O životě

Vesmírná duchovní akademie

Dnešní článek se bude trochu lišit od mých standardních témat; pustím se na tenký led věštění z křišťálové koule!

Úvod

Události nejbližších dnů jsou už víceméně dané a z probuzených lidí o tom může pochybovat jen těžký pesimista a malověrec. Na tyto nemoci je dobré užívat 3x denně panáka na lačno. 😊 Zkrátka bez ohledu na to, jestli tomu někdo věří nebo ne, se systém v nejbližších dnech složí jako štafle, a protože to jsou takové véééliké vesmírné štafle, tak se také skládají o něco pomaleji, než jak jsme zvyklí! Zase ale až dopadnou, tak to bude stát za to. 😊

Dobře, systém se složí, proběhne EBS, milión lidí skočí z okna, koruna bude podložená zlatem, do Německa si vezmeme zase staré dobré marky a do Rakouska logicky šilinky. Dolar nebude USD, ale USTN (United State Treasury Notes) a rubl zůstane rublem. Banky nebudou nástrojem otrokářského systému, ale institucí, která nám bude pomáhat v novém světě kvantových financí. Teprve potom si asi budeme moci říct, že „I banku můžeme mít rádi!“ Až se usadí prach od spadlých štaflí, nepochybuji o tom, že současné panoptikum neskončí ze dne na den. Možná se budeme válet smíchy až uvidíme na ulici mentály, kteří budou nosit náhubek i dlouho po odhalení, a naopak budeme ještě dlouho vzteky bez sebe až potkáme ty, kteří nám nejvíc komplikovali život, protože byli přesvědčeni, že z důvodu nacistické nadřazenosti si mohou dovolit všechno. Takoví možná nebudou nosit roušku, ale přilbu, protože kdykoliv vyjdou před barák, hned dostanou šutrákem do palice!

Až sem je to jasné a dané, o tom nemůže být žádná pochybnost. Také nemůže být žádná pochybnost o tom, že to všechno neproběhne tak růžově a hladce, jak si to někteří malují. Mezi námi je spousta neřádu a neřádů a takový svinčík se neuklidí ze dne na den. Bude nějaký čas trvat, než si to všechno sedne, ale je důležité si uvědomit velikost této chvíle!

Uvědomme si, že jsme první generací úplně nové civilizace!

No tedy, ehm… civilizace, ten výraz by bylo dobré po té předchozí ostudě obrodit anebo ho rovnou odhodit. Nová „civilizace“ bude rozhodně na hony vzdálená té předchozí, tak by si také zasloužila nějaký jiný výraz. A proč si myslím, že bude jiná a lepší? O tom právě bude tento článek.

Přijímačky

V několika svých článcích jsem nazval Covid šaškárnu IQ testem lidstva. Tím nepochybně byl. Plné hřbitovy budou v letech následujících tichým svědectvím toho, že pro mnohé byl až příliš těžký. Tak už to chodí, kvůli tomu se testy dělají. Stížnosti na obtížnost testů si dotyční mohou podat hned po příchodu tam NAHOŘE!

Pokusím se zasadit tuto jednu epizodu našich dějin do širšího kontextu počínaje nedávnou minulostí budoucností následujících cca 10 let konče. V této nové perspektivě bych spíš nazval Covid IQ test jako přijímací talentové zkoušky na nějakou vesmírnou duchovní akademii. Jak se vše vyvíjí a odhaluje, začíná být záměr stvořitele stále zřetelnější. Takže moje predikce budoucnosti:

Přijímací zkoušky na VDA (Vesmírná Duchovní Akademie 😊 – to jsem si vymyslel!) měly za úkol velmi nahrubo roztřídit duše na lidské a nelidské, aby se po škole netoulali nějací reptíci, draci a jiná hmyzí verbež. Myslím si, že obtížnost přijímaček byla z hlediska duchovní úrovně VDA velmi mírná, až shovívavá. Přesto…

Jaké bylo hodnocení těchto přijímaček? Co to v reálném životě znamená, že někdo udělal tyto přijímačky?

