Geopolitika

Psychologická válka proti lidstvu

Náhodou jsem narazil na velmi zajímavý článek na webu www.pravyprostor.cz

Autor: JANE K.
Plné znění: https://pravyprostor.cz/covid-19-je-psychologicka-valka-proti-nam-rika-david-icke-a-jini/

Část tohoto článku, se kterou se plně ztotožňuji, zde uvádím.

Dnešní život každého z nás je podřizován vlivu jakéhosi viru, který ještě nikdo neizoloval, říká David Icke. Je to ve skutečnosti jakási past, do které jsme se všichni chytili a kvůli ní nevidíme skutečnost. Z té pasti sledujeme, jak vlády dělají všecko pro to, aby zastavily rozšiřování viru a minimalizovaly škody, které způsobuje na populaci. Pak jaksi chápeme důvody pro různá nařízení, pro nošení roušek a karantény a snad s nimi jaksi i souhlasíme.

Ale jakmile pochopíme – a hodně z nás to už konečně začíná chápat – že žádný virus neexistuje, že je to všecko sprostá lež, pak nás tato past nemá více možnost držet uvnitř, protože jsme prohlédli její podstatu, její strukturu. A pak vidíme, že to všecko, co vlády dělají, není vůbec v reakci na virus, ale že pilně pracují na tom, aby celou lidskou společnost přeměnily na globální fašistické diktátorství. K tomu účelu používají uměle vyrobenou hrozbu ve formě jakéhosi viru, který nás má ohromit natolik, abychom si nevšimli, že směřujeme přímo do drsného globálního fašistického diktátorství. Pak taky začneme chápat, že vláda nejedná hloupě a nerozumně a že její odborní rádci nejsou oslové a že se nejedná o chaos, ale že jde o chladný, necitlivý, vypočítavý, psychopatický, fašistický záměr na přeměnu lidské společnosti.

Proč manipulují čísla ohrožených virem a počty mrtvých? Protože o žádný virus nejde! Proč se testuje na virus s testy, které nejsou na to použitelné? Protože žádný virus není a oni ho ani najít nehodlají. Ale tímto způsobem, když nám stále předhazují, kolik falešně pozitivních případů zjistili, nás mohou krásně manipulovat a my jim budeme věřit, že virus skutečně existuje. A přitom všechny ty kresby koulí se špicemi a jiná znázornění jsou pouze kresby a  počítačová grafika, nic víc.

Psychologická válka a hromadné mytí mozků

Ve skutečnosti, to všecko je psychologická válka a tato válka je vedena proti nám. My jsme ten nepřítel, kterého je nutno zdecimovat natolik, aby byl naprosto poslušný, nerebeloval a podřizoval se každému příkazu shora, aby si poctivě zakrýval jak ústa a nos, tak i oči a neviděl, jak je mu brána půda pod nohama.

David Icke říká, že sleduje techniku mytí mozku už asi od r. 1996. Mluvil s mnoha lidmi, kteří byli procesu přeprogramování člověka na něco jiného vystaveni a postupně pochopil, že to, co se děje dnes celosvětově, je přesně to stejné: je to hromadné mytí mozků nás všech. Tak například jistá žena, která byla přeprogramována na sexuálního otroka, měla dcerku, která se jí narodila v období jejího věznění manipulátory, kteří ji ovládali. Toto děvčátko muselo ode dvou let nosit povinně roušku a to právě proto, že zbavuje mozek kyslíku. Bez dostatku kyslíku se mozek nemůže správně vyvíjet a to naruší pocit individuality. Roušky jsou efektivní způsob, jak dehumanizovat člověka, jak mu odebrat obličej, jak v něm vyvolat pocit, že musí mlčet. Rozmluva s ostatními lidmi je tím brzděna a i volný projev je omezen – je mnoho dalších psychologických následků, které roušky způsobují.

A vlády vydávají stále nové příkazy a zákazy. Neustále je mění sem a tam a mnohdy ty nové směrnice jsou v naprostém protikladu proti těm starým. Ten důvod není to, že by byli politikové tak hloupí; ten důvod je psychologický. Proto všechna opatření proti covidu nejsou svěřena zdravotním profesionálům, protože tito by brzy pochopili nesmyslnost celého počínání (no, nedělal bych si iluze! pozn.M. ) a s mnohým by nesouhlasili. Namísto skutečných odborníků vedou celou kampaň psychologové a ti přesně vědí, o co jde.

Bidermanova tabulka donucování

Jeden z psychologů, jménem Albert Biderman, vyvinul již v r. 1956 návod, jak vymámit lživé přiznání od válečných zajatců. Říkal tomuto návodu „Bidermanova tabulka donucování.“ Je to metoda, která dokáže člověka zlomit, vzít mu veškeré sebevědomí a odstranit jakýkoliv odpor. Je celkem osm bodů a tyto jsou:

1. Izolace. Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli; čím více je ekonomie ničena, tím více my lidé, kteří jsme oběti celého procesu, jsme závislí na autoritě.

