerance a láska k bližnímu? Tu máme mít my k němu i přes to, co spáchal, ale on ji mít nemusel, než to spáchal? On ji měl, ale jen sobeckou sebelásku – aby mohl na dovolenou, aby mohl chodit do restaurace, aby mohl na koncerty a na fotbal, aby dostal dovolenou navíc (mobil, kecky, pivo, pizzu,…), aby nemusel odejít z práce, kde to vyžadují nebo aby měl prostě už od všeho klid… Tak teď ho rozhodně mít bude!

Protože ten teror od zapíchnutých musím snášet několikrát do týdne, tak vím, o čem mluvím. Je to hnus! Jestli bude potřebovat nějaký liberál také tuto zkušenost, ať se mi přihlásí a já mu zprostředkuji lekci, na jakou nezapomene. Nechám ho s 50 zapíchnutými 3 hodiny v jedné místnosti, a to každý den. Po týdnu, pakliže bude ještě při smyslech, jsem přesvědčen, že bude po liberalismu jednou provždy a možná se z něj vyklube i radikální fanatický fašista.

Jako terapie na vystřízlivění z nemoci zvané sluníčkářství stačí, když se budete pohybovat často po nočních velkoměstech, v metru a na autobusových či vlakových nádražích. Troufám si tvrdit, že za pár dní bude po „nemoci“. V případě, že jste žena – liberálka a soucítíte s „imigranty“, tak jako úplně nejrychlejší léčbu bych doporučoval zajet na jih Francie a projít se v přístavu. Deset šikovných léčitelů z Nigérie dokáže vyléčit sluníčkářství i za 30 minut!

Gladiátor s papírovým mečem v aréně a bezbranná žena proti pistoli. To jsou asi tak ty příměry, které ukazují, že proti zlu je nutné bojovat adekvátními prostředky. Karatista s černým páskem by správně nikdy neměl použít své schopnosti k tomu, aby někoho zmlátil. Měl by do poslední chvíle útočníka varovat, že to s ním špatně dopadne, když se ho jen dotkne. Když útočník neposlechne varování a opravdu se ho dotkne, tak to poslední, co by měl vidět, by byla rychle letící noha na jeho palici. Pak by se měl z bezvědomí probudit svázaný na policejní stanici.

A co takový §29 trestního zákoníku o nutné obraně? Ten je stejně jako liberalismus vytvořen systémem jenom proto, aby byla dopředu znemožněna oběti adekvátní obrana, a to jak proti zlu, tak proti kriminalitě. §29 a liberalismus mají společný cíl: vytvoření ideálních podmínek pro to, aby si mohlo ZLO řádit, jak chce. V případě zákona o nutné obraně stačilo pár soudních procesů, při kterých se nebohý obránce snažil adekvátně bránit a sedí na 20 let v kriminále. Po tomto precedensu už si málokdo troufne vytáhnout na útočníka zbraň, i když ji má legálně! To se radši nechá okrást, radši přihlíží, jak jiná etnika masakrují starou paní, ale nezasáhne. Opět záměr!

Přitom by stačilo tak málo! Jen změnit zákon ve prospěch lidí a bylo by po kriminalitě! Jakmile by útočník věděl, že když přeleze plot, může ho majitel baráku beztrestně zastřelit, nikdy by tam nelezl! Jakmile by útočník začal do někoho kopat v metru a věděl by, že na nástupišti stojí minimálně 10 lidí s kvérem v podpaží, nikdy by si nic podobného nedovolil! A s tím liberalismem je to naprosto totéž!

Proč, když jen nazývám věci pravými jmény, se z toho můžou sluníčkáři a liberálové zbláznit?

Všichni sluníčkáři a liberálové jsou lidé zpitomělí systémem, který jim parádně vypláchl mozky. A proč? No přece proto, aby náhodou někoho nenapadlo se proti systému, proti zlu, proti temnotě postavit světlem, dobrem, statečností a spravedlivě zvítězit.

Dobro, světlo, spravedlnost a pravda vždy zvítězí, ale jen za předpokladu, že se aktivně projeví. Dobro musíte prosadit a světlo musíte rozsvítit, jinak je tma a zlo. Páchat zlo a dovolit páchat zlo, je v podstatě stejný zločin. Až takhle je to jednoduché!