Geopolitika

GESARA – NESARA

Aneb co nás čeká v nejbližších dnech

Milí čtenáři Křesadla!

Mílovými kroky směřujeme k velkému finále, kterým bude odhalení největšího podvodu století – Covid a vysvobození z tohoto absurdního divadla, kterého jsme se stali nejen svědky, ale i herci a diváky zároveň. Současně s tímto odhalením nás čeká oficiální odstartování GESARY, na což každý z nás určitě netrpělivě čeká.

Pro ty, kteří o této nejdůležitější reformě v dějinách lidstva nevědí nic nebo jsou některými rozporuplnými informacemi zmateni, je tento článek. Pokusím se, v co možno nejzjednodušenější formě přestavit nejen projekt GESARA, ale i události, které s tím úzce souvisí.

GESARA – NESARA – TRUMPSARA

NESARA je zkratka – National Economic Security And Reforming Act (Národní hospodářská a bezpečnostní reforma). Celá historie této reformy je poměrně obsáhlá, kdo chce, může si ji nastudovat v přiložených odkazech pod článkem. Já se pokusím o stručné shrnutí. Původní myšlenka je stará 450 let, ale to už z dnešního pohledu není zajímavé. Zajímavé to začíná být až začátkem 70. let v USA, kde se začala soudit skupina farmářů s americkou vládou kvůli diskriminaci, kvůli protiústavně fungujícímu finančnímu systému apod. Soud trval cca 30 let a během této doby se soudní moc v Americe rozštěpila na 2 části. Jedna část pochopila, že v Americe existuje prohnilý finanční systém přímo spojený s americkou vládou a chtěla to napravit a na druhé straně zůstali soudci, kteří v té špíně byli zapojeni a chránili ji. Ta charakterní část soudců dotáhla soudní proces do konce a v roce 1993 byl soudní spor ukončen vítězstvím farmářů nad vládou Spojených Států a FEDem. To považuji za neskutečnou událost, dokumentující nesmírnou odvahu soudců! Je to zároveň důkazem, že v té době ještě v Americe existovaly zbytky svobody, na kterých se dalo stavět. Je pochopitelné, že se proti tomu ihned postavil tehdejší prezident Clinton a celý klan masových vrahů Bushů a hodlali udělat cokoliv, aby zabránili implementaci těchto zákonů. Naštěstí se proti nim postavila i část generality a zabránila, aby bylo všechno, čeho bylo soudy dosaženo, hned smeteno ze stolu. Tehdejší j-elita – George H.W. Bush, oba Clintonovi a Bushův povedený synáček, tvoří to nejhorší zlo, jaké kdy bylo na planetě u moci. Až se lidé dozví pravdu o tom, co tihle zločinci prováděli, nikdy už svět nebude jako předtím.

Přes tyto překážky byla zformulována NESARA pro Spojené Státy v roce 1999 a následně byla vytvořena její celosvětová verze GESARA, (Global Economic Security And Reforming Act), kterou podepsalo všech 209 států světa. Za nás to pravděpodobně podepsal ožrala Havel. Zřejmě vůbec netušil, co podepisuje, ale příkaz přišel ze západu, tak o tom asi ani nemusel přemýšlet.

Pak se odehrála řada událostí, která implementaci GESARY oddálila. Nejdůležitější součástí GESARY je zavedení nového finančního systému, kde světové měny začnou být zase kryté zlatem. Ten bod, kdy se ukončí starý babylónský otrocký systém udržovaný při životě pomocí zločineckých vlád, FEDu a centrálních bank, se nazývá GCR – Global Currency Reset.

Nový finanční systém potřebuje ke svému provozu kvantový počítač, který jako jediný dokáže řídit veškeré celosvětové finanční operace v reálném čase, a ještě k tomu hlídá, kdo a jak s penězi manipuluje. Tento počítač byl instalován ve Světovém obchodním centru (WTC) v New Yorku. Spuštění GCR bylo naplánováno na podzim roku 2001. Už víte, proč musela Bushovic famílie shodit dvojčata v září 2001? Následně Clinton podepsal celou sérii dokumentů, omezujících svobody lidstva pod záminkou boje s neexistujícím vnějším nepřítelem. Zloděj křičí, chyťte zloděje! Největšími tehdejšími světovými teroristy byli právě oba Bushové, George H. W. Bush (1989-1993) a George H. Bush (2001-2009).

