Geopolitika

Transformace lidstva

Okolo nás se právě odehrává obrovské a pro někoho hodně zmatené drama. Většina lidí vůbec netuší, o co tady jde; zkrátka jedou na tobogánu a vůbec neví, kde je to vyplivne. V mezičase, kdy čekáme na finální vysvobození od Aliance, si dovolím na toto téma malou úvahu.

Představte si, že lidstvo je rozděleno přibližně 10:1 s přesilovkou v neprospěch těch chytrých a probuzených. Světelné síly Aliance právě osvobozují svět od tisícileté nadvlády temnoty a otroctví a těch 90 % hloupých a spících se tomu snaží bránit zuby nehty nebo v nejlepším případě tomu vůbec nepomáhají. Dělají to sice nevědomě, ale to nic nemění na skutečnosti, že podporují temnou stranu a tím vlastně oddalují svoje osvobození z otroctví, které si navíc mnozí ani neuvědomují. Některé skutečnosti se jim sice nelíbí, ale vůbec netuší, že si za ně vlastně mohou sami. Jakmile se objeví někdo, kdo jim začne říkat pravdu, stane se pro ně nepřítelem číslo 1 a následně se toto tupé stádo snaží onoho odlišného jedince ze všech sil umlčet a eliminovat. Být chytrý, to se přeci neodpouští!

Důkazů najdete všude nespočet: stačí přijít do obchodu bez roušky a zjistíte, kdo si hraje na nejpřísnější gestapo! Ne policie, ne vedoucí prodejny, ne ochranka nebo prodavačky, ale sami zákazníci! Ti, kteří nemají absolutně žádnou pravomoc komukoliv do čehokoliv kecat, tak začnou prudit, vyhýbají se vám se zjevným odporem, štítí se vás a jdou vás nejkratší cestou udat vedoucímu! Tak přátelé, až sem jsme se dopracovali!

Před dvěma lety ještě mnozí netušili, kdo je kdo, s kým žijí ve společné domácnosti, jak přemýšlí jejich příbuzenstvo a jakou duchovní úroveň mají kolegové v práci. Situace až do začátku této divné doby nebyla vyhrocená a zpátečníci se mohli snadno skrývat za neurčité a vágní formulace svých názorů! Dnes můžeme být vděční za to, že se všechno obrovskou rychlostí obnažuje, jak já to nazývám, dochází k „maskovému“ paradoxu – přestože se masky nasazují, tak zároveň i masky padají! Dochází k neřešitelným rozporům mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, mezi kolegy v práci… Jsem zvědav, jestli bude možné tyto propastné názorové rozdíly ještě někdy v budoucnu překonat?! Sám si rovnou i odpovím: bude záležet na tom, jak se ke svému chování postaví ti, kteří budou zanedlouho násilně probuzeni a dozví se, čemu doteď věřili! Na tuto část budoucnosti se velmi těším!

Covid jako IQ test

Současná „krize“ je vlastně krizí ducha a intelektu a nepřišla jen tak z ničeho nic. Není to něco, co by nespravedlivě zasáhlo naše životy a my chudáčci to teď jen musíme přetrpět. Je to součást něčeho mnohem většího. Operaci Covid bych chápal jako první díl seriálu „Transformace“. Tento díl byl věnován největšímu podvodu na lidstvo a je to vlastně takový test inteligence a první selekce lidí. Přestože si myslím, že první díl byl nejjednodušší na pochopení, lze jednoznačně říct, že lidstvo jako celek to nepochopilo a testem inteligence neprošlo. Obávám se, že další díly seriálu budou mnohem obtížnější a nechci ani domyslet, kolik lidí tady na konci seriálu zbyde.

Když řeknu, že poměr spících ku probuzeným je 10:1, nebudu určitě daleko od pravdy, bohužel! Na rozdíl od běžného IQ testu, kde se v nejhorším případě jedinec dozví, že je „jen“ hloupý, tady má nedostatek duchovní vyspělosti fatální následky, v podobě sebedestruktivních aktivit, jako je testování nebo vakcinace.