Zjednoduším hodnocení přijímaček pouze na 3 stupně:

1 – prošel s vyznamenáním, 2 – prošel, 3 – neprošel.

1 – prošel s vyznamenáním: Dotyčný vědomě prošel všemi úkoly a nástrahami a vědomě se u každého úkolu vždy správně rozhodl. Tento člověk na sebe může být právem pyšný, protože prokázal, že je skutečným Člověkem s duší a se schopností používat rozum, cit a intuici ve vyvážené rovnováze a symbióze pro svůj vlastní prospěch a pro prospěch všech svých blízkých. Jednotlivci z této skupiny se vyznačují tím, že ani jednou do sebe nenechali strkat jedové kopí, náhubek si vzali jen v ojedinělých případech, kdy nebylo vyhnutí a o sebevraždě pomocí smrtící mimozemské injekce ani na vteřinu neuvažovali. Asi není podstatné, jestli to někdo dokázal zvládnout vlastními silami nebo jestli mu někdo radil. Mám okolo sebe zástupce obou skupin a vím, že v informacích to v žádném případě není. Někomu stačilo jednoduše naznačit a okamžitě pochopil, po jiném to stékalo jako po skle. Milí přátelé, přál bych si setkat se s každým člověkem z této skupiny osobně. Přestože tato skupina lidí asi nebude moc velká, tak nebude ani tak malá, aby to bylo možné zrealizovat. Báječné je, že právě tito lidé tvoří největší skupinu návštěvníků Křesadla.

3 – neprošel. Z jakéhokoliv důvodu nesplnil požadavky na postup. Nemusí to být jen injekční eutanázie, může to být odchod z tohoto světa způsobený medicínskou inkvizicí, může to být nedostatečné uvědomování si všech nástrah a nebezpečí, jako jsou například testy. Může to být i neopatrnost při sportu, v práci, kdy si dotyčný neuvědomil, že i banální úraz, při kterém se dostane do spárů šílených felčarů v nemocnici, může být konečná stanice. Tito lidé neměli ani mapu minového pole, ani nešli po značených turistických cestách. Nemusí nutně být všichni ti, co neprošli, mrtví. Patří mezi ně i ti, kteří v tuto chvíli ještě trochu žijí. Ale i kdyby smrtící injekce, domácky nazývaná vakcína, nezpůsobila nic jiného, než že nasytí tělo hydroxidem grafenu, tak to bohatě stačí na uvěznění v tomto 3D časoprostoru. Grafen se dá sice časem odbourat, ale velmi těžko to udělá někdo, kdo je po třetí dávce. A těch lidí, kteří do sebe nechali vpálit jednu včelku, pak najednou zázračně prozřeli a začali masivně detoxikovat, bude velmi, velmi málo! Grafen je jedno z dalších skupenství uhlíku a uhlík je typickým prvkem pro 3D. Chemická značka uhlíku je C, stejně jako C – Covid. Zajímavé! Vzestup člověka do vyšších hustot znamená také mimo jiné i odpoutání se od uhlíkových vazeb a přechod na vazby křemíku.

2 – prošel. Do této skupiny patří všichni ostatní. Nebyli tak uvědomělí jako ti, co dostali za 1, ale ani nebyli tak blbí, jako ti, co to měli rovnou za 3. Prostě nějak prošli a bude tady obrovská škála kombinací počínaje vysoce duchovními lidmi, kteří se dostali jen do nějakého maléru, až po úplné blbce, kteří prošli tak trochu omylem.