Všichni světoví zločinci tehdy pochopili, že se musí spojit a urychlit svoje plány na zotročení lidstva, jinak by se jim implementace nového světového řádu (NWO) nemusela podařit. A tak byla v roce 2001 vyhlášena válka proti lidstvu a začalo to postupnou likvidací osobních svobod. Od dehonestujích letištních kontrol započatých v roce 2001 až k celosvětovému lockdownu v roce 2020.

Současně s tímto příběhem probíhala tajně v zákulisí i další časová linie, která začala v roce 1963, kdy byl zavražděn prezident John Fitzgerald Kennedy, 35.prezident Spojených Států. Zavražděn byl z „logického a pochopitelného“ důvodu: chtěl sáhnout zločincům na jejich pokladničku – na FED. Tehdy byl ale zavražděn jeho dvojník a skutečný JFK se stáhnul do anonymity. Jeho synovi Johnovi byly tehdy přesně 3 roky. Když vyrostl, přísahal, že svého otce pomstí, i kdyby kvůli tomu měl svrhnout celou vládu. A to možná ani netušil, že bude muset svrhnout nejen americkou vládu, ale i všechny ostatní vlády světa. A začal na tom systematicky pracovat. V roce 1999, kdy se oficiálně začala šířit „nebezpečná“ myšlenka GESARA, zločinci museli přitvrdit a začít eliminovat každého, kdo byl pro ně nebezpečný. V té době se v Americe skokově zvýšil počet zvláštních „sebevražd“. JFK Jr. byl hned jako jeden z prvních na seznamu. Podařilo se mu zinscenovat svoji smrt při havárii letadla, a i se svou ženou po vzoru otce přešli do anonymity. Tehdy v roce 1999 začala poslední fáze bitvy Dobro vs. Zlo.

Další časová osa začala někdy začátkem 90.let, kdy si generalita americké armády začala uvědomovat, že se v Americe začíná odehrávat něco velmi nebezpečného, co otřásá principy svobodné Ameriky. Vládnoucí složky si s Ústavou Spojených Států vytírají zadek a podle dodatku (teď už přesně nevím kterého), by měla být armáda poslední pojistkou proti zkorumpované vládě, kdyby chtěla zneužít svoji moc. Armáda si začala uvědomovat svoji spolu-zodpovědnost v případě, kdy nezakročí, a proto se dalo dohromady 800 generálů americké armády, zejména námořnictva (ale i dalších mocenských složek) a začali připravovat vojenský převrat.

Poslední část naší skládačky je prezident Putin, který nastoupil do úřadu v květnu 2000. Nejprve musel stabilizovat situaci v Rusku a zahájit proces obnovy supervelmoci, která za 20 let musí sehrát velmi významnou roli v osvobození lidstva.

Zde se nám začínají všechny časové linie propojovat dohromady a vzniká Aliance světelných sil, která bere spravedlnost do svých rukou a spouští akci. JFK stojí v čele hnutí Anon jako hlavní velitel s označením Q! Do této skupiny patří i D. J. Trump, který se zná s JFK Jr. od mladých let. Generalita přichází s plánem na vojenský převrat, ale společně s Qanon vymyslí nový strategický plán, jak prostřednicvím prezidentství D. Trumpa provedou odstranění zločinecké Cabaly mnohem efektivněji. Armáda pracuje mezitím na pozadí, a to ještě před rokem 2016, kdy byl Donald Trump oficiálně zvolen 45. a posledním prezidentem korporace Spojené Státy Americké. Prezident pracuje na diplomatické úrovni jako představitel státu s nejvyšší mocí na planetě a demontuje DeepStateCabal po celém světě. Armáda pracuje na této demontáži zcela v utajení a je plně podřízena prezidentovi. Hnutí Qanon se rozšiřuje do masového měřítka nejen v Americe, ale v celém světě. Vytváří tak hlavní sílu, která přetaví Ameriku z antagonismu polických stran do jednoty vlastenectví. Prezidenti trump a putin koordinují veškeré vojenské operace a kroky tak, aby k pádu DeepState došlo přesně a koordinovaně. No a co je to tzv. Trumpsara? To je v podstatě Gesara, kterou si za pochodu modifikoval génius trump. Geniální plán, rozpracovaný do neuvěřitelných podrobností dokázal svým lidstvím a genialitou ještě vylepšit.

Jak s tím vším souvisí Covid19?