2. Monopolizace chápání. Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního. Tak i dnes, radio a televize nemluví o ničem jiném než o koroně a to pouze z jednoho náhledu. Jsou odstraněny veškeré informace, které by byly v nesouladu. Censura odstraňuje všecko kolem a ponechává pouze hlavní linku. Opačný názor, nebo odpor jsou trestány. Ponižování člověka zakazováním volného pohybu dělá odpor víc obtížný než souhlas. Nakonec jaksi souhlasíme, protože se bojíme následků.

3. Záměrně způsobené vyčerpání a debilizace. Když lidé podlehnou strachu z nejistoty, strachu ze ztráty zaměstnání a obávají se, co dalšího přijde, to je debilizuje, bere jim to energii, vyčerpává je to a nejsou pak schopni odporu.

4. Výhrůžky. Všichni musí mít roušky, nebo budou pokutováni. Všichni musí udržovat odstup, nebo … Hrozby vytváří v lidech pocit nejistoty, strachu a zoufalství a dělají neposlušnost příliš náročnou a obtížnou.

5. Občasné uvolnění. Dočasné zmírnění požadavků, přesně jako když je cvičen pes. Pochvala za poslušnost. Taková změna nedovoluje, aby si lidé na předešlé přísné požadavky zvykli, aby se jim přizpůsobili. Menší odměny a hlavně sliby – příští týden to bude lepší, atd.

6. Ukazování všemocnosti a vševědoucnosti. My vás ovládáme a je zbytečné proti tomu bojovat. Jste ve vězení a nemáte možnost odporovat ničemu z toho, co přijde. A taky nemáte jak a kam uniknout. Takže odpor je zbytečný; musíte poslouchat.

7. Ponižování. Muset chodit venku, před lidmi s hadrem na obličeji je velice ponižující. Mnozí z nás si snad na to zvykli, ale ještě před rokem by s něčím takovým nikdo nesouhlasil.

8. Vyžadování něčeho nesmyslného a nedůležitého. Čím více triviální a hloupý požadavek a my přesto s tím musíme souhlasit, tím více ponižující je pro člověka. Lidé pak ztrácí úctu sami k sobě; ztrácí lidskou důstojnost. Toto začíná už ve škole, kdy učitel požaduje po dětech mnohdy nesmyslnou poslušnost. Pokračuje to v zaměstnání, pak přijde policie, vláda a toto postupně zlomí člověka v jeho jádru a udělá to z něho vrcholně poslušného tvora.

Skrze tyto manipulace se lidé postupně stanou naprosto poslušnými a mnozí ztratí svůj vlastní názor a chápání sama sebe. Je to psychologické programování; je to změna lidské povahy na poslušného červíčka, který čeká, až mu „páníček“ něco dalšího přikáže. A každý, kdo nezvýší hlas a neřekne „to neudělám, to je hloupost,“ tak pomáhá vytvářet nový, fašistický stát, ve kterém bychom nakonec všichni měli žít.

Dodatek

Já k tomu jen dodávám, že k páchání zla vždy musí být alespoň 2 strany; jedna strana, která páchá zlo a druhá, která páchání zla dovoluje. Nastává otázka: „která strana se více proviňuje?“ Moje odpověď možná někoho překvapí, ale v tomto konkrétním případě „páchání“ se proviňují obě strany stejně. Obě strany si vytváří navíc ještě karmické zatížení. První strana za to, co někomu svévolně provedla. Ale ani druhá strana z toho nevychází čistá, protože nechat páchat na sobě špatné věci, je velmi podobné provinění, jako dělat špatné věci jiným.

Kdyby lidi věděli, že virus nejde chytit, těžko by se asi Deep State mohl spolehnout na virovou pandemii a musel by vymyslet něco chytřejšího. Kdyby lidi věděli, že virus nejde chytit, těžko by je někdo mohl donutit nosit roušky, dělat rozestupy a patlat se dezinfekcí.

Kdyby byli lékaři skutečně vzdělaní, okamžitě by proti tomuto podvodu povstali jako jeden muž a ihned by bylo po pandemii. Jenže nejsou! Bohužel! Dokonce ve většině oblastí jsou na tom mnohem hůře se svými znalostmi příčin nemocí, než pasák ovcí někde na Valašsku. Kdyby byli opravdu vzdělaní, nikdy by je nikdo nemohl přinutit provádět PCR testy špejlí do mozku! Ti, co to dělali, by už nikdy neměli pokračovat ve své praxi, protože zcela selhali a zpronevěřili se přísaze. Jinými slovy, každý, kdo si na sebe vezme roušku nebo ještě navíc napomíná v obchodě lidi, aby si ji nasadili, nechá se testovat nebo sám testuje, dívá se na televizi, propadá strachu z nakažení nebo strach vyvolává – JE SPOLUPACHATEL tohoto mega-giga podvodu!!! Výmluva na neznalost zde nemá vůbec žádný účinek, protože zjistit si jednoduše informace může v dnešní době skoro každý, a když ne, tak selský rozum bohatě stačí.