Když jsem se začal na celou věc dívat z nadhledu, tak mi došlo, že skupina 2 je tak obrovská a roztříštěná, že není možné, aby byla selekce tímto IQ testem dokončena. Prošlo příliš mnoho lidí, kteří na jakýkoliv vzestup mají nulové předpoklady. Určitě má každý z nás ve svém okolí aspoň jeden takový exemplář. Proto mi došlo, že se nejedná o IQ test, ale o přijímačky na školu, kde bude probíhat selekce od této chvíle nepřetržitě, po celou dobu vzestupu. A vůbec to nemyslím nějak špatně nebo hanlivě. Každá duše má předem naplánovaný nějaký úkol nebo „kádrový postup“ a třeba ještě není na něco takového připravená a musí si odžít pár desítek životů, než bude připravena. Tak to prostě je.

Nechci, aby to vyznělo jako nějaké strašení nebo černé vidění budoucnosti, já to vnímám spíš naopak. Je to vzestup ke světlu, a protože jsme světelné bytosti, tak bychom to měli vnímat spíš jako cestu blíž k domovu. Je to poprvé v novodobých lidských dějinách (cca po 25 tis. letech), co se lidem může podařit vzestup v průběhu jednoho vědomého života. Doteď to vždy muselo proběhnout prostřednictvím smrti a nové inkarnace neboli česky – vmasení.

Takže jsme zapsaní na VDA, teď budou krátké prázdniny a jakmile dopadnou štafle na zem, začíná první ročník.

Jaké budou předměty?

Všechny předměty budou mít společného jmenovatele a tím je návrat ke skutečným lidským hodnotám a k Pravdě.

Tak jako se většinou v prvním ročníku učí základy a terminologie pro daný obor, tak přesně to očekávám i zde. Návrat ke kořenům, hledání skutečného významu slov, očištění významu lidských vlastností a hledání pravdy.

Pravda – podle výroku Jana Husa: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti… Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.“Pro něj to nebyly prázdné fráze, on dokázal, že je ochoten pro Pravdu i zemřít!

Čest – obnovit význam cti, kde je dané slovo zároveň slibem, smlouvou i zákonem!

Věrnost – věrnost jak ve fyzické podobě, tak i věrnost Pravdě a svým zásadám.

Spravedlivost – být spravedlivý stejně tak k sobě, jako k ostatním.

Moudrost – propojení rozumu a citu do dokonalé harmonie, s plným napojením na vyšší Já a podepřené rozvážností.

Empatie, Laskavost, Statečnost, Odvaha, Svědomitost… a mnoho dalších nedoceněných lidských vlastností, které ztratily na původním významu.

Některé předměty bych chtěl rozebrat podrobněji.

Pravda – článek o Pravdě jsem napsal již před nějakým časem https://kresadlo.com/zivot-v-pravde/ a teď se hodí! K tomu bych ještě doplnil pohled z hlediska dnešního tématu. Lidé už v podstatě nevědí, co je pravda a co lež. Za pravdu považují nánosy lží, které do nich naplavilo školství, média a jejich vlastní omezenost. Přestože si myslí, že mluví pravdu, tak ve skutečnosti stejně lžou. Přestože si to neuvědomují a myslí si, že když se to učili ve škole, tak to nemůže být lež, stejně to lež je. Přestože je to oficiální verze pravdy, tak to nikoho nezbavuje provinění, že lže, jako když tiskne. A to se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Člověk, který celý život papouškuje naučené lži (učitel, doktor, právník, ale i herec!), tak přesto, že si to vůbec neuvědomuje, je prolhaný lhář a může mít přinejmenším celou řadu zdravotních problémů vyplývajících ze lhaní, jako je problém s páteří, se zuby a další nemoci, které doprovázejí každého lháře.