Rozdělené lidstvo

Lidi se rozdělili na dva nepřátelské tábory a neslučitelnost koexistence těchto jedinců na jednom místě se zdá být mnohdy nepřekonatelná. Ti spící, a tudíž většinou i testovaní a očkovaní, nejsou silní proto, že by měli silné argumenty, ale opírají se o všudypřítomnou demagogii, zločineckou mediální masáž, o fašistická vládní nařízení a o sílu většiny čili o to většinové obrovské stádo tupých hlav. Ale stačí jen použít mozek a zamyslet se nad tím, jestli je logické, aby měla v dnešní společnosti pravdu většina? Nemůže, to se přece vylučuje! Lidstvo se nezadržitelně řítí ke svému zániku cestou duchovní degenerace. Tak jak by mohla mít většina pravdu?! Nikdy se v lidských dějinách v posledních tisíciletích nestalo, aby bylo osvícenců víc než blbců! Víte snad o nějakém příkladu, kdy by se upalovali blbci? Myslí si snad někdo, že se zabíjejí na objednávku hloupí lékaři a vědci? Myslí si někdo, že se do nějaké vlády může dostat někdo chytrý, empatický, nesobecký a milující lidi? Myslí si někdo, že se svrhávají „diktátoři“, protože škodí lidem? A na těchto zvrácených principech je právě postavená ta nesmyslnost liberální demokracie, kterou nám matrix vtlouká do hlav! Demokracie je jen jiný název pro otrocký systém! Démon-kracie! Vymysleli jí egyptští žreci, aby mohli ještě více zotročit otroky! Pamatujte si základní poučku: Systém nikdy nic nedělal pro lidi, ale proti lidem! A když by něco vypadalo, že je to pro lidi, tak se mějte na pozoru, protože je to past a určitě jste něco zásadního přehlédli!

Diskuze s reprezentanty většinové skupiny na téma, že jsou úplně mimo, že se právě dopustili největšího omylu ve svém životě, je předem ztracená. Nikdo z nich není ochoten připustit, že by byl tento podvod tak obrovský a obludný, že by mu naletěla většina lidstva, včetně „autorit“, které oni do teď bezvýhradně uctívali. Autorit, které nosí bílé pláště a pyšní se tituly! Kdyby totiž tito lidé připustili, že se tak nepředstavitelně mýlí, tak by tím museli popřít celý svůj dosavadní život. To se jim nechce a radši udělají blbce z vás! Jejich svět by se jim zhroutil jako domeček z karet a na to nikdo nemá odvahu. Tak to raději dohrají do konce v roli naivních, přesto za „pravdu“ bojujících troubů a klidně pro to i umřou!

Ta druhá skupina – menšina – ví, že se jedná o podvod, ale nemůže nic dělat, protože jsou proti ní namířené všechny složky fašistické moci: idioti ve zdravotnictví, vlastizrádci ve vládě, fašističtí zakomplexovaní psychopaté v policii, připosraní soudci v justici, zaprodaní a prostituující redaktoři v masmédiích, zpitomělí učitelé ve školách a udavačské stádo tupých hlav všude okolo. Přesila je obrovská, ale na straně této menšiny stojí síla největší, a to je PRAVDA! Pravda vždy zvítězí, jen to někdy dost bolí.

Na obrázku níže můžete vidět typicky jednu z nejnebezpečnějších teroristek, ozbrojenou od hlavy k patě, jejíž zatčení je pro světovou bezpečnost klíčové!

Většina má NÁZOR a menšina má PRAVDU! Tak to bylo vždy, a to je také příčinou degenerace lidstva. Kdyby bylo lidstvo moudré a vybralo ze svého středu ty neosvícenější a nechalo se jimi vést… až mě zarazilo, jak velkou blbost jsem právě napsal! To se prostě v tomto světě nestane. Musíme si počkat na závěrečný díl: Transformace – přechod do 5D.