To je jednoduché. Cabala je likvidována po mnoho let celosvětově v tak masivním měřítku, že se poslední zbytky zločinců ještě rozhodly udělat pokus, jak situaci zvrátit. Rozpoutali celosvětový podvod Covid, jehož cílem bylo pomocí vakcinace eliminovat velkou část lidstva a zbytek zotročit. Této situace využila Aliance a pod krytím celosvětového lockdownu začala rovněž zrychlovat svoje kroky tak, aby otočila „pandemii“ ve svůj prospěch a proti jejím vlastním původcům.

Pro tuto chvíli už dost historie. Konec už stejně známe. Podvod Covid bude ve velmi krátkém čase odhalen a všichni se dozví pravdu.

Současně s tím ale bude oficiálně vyhlášena GESARA a proveden GCR. To bude tečka za starým prohnilým světem. Operace na likvidaci zbytků Cabaly budou pravděpodobně probíhat ještě léta, ale to už nic nezmění na skutečnosti, že lidstvo už bude mezitím žít jiným způsobem než doposud. Jsme tak zvyklí žít po generace v otroctví, že si to drtivá většina lidí ani neuvědomuje a jsou ochotni tento stávající shnilý systém ještě bránit. Bude to trvat dlouho, ale na lepší si člověk snadno zvykne.

Pan prezident donald j. trump byl posledním 45. prezidentem korporace Spojené Státy Americké a bude novým 19. prezidentem obnovené Republiky svobodných států Ameriky, hned po posledním prezidentovi Ulysses S. Grantovi. Ti všichni, kteří byli prezidenty mezi tím (kromě JFK), stejně zrazovali americký lid, tak už nemá cenu se jimi zabývat.

Prezident je tedy jasný! Víceprezidentem se stane JFK Jr. a ministrem zahraničních věcí Mike Pompeo. Ministr spravedlnosti bude pravděpodobně Lin Wood nebo Sydney Powell a ministr obrany generál Mike Flynn. Jo, v Americe, tam je aspoň z čeho vybírat. Jsem zvědav, jaká sestava se vytvoří v české kolonii!

Co bude znamenat okamžik vyhlášení GESARA

Jako první se stanou 3 věci:

1. Globální a veřejné vyhlášení celosvětového svátku – tzv. Jubilea, což je odpuštění všech dluhů a univerzální Reset planety Země a celého lidstva zpět do úrovně univerzálního systému společné správy v transparentním dobrém vztahu s ostatními členskými bytostmi celé Galaktické federace.

2. Implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu ve všech 209 suverénních státech světa podle tajné dohody podepsané na Pařížském summitu o změně klimatu v roce 2015, počínaje obnovením Republiky Spojených států (a zároveň ukončením Korporace Spojených Států).

3. Hromadné odhalení mimozemského života na povrchu, pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii.

Další kroky jsou podrobně popsány přímo v dokumentech GESARA, je možné si je vyhledat.

Zmíním ty nejdůležitější z nich:

  • Povinnost vypsat nové nezmanipulované volby v každé zemi světa do 120 dní od vyhlášení (hlasování pomocí kvantového systému, tudíž nezkorumpovatelné!)
  • Zrušení všech forem daňového systému, kromě jednotné daně z obratu ve výši 15%
  • Přetransformovat vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj
  • Zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na aktivitách proti lidstvu (Covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, jejich orgány, Adrenochrom, …) budou zatčeni a souzeni
  • Zruší se stávající otrocký právní systém založený na námořním právu a zavede se systém nového právního systému na principech respektování člověka jako svobodné bytosti – obecné právo
  • Základní nepodmíněný příjem – každý živý člověk bude mít právo dostávat pravidelně základní příjem, aby měl zajištěny podmínky k přežití po dobu, dokud budou existovat peníze v té podobě, jak je známe dnes
  • Bude odtajněno asi 6000 Cabalou utajovaných patentů, které zahájí prosperitu lidstva. Mezi tyto patenty patří generátory volné energie, antigravitační pohony, léčebné tachyonové technologie a další.

Nastanou desítky a stovky dalších změn, o kterých ani nemá cenu psát, protože si to stejně ani většina populace neumí představit. To se musí prožít na vlastní kůži, a proto jsme se sem právě teď také narodili!

Už se těšíte? Já už se nemohu dočkat! Osobně by se mi líbil datum 1. 4. 2021. To by byl apríl, na jaký by nikdo nikdy nezapomněl!

Tak nashledanou v lepších časech!

https://goldenageofgaia.com/2016/07/13/judy-byington-history-nesara/

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2019/09/10/agenda-g-e-s-a-r-a/