Dalším aspektem je jazyk, kterému se chci věnovat v samostatném článku. Náš současný jazyk je okleštěná troska z původního klenotu, kterým byl každý slovanský jazyk. V dobách, kdy se používalo obrazové písmo Bukvica, mělo každé písmeno několik významů, každé slovo se dalo číst zepředu, zezadu, seshora, sezdola a texty se stávaly uměleckými díly a holografickým záznamem.Abychom si udělali představu srovnání současného jazyka a vyspělého jazyka našich předků, tak je to jako latrína oproti mrakodrapu. Slované vždy byli terčem sil temnoty a bohužel ani oni nedokázali uchránit svůj jazyk před nájezdníky a dobyvateli, kteří použili každý způsob a každou lest na to, aby oslabili jinak nezdolného protivníka. V průběhu milénií tak slovanské jazyky degradovaly, až se z nich stal jen primitivní dorozumívací nástroj, plný balastu a cizích vlivů. Předposlední K.O. doslal náš jazyk od agentů Vatikánu, od inkvizitorů Cyrila a Metoděje. Po jejich zásahu máme z kdysi mocného jazyka bohů jen jakousi primitivní morseovku. Poslední rána z milosti přišla po převratu současně s otevřením západních hranic, kdy každý, kdo má do zadku díru, si přidal do našeho jazyka nějaký přiblblý anglikanizmus a germanizmus. S příchodem smartfounů to mladá generace definitivně pohřbila masivně používanými americkými zkratkami na různých platformách a sociálních sítích. (wtf, lol, ILY, BTW, IDK, IDC, ASAP, Brb, Rly, Irl…)

Nechci toto téma už dál rozebírat, ale považoval jsem za nezbytné udělat jen jakýsi úvod k tomu, abychom si uvědomili, že význam slov je mnohdy už jiný, než by měl být. Na příkladu slov – strašný, hrozný – můžete vidět, jak masivně se tato slova užívají ve smyslu umocnění něčeho pozitivního, př. „Strašně krásný!“ „Hrozně se mi líbí!“. Nebo zase naopak „úžasný“ se používá v pozitivním významu něco jako okouzlující. Přitom „úžasný“ je původem z ruštiny a ужа́сный znamená strašný. Když vyslovíte takový nesmysl, tak je to jako byste rozjeli auto na jedničku a rovnou tam zařadili zpátečku. Strašný je od slova strach a hrozný od slova hrůza. Jakmile použijete tento nesmysl (vlastně protimluv), mozek se vyzkratuje, protože to není schopen zpracovat a vy se dopouštíte LŽI. Vesmírné zákony vůbec nezajímá, jestli vědomě nebo nevědomě, jestli je to ve vaší komunitě nebo v národu zavedená fráze nebo jestli je to jen váš výmysl. Lžete a hotovo! A tak bychom mohli pokračovat docela dlouho.

Podstatné je, že budovat nový svět na lži je nesmysl. K tomu je potřeba nejprve velké odhalení, které způsobí zkompromitování všech arogantních šiřitelů lží jako jsou učitelé, vědci, novináři, politici apod. Ti všichni konečně sklapnou a otevře se prostor pro potlačovanou pravdu. Pak je potřeba očistit jazyk, spojit se se slovanskými bratry a sestrami do jednoho celku a začít vytvářet podmínky pro návrat ke kořenům. Docela dost práce, co? A to jsme zatím jen u jednoho předmětu. 😊