Co bude dál?

Poslední věta byla oslím můstkem, jak se dostat dál. Právě proto, že by se tohle nikdy nemohlo stát, musí přijít kvalitativní změna zvenčí. Ta už několik let probíhá v podobě obrovských energií přicházejících na planetu Zemi. Dochází k transformaci planety a všeho, co na ní žije, na vyšší vibrační úroveň. Je to nejlepší a nejgeniálnější selekce, jakou si lze představit. Nikdo to nemůže ošulit, podplatit ani obejít! Selekce totiž nikdy nemůže přijít zdola, protože by tam vždy převládly špatné lidské vzorce, a nakonec by to skončilo megakorupcí v nějakém podobném demokratickém paskvilu. Tuto transformaci řídí vesmírná inteligence, a tudíž proběhne absolutně spravedlivě.

Transformace má jednoduchý princip. Postupným navyšováním energetických dávek dosáhnout změny struktury ve všem živém, ale i neživém. Kdo se dokáže přizpůsobit a povznese své tělo i duši na vyšší úroveň, má šanci se dostat do vyšších dimenzí, tj. přes 4D a 4D+ do 5D. Kdo se nedokáže přizpůsobit, zůstane ve 3D nebo zemře. Jednoduché, že? Tento vzestup již probíhá, transformuje se planeta a s ní i vše ostatní. Lidé pod tíhou přicházejících energií se cítí unavení, zažívají různé nové neobvyklé zdravotní problémy, přestavují se jim tkáně, orgány, vnímají zimu, teplo, brnění, svědění, pálení, zvýšenou potřebu spánku nebo zase naopak nespavost, slyší zvuky, pískání, hučení apod. U mnoha jedinců se navyšuje počet vláken DNA, aktivuje se armáda 144.000 světelných bytostí, které se sem v tuto dobu reinkarnovaly, aby pomohly s transformací. Geometrickou řadou dochází k prozření miliónů lidí na celém světě. Realita se začala pomalu rozdělovat do dvou časových os, kde jedna časová osa bude vzestupná linie transformace planety Země na planetu Gaia v 5D a druhá časová linie zůstane ve stávajícím 3D matrixu. Co všechno se bude dít na původní 3D planetě Zemi, lze jen odhadovat. Pravděpodobně zde bude zrušen totalitní otrocký matrix, ale co tady materialističtí lidé zavedou za systémy, si lze celkem snadno domyslet. Duchovní vzestup tady podle mého názoru už nebude možný. Duše, které neměly vibrační transformaci na programu v této inkarnaci, si tady snad nějak ve hmotě dožijí. Jestli se to týká i očkovaných jedinců, zatím silně pochybuji. Ti si podepsali ortel v okamžiku, kdy to do sebe nechali vpálit a prokázali tak svou svobodnou vůli, že si již nepřejí ve své existenci pokračovat.

„Služebně“ starší duše se naopak mají šanci hromadně posunout z duálního matrixu a v jedné inkarnaci zažít i kvalitativní vzestup, který by byl v jiných dobách možný jen prostřednictvím dalšího života. Na detaily si budeme muset ještě počkat, ale ne moc dlouho, vše se zrychluje. Odhadem jen několik let! Ti, co truchlí nad těmi, co nás opustili v této době, by si měli uvědomit, že to byl jejich plán duše a ona ví nejlépe, co má dělat, co je pro ni nejlepší. Nemá cenu nad ničím truchlit, tím jen dáváme najevo své neznalosti o tom, jak to na tomto světě chodí.

Pokusil jsem se nastínit další fáze Transformace. Selekce lidstva již probíhá na plné obrátky. Už nevěřím na probuzení kohokoliv pomocí argumentů. To bylo možné ještě někdy v březnu nebo dubnu roku 2020, kdy v tom někdo mohl mít jen zmatek a stačilo ho správně nasměrovat, aby pochopil. To už teď nejde. Kdo nepochopil doteď, už nepochopí právě proto, že prokázal, že má hluboko v sobě v základech něco špatně nastaveného, co mu způsobuje silnou rezistenci na pravdu.

Tyto tragédie vidíme všude okolo sebe: manželka probuzená, manžel úplně mimo nebo obráceně, matka si nerozumí s dcerou, sestra marně přesvědčuje bráchu. Takových tragédií je spousta, ale aby to rodina dokázala zvládnout tak, že se všichni členové vyvíjejí současně, to se dá přirovnat k zázraku. Mám štěstí, že takovou rodinu mám okolo sebe!

Již delší dobu mi hlodá v hlavě myšlenka, jak je možné, že někdy velmi inteligentní, sečtělí a studovaní lidé mohou naletět tak průhledné a primitivní lži!!! Nedostatkem informací to rozhodně není. Když za těmito lidmi přijdete s převratnými fakty a nevyvratitelnými důkazy, začnou se chovat naprosto iracionálně a jejich agresivní obrana je tak demagogická, že nevěříte, že se jedná o stejného člověka, se kterým jste ještě před dvěma roky mohli mluvit zcela otevřeně a o čemkoliv! Čtu-li komentáře a povzdechy mnoha normálních lidí, zažívají všichni totéž! To znamená, že tento jev se neomezuje jen na idiocii jednotlivce, ale má to příčinu někde hluboko v psychice lidstva. Příčin bude určitě mnoho a budou fungovat v kombinacích. Jednou z příčin bude nepochybně psychologické programování MK-ULTRA přes televizní přijímače, přes mobily, přes úsporné žárovky a přes veškerou výpočetní techniku. Druhým viníkem je vzdělání. Došel jsem k nepřímé úměře: čím vyššího vzdělání jedinec dosáhl, tím obtížnější je pro něj pochopit, kde je pravda a kde lež. Samozřejmě i zde existují výjimky. Dalším faktorem, který má neblahý vliv na duchovní rozvoj, jsou peníze. Obecně lze říci, že čím je větší množství peněz, kterými dotyčný disponuje, tím je jeho vazba na primitivní hmotu silnější. Od určitého množství peněz výš už je to přímo propojení s podsvětím. Peněz má mít člověk tolik, aby si mohl žít spravedlivý a duchovní život. Jakmile je peněz méně nebo naopak mnohem více, je to špatně a dotyčný dělá nějakou chybu.

Závěr

Žijeme stále ještě v dualitě! Tedy zatím. A aby zlo, kterému byli vystaveni všichni probuzení, té potupné perzekuci na všech frontách od tupé většiny bylo vyvážené, bude se to v následujících dnech otáčet. Takže probuzení, těšte se, naše doba přichází!

1. V první řadě se 90% lidstva dozví, že naletěli na neskutečný podvod a schramstli to kompletně i s navijákem. Mnozí to nedají a raději skočí z mostu. Ano, neschopnost nebo neochota uznat chybu může být i smrtelná!

2. Doktoři se dozví, že svýma rukama a svojí blbostí zabíjeli lidi nebo jim aspoň poškozovali zdraví – ti už se nikdy nebudou moct vrátit k bílému plášti, protože by od těch poškozených dostávali přes hubu každých 5 minut. To bude ještě zajímavé!

3. Všichni očkovaní se dozví, že spáchali dobrovolně, aniž by je kdokoliv nutil, sebevraždu smrtící vakcínou, která je zabije dříve nebo později nebo v nejlepším případě je přiváže jako bioroboty navždy ke hmotě ve 3D světě.