Čest – dávno zapomenutý pojem, jehož skutečnou hodnotu dokáže v plné míře vnímat málokdo. Čest je v jistém smyslu postavena na Pravdě. Jedině ten, kdo si uvědomuje nekonečnou důležitost Pravdy a je ochoten za ni bojovat na život a na smrt, může být čestný. Jak by mohl být čestný někdo, když neví, kde je pravda a kde lež? To nejde! Soudce nemůže být čestný, protože jeho vůbec nezajímá pravda, on soudí na základě zákonů, které jsou záměrně špatné, lživé a křivé. Takže proto je to křivák, lhář, a tudíž nemůže být ani čestný! Policajt, který mlátí obuškem lidi na příkaz svého nadřízeného, je kriminálník a zločinec a pochopitelně nemůže mít čest. Je to proto, že neví pravdu o podvodu Covid a o nezákonných nařízeních vlády, která vládou není a myslí si, že když to dělá na něčí rozkaz, že ho to zbavuje odpovědnosti za svoje činy. Nejen, že ho to nezbavuje zodpovědnosti, ale ani ho neomlouvá, že tohle všechno neví. Je každého POVINNOSTÍ číslo 1 znát pravdu, pídit se po pravdě, bojovat za pravdu a hájit pravdu. Všichni, co to dlouhodobě nedělají, se budou divit i nohama, až půjde jeden po druhém na popraviště. Bez znalosti pravdy je každý lhář a nemůžete být čestný, ani spravedlivý. A tudíž je všechno ostatní úplně o ničem, protože s takovým člověkem se nemá smysl ani bavit. Na čest navazuje i věrnost. Jestliže ctím pravdu, mluvím pravdu, pak jsem věrný pravdě. Jsem tudíž i věrný svému slovu, a tudíž i svým slibům. Jestliže dám někomu slovo, je to slib a já jsem věrný svým slovům a slibům. Jsem také věrný svým zásadám a vesmírným zákonům, které znám a ctím, a které jsou spravedlivé.

Spravedlivost/spravedlnost – k té je opět potřeba znalost pravdy. Učitelka ve škole dá dětem za úkol napsat o Darwinově teorii. Žák, který napíše všeobecně uznávanou lež a podvod, dostane za jedna a žák, který pravdivě napíše o „opičím podvodu“, dostane za pět. Proč? Protože o tom drtivá většina učitelů ani neví a ta jedna z miliónu, která to ví, se stejně neodváží to dětem říct, protože proč by si měla dělat problémy? Nějaké dítě to řekne doma a totálně vypatlaný otec by si na učitelku, která podle něj mele nesmysly, šel stěžovat na ředitelství. Učitelka by dostala kopačky, a protože si to kvůli hypotéce nemůže dovolit, tak tam raději ztrácí čas, čest, dopouští se nespravedlností a lže! A dokud ji někdo nezastaví, tak tam lže dodnes! Učitelka se dopustila závažné nespravedlnosti, kvůli neznalosti pravdy. Žák, který napsal veřejně uznávanou lež, je podveden a žák který napsal pravdu, přestože tušil, že bude mít problém, je hrdina. Ostatní žáci, kteří se mu kvůli tomu budou smát, jsou hloupé ovce žijící ve lži, beze cti a spravedlnosti.

To se nám to pěkně proplétá! Takhle bych mohl pokračovat dál a zjistili bychom, že vše stojí a padá na Pravdě. Všechny nejdůležitější a žádoucí lidské vlastnosti nejsou možné, pakliže neznáme pravdu. Někdo má tendenci stavět Lásku nad Pravdu. Já to vidím tak, že to jsou dvě rozdílné věci, které nemá smysl navzájem směšovat, ani srovnávat. Když mluvíme o lidských vlastnostech, tak je podle mě nejvýše Pravda. Když si vypůjčíme některé slavné výroky, tak zednář Masaryk říkal: „Nebát se a nekrást!“ To je pěkné, to bych bral, ale nějak mi tam chybí to „nelhat“, které je podle mě mnohem důležitější. Vlastizrádce Havel zase tvrdil, že „Pravda a Láska zvítězí nad lží a nenávistí!“ To měl výjimečně pravdu, škoda jen, že se tím kokot neřídil a celý jeho život byl jeden obrovský prolhaný podvod!

Systém tohle všechno samozřejmě ví také, a proto už tisíce let ničí slovanské jazyky a úporně skrývá veškerou Pravdu čili lže, a to samozřejmě o všem. O našich dějinách, o dějinách celé lidské rasy, o vesmíru, o mimozemšťanech, o technologiích, o chemii, o fyzice, o matematice, o biologii, o ekonomii, o medicíně, dokonce lžou i o lži. Když víme, že veškeré úsilí je zaměřeno na zničení Slovanů, obecně bílého člověka, pak k tomu stačí pouze 2 věci: Zničit všechny slovanské jazyky, aby jejich užíváním lidé nevědomky permanentně lhali a pomocí školství legitimovat ty největší a nejobludnější lži. Kdo je učí – lže a podvádí, zpronevěřuje se svému poslání a poškozuje mysl a charaktery dětí. Nechci to tady teď moc rozpitvávat, ale jakmile se to týká poškozování dětí, tak bude provinění pedagogů podle vesmírných zákonů asi hodně závažné! Kdo se ty lži naučí, nepřemýšlí a tupě je opakuje dál, také lže. Dám příklad k zamyšlení: Viděli jste někdy plnou třídu dětí, jak nadšeně hltají každé slovo učitele, vůbec nezlobí a nejraději by tam byly ještě déle po vyučování? Asi těžko a když, tak to bylo hodně dávno. Příčina není v dětech, ta je v tom středověkém vzdělávacím systému, prolezlém všudypřítomnou lží a podvody. Děti to podvědomě cítí, a proto zlobí a zívají a jsou z toho úplně vyčerpané. Když ale dítě dělá něco, co ho baví, tak u toho vydrží mnoho hodin, nepije, nejí, nezlobí a pořád to dělá s největším zaujetím, naplno a vůbec nechce skončit. Přesně takhle by měla vypadat škola. Jsem naprosto přesvědčen, že takhle jednou škola vypadat bude, i kdybych ji měl sám založit. Dobrovolná škola, kde se budou prezentovat fantastické věci a budou je prezentovat ty nejlepší mozky, i kdyby měly kvůli tomu přiletět z Plejád.

Systém dělal tuhle zákeřnou manipulaci s pravdou hodně dlouho a byl v tom fakt dobrý, zatímco my jsme čím dál tím ve větším hnoji. Člověk, který trvale lže, nemůže duchovně vzestupovat, protože lež má nízké vibrace a táhne ho dolů. Takhle prosté to je! Naopak Pravda je vysokovibrující slovo a jakmile se držíte pravdy, jedete jak na lyžařském vleku rychle nahoru.

Zachovat si v tomto světě rovnou páteř, lásku k pravdě, a všechny ty charakterové vlastnosti, které jsem vyjmenoval, je úkol pro superhrdinu. Přesto to lze. Když čtu nádherné maily, které mi někteří čtenáři posílají, tak vím, že je nás takových ještě kupodivu hodně.

Zkoušky

Pokusil jsem se nastínit, jak si představuji skladbu předmětů. Zkoušky z nich ale už nebudou probíhat tak masově, jako v případě přijímaček, ale budou individuální a ušité na míru každého jednotlivce. Hlavně se budou dělat bez oznámení a bez přípravy tak, že si dotyčný ani nevšimne, že byl právě na zkoušce. Všimne si toho pravděpodobně ten, který tu zkoušku neudělá. Jak jsem již napsal, ta skupina, co dostala dvojku, je příliš velká a příliš široká. Do teď mělo ono pomyslné síto oka jako v plotě. Síta se logicky budou zahušťovat a budou čím dál tím jemnější. Tak, jako se vibrace planety zvyšují, musí převibrovávat i všechno, co na planetě žije. Jestliže měla Schumannova rezonance po velmi dlouhou dobu frekvenci 7,83 Hz a v posledních letech se běžně pohybuje na 40 Hz a někdy vyletí na 200 Hz, tak je jasné, že tento trend bude pokračovat dál, dokud neproběhne plná transformace do vyšší hustoty 5D. Někdo odhaduje tento proces na 10 let. Já si myslím, že čas není podstatný, a že spíš záleží na okolnostech, jaké energie budou lidem přicházet z vesmíru a jak na ně budou reagovat. Podle toho se budou měnit podmínky a proces urychlovat nebo zpomalovat. Naše planeta je na vzestupu, a jestliže tento proces již započal, bude také nepochybně dokončen – to je dané, tak to bude. Co jasné není, kdo vzestoupí společně s ní a kdo ne.