4. Všichni NEnaočkovaní se dozví, že jim hrozí od naočkovaných velké nebezpečí. Očkovaným lidem vakcína změní DNA, a tudíž tělní tekutiny od očkovaného mohou být nebezpečné pro čistého. Partneři doma budou vystaveni neřešitelnému problému, ale tím to nekončí. Stejný problém může nastat při manipulaci s potravinami, při přípravě i konzumaci jídla v restauracích, na koupalištích, na masáži, u kadeřníka, při první pomoci, v nemocnici při transfúzi krve a při tisících dalších příležitostech. Tuto otázku teď řeší hodně lidí. Doufám, že se brzy objeví nějaký způsob, jak jednoduše oskenovat člověka a zjistit míru jeho nebezpečnosti pro okolí. Současně s tím, aspoň doufám, bude jasné, jak moc je nezbytné se chránit.

5. Očkovaní začnou vykazovat logicky vysokou míru nespolehlivosti, budou mít náhlé poruchy, úmrtí za volantem a další zdravotní problémy – nikdo je nebude chtít zaměstnávat! Naopak neočkovaní lidé budou žádaní na všechny důležité pozice!

6. Partnerský vztah očkovaného s neočkovaným připustí jen blázen! Očkovaní se dostanou časem do naprosté izolace. Možná jim budeme muset vytvořit nějaké rezervace, abychom se před nimi ochránili!

7. Co když je reálný scénář, který uvedlo na svých stránkách přímo samotné CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) a z očkovaných lidí se stanou chodící zombie? Je to totiž jedna z variant, která byla na lidi vymyšlená. Vakcína spolehlivě zlikviduje imunitní systém a tělo nebude mít žádnou obranu ani před banálními infekcemi. Něco jako 10x silnější průběh AIDS! Zanícené tkáně nebude imunitní systém schopen opravit a začnou destruktivní procesy na celém těle, při kterých opravdu může z člověka odpadávat maso, jako ve filmech se zombie!

8. Roušky nakonec možná budou nosit zdraví a neočkovaní lidé, jako ochranu před těmi zasaženými. Ještě může být veselo!

Že jsem napsal docela slušný scénář na apokalyptický film? No, uvidíme! Zatím to moc dobře nevypadá a opravdu budu upřímně rád, když se budu co nejvíce mýlit.

Připojený článek

V této souvislosti zde uvedu lehce upravenou verzi velice pěkného článku, který byl uveřejněn na webu Otevři svou mysl a jehož autorem je Tim Foyle, přeložil David Formánek.

Psychologie popíračů konspirací – bližší pohled na třídu, která se vysmívá

Proč lidé tak vehementně popírají, že by na světě mohly probíhat „konspirace” neboli spiknutí? Co se skrývá za tímto tak silným obhajováním a popíráním?


Jak to, že jinak dokonale inteligentní, přemýšliví a racionálně založení lidé se vzpírají myšlence, že sociopati konspirují společně, aby je zmanipulovali a podvedli? A proč s takovou vehemencí obhajují tento nepodložený postoj?

Historie nám ukazuje machinace lhářů, zlodějů a narcistů a jejich devastující vliv. I v moderní době je velké množství důkazů o korupci a obrovských podvodech.

Bezpochyby víme, že politici lžou a skrývají svoje konexe, a že korporace pravidelně naprosto pohrdají morálními normami – korupce nás obklopuje.
Víme, že otáčivé dveře mezi korporátními a politickými sférami, lobbovacím systémem, zkorumpovanými regulátory, médii a soudnictvím znamená, že prohřešky v podstatě nikdy nejsou přivedeny k jakémukoliv pojetí skutečné spravedlnosti.

Víme, že tisk o těchto věcech občas udělá nějaký humbuk, ale nikdy se jimi skutečně nezabývá.

Víme, že v oblasti zpravodajských služeb a policie jsou prohřešky v závratné míře běžnou záležitostí, a že spravedlnosti se tam domáhat je nadlidské.

Víme, že vlády opakovaně ignorují nebo pošlapávají práva lidí, a aktivně zneužívají a špatně zachází s lidmi. Nic z tohoto není kontroverzní.

Co tedy přesně popírači konspirací s takovým zápalem, poctivostí a povýšeností odmítají uznat? Proč, navzdory všem důkazům, pohrdavě a opovržlivě obhajují rozpadající se iluzi, že „skvělé a dobré” tam nahoře někde je, že má vše pod kontrolou, jde mu pouze o naše dobro, je poctivé, moudré a upřímné? Že tisk slouží lidem a pravdě namísto podvodníkům? Že jedna nespravedlnost za druhou je výsledkem chyb a pochybení, a nikdy toho hrozného slova: konspirace (spiknutí)?

Jaký rozumný člověk by nadále obýval takový fantasy svět?

Věc neshody se zde týká pouze rozsahu. Někdo, koho skutečně zajímají plány mocných sociopatů, neomezí svoji zvídavost na například jednu korporaci nebo jeden národ. Proč by to dělal? Takový člověk předpokládá, že stejné vzorce, které jsou vidět lokálně, lze pravděpodobně najít po celém potravním řetězci až nahoru. Ale popírač konspirací trvá na tom, že tohle je absurdní.

Proč?

Je bolestně zřejmé, že pyramidální společenské a právní struktury, kterým lidstvo umožnilo, aby vznikly, jsou přesně ten druh dominantních hierarchií, které nepochybně upřednostňují sociopaty. Humánní bytost, která funguje s normálním a zdravým kooperativním nastavením mysli nemá velké sklony se účastnit boje nezbytného k postupu nahoru po korporátním nebo politickém žebříčku.

Co si tedy popírači konspirací představují, že 70 milionů nebo více sociopatů na světě celý den dělají, narozeni do „hry”, ve které veškeré bohatství a moc je na vrcholku pyramidy, zatímco nejefektivnější vlastnosti k „výhře” jsou bezohlednost a nemorálnost? Copak nikdy nehráli Monopoly?

Sociopati si svůj světonázor nevybírají vědomě, a jsou jednoduše neschopní pochopit, proč normální lidé by se dávali do takové nevýhodné pozice tím, že by se omezovali svědomitostí a empatií, což je tak moc za hranicí chápání sociopata, jako svět bez sociopatů pro humánní bytost.

To, co sociopati potřebují k výhře ve hře, je veřejně lhát a v soukromí osnovat spiknutí (konspirace). Co by mohlo být snazší? V roce 2021 si nadále myslet, že svět, ve kterém žijeme, není takto řízen, je naivní a hraničí to se šílenstvím. Odkud takto nechtěně destruktivní impuls pochází?

Novorozenec má vrozenou důvěru v ty, kteří jsou v jeho okolí – důvěra, která je převážně opodstatněná. Novorozenec by jinak nepřežil.

V rozumné a zdravé společnosti by se tento hluboký instinkt vyvíjel s tím, jak se vyvíjí psychika. Jak se sebereflexe, kognitivní a argumentační schopnosti a skepticismus v jedinci vyvíjí, tento impulz vrozené důvěry by se nadále chápal jako centrální potřeba psychiky. Sdílené systémy přesvědčení by existovaly k vědomému vývoji a vyvinutí tohoto dětského impulsu, aby se tato víra vložila někde vědomě – v hodnoty a přesvědčení trvajícího významu a hodnoty pro společnost, jedince, nebo ideálně obojí.

Úcta a respekt k tradicím, přírodním silám, předkům, rozumu, pravdě, kráse, svobodě, vrozené hodnotě života, nebo duchu všech věcí, může být považováno za opodstatněné věci, do kterých vědomě vložíme naši důvěru a víru.
Nehledě na cestu k vývoji osobní víry, to, co je tady relevantní, je přinést vlastní vědomí a poznání do tohoto vrozeného impulsu. Jsem přesvědčen, že tohle je hluboká zodpovědnost – vyvinout a kultivovat vyzrálou víru – které si mnozí, pochopitelně, nejsou vědomi.

Co se děje, když je v nás dětinská potřeba, která se nikdy nevyvinula ze své původní funkce pro přežití, kdy jsme důvěřovali těm v našem prostředí, kteří jednoduše jsou nejsilnější, nejvíce přítomní a nejvíce aktivní? Když jsme nikdy skutečně neprozkoumali svoji vlastní psychiku, a nikdy se hluboce neptali, čemu skutečně věříme a proč? Když naše motivace čemukoliv nebo komukoliv věřit není zpochybněna? Když filozofie je ponechána filozofům?

Podle mě je odpověď prostá, a že důkazy tohoto jevu a chaosu, který tvoří, jsou všude kolem nás: vrozený impuls věřit matce se nikdy nevyvinul, nikdy nenarazil na svůj protějšek rozumu (nebo vyzrálé víry), a navždy zůstává ve svém „původním” novorozeneckém nastavení.

Zatímco nevyzrálá psychika už není závislá na rodičích pro svoje blaho, tak ten silný a motivující jádrový princip, který zde popisuji, zůstává nedotčený: nezpochybněn, neuvážen a nevyvinut. A ve světě, kde stabilita a bezpečí jsou vzdálenými vzpomínkami, tyto instinkty přežití, než aby byly vyvinuté, uvážené, relevantní, zdravě kritické a aktuální, zůstávají poněkud doslova ve fázi dítěte. Důvěra je dávána největší, nejhlasitější, nejvíce přítomné a nepopiratelné síle kolem, protože instinkt usuzuje, že na tom závisí přežití.

A v této velké „světové školce” je nejvíce všudypřítomnou silou síť institucí, které neustále promítají nezasloužený obraz moci, klidu, odbornosti, péče a stability.


Dle mého pohledu je tohle způsob, jakým popírači konspirací jsou schopni se držet a agresivně obhajovat naprosto nelogickou fantazii, že nějakým způsobem – nad určitou nedefinovanou úrovní společenské hierarchie – se korupce, podvody, zlomyslnost a narcisismus záhadně vypaří. Že, na rozdíl od mravních zásad, čím více moci člověk má, tím více integrity nevyhnutelně bude mít. Tyto ubohé, pošetilé duše v podstatě věří, že tam, kde osobní zkušenosti a předchozí znalosti nedokážou zaplnit mezery v jejich světonázoru – v podstatě tam, kde jsou zavřené dveře – že za nimi je máma a táta a pracují na tom, jak nejlépe zajistit, aby jejich malý drahocenný potomek byl navždy v pohodlí, šťastný a v bezpečí.

Tohle je hlavní, uklidňující iluze v jádru myšlenkového nastavení popíračů konspirací; zchátralé základy, na kterých postavili do nebe se tyčící hrad opodstatnění, ze kterého se nabubřele vysmívají těm, kteří to vidí jinak.

Tohle vysvětluje, proč popírač konspirací zaútočí na jakýkoliv náznak, že pečující archetyp už není přítomný – že za těmi zavřenými dveřmi jsou sociopati, kteří námi naprosto pohrdají nebo nás neberou vůbec v úvahu. Popírač konspirací zaútočí na jakýkoliv takový náznak tak krutě, jakoby na tom záviselo jeho přežití – což v rámci jejich nevědomé a vratké psychiky to tak skutečně je.

Jejich pocit blaha, jistoty, pohodlí i pojem o budoucnosti, je kompletně (a naprosto nevědomě) založený na této fantazii. Novorozenec nikdy nevyzrál, a protože si tohoto není vědom, jen jako hluboké připoutání k jeho osobnímu bezpečí, bude nelítostně útočit na cokoliv, co by ohrozilo tento nevědomý a centrální aspekt jeho světonázoru.

Únavně běžná omílaná fráze popírače konspirací je: „tak velká konspirace by nemohla existovat!”Celé znění článku najdete zde: https://otevrisvoumysl.cz/psychologie-popiracu-konspiraci-blizsi-pohled-na-tridu-ktera-se-vysmiva/