Nikdo zkoušky neopíše, ani neuplatí. Teď je v tom každý sám za sebe a je na něm, co s tím udělá. To je důvod, proč jsem napsal tento článek. Četl jsem celou řadu různých diskuzních příspěvků, mluvil jsem s lidmi a připadalo mi, že i ti probuzení si naivně myslí, že teď jsme přežili tu nejtěžší zkoušku v dějinách, a že si sedneme do křesla s pytlem popcornu, zkoukneme EBS, přečteme si seznam popravených zločinců a po něm pak už navždy jen pohoda jazz! Bylo by to pěkné, taky by se mi to líbilo, ale po přečtení toho, co jsem právě napsal, vám musí být jasné, že můj scénář je mnohem realističtější a všechno do sebe lépe zapadá. Zkrátka na mě tlačili, ať to napíšu.

Tahák

Dostalo se mi i nápovědy, co dělat a jak se připravit. Je to samozřejmě velmi individuální téma. Každý z nás je na tom jinak a každý má jiné problémy a slabosti. Obecně lze říct, že podmínkou pro to, aby někdo uspěl v dalších kolech, je nezbytný odklon od materializmu. Čím větší drift jste schopni udělat při tomto manévru, tím lépe. Většina lidí musí pracovat, protože buď živí rodinu, nebo má dluhy, anebo má dluhy, a ještě živí rodinu. Jenže dluhy zmizí a jak řekl Prezident trump, po odhalení budou peníze to poslední, co nás bude zajímat. V tomto blahobytu, který nepochybně nastane, se ukáže, kdo pracoval jak šílenec jen proto, že opravdu musel (protože potřeboval peníze na splátky a na jídlo) a kdo byl workoholik. Někteří lidé pracovali celý život „od nevidim do nevidim“ a nemají žádné osobní zájmy. Pro takové bude těžké ve vyšším věku začít žít a přemýšlet jinak. Někteří zase řeší prací svoje osobní problémy, aby nemuseli být sami, aby nezůstávali příliš dlouho jen se svými myšlenkami nebo s rodinou. Každý to má jinak, ale zjednodušeně řečeno, je nezbytné začít velmi aktivně využívat svoji pravou mozkovou hemisféru, a naopak omezovat činnost té levé.

Preferovat všechno, co je tvůrčí a nehmatatelné, jako je hudba, zpěv, chodit do přírody, o všechno se zajímat, zkoušet výtvarné činnosti, umělecká řemesla, rozvíjet dlouho potlačované schopnosti a dovednosti, plnit si sny a přání, cestovat, bavit se, radovat se, stýkat se s lidmi, učit se jazyky… prostě žít jinak a naplno.

Současně s tím mít na paměti skladbu předmětů a v každém okamžiku kontrolovat svoje postoje k Pravdě. Přehodnotit svůj zažitý způsob vyjadřování, odnaučit se říkat nesmysly, rozmyslet si každé slovo, než ho vypustím, protože slovo je slib a slib je smlouva. Jestliže někdo nesplní podmínky smlouvy, jde k soudu. Většina lidí ale nepovažuje slovo za závazné, je to pro ně jen zvuk. Dokládají to známé výroky: „tvrzení proti tvrzení“, „co je psáno, to je dáno“, „řeč se mluví a voda teče“.

Závěr

Buďme takoví, abychom si mohli vážit sami sebe, abychom se nemuseli stydět za to, co jsme udělali a řekli nebo co jsme naopak neudělali a neřekli. Pak si nás začnou vážit i ostatní, a hlavně získáme možná ztracenou úctu našich dětí. Nebudeme si nic nalhávat, ony mají v podstatě pravdu, když nás viní z marazmu, který jsme jim připravili. Protože to ve svém věku neumí správně pojmenovat, tak v nás vidí zaostalé mumie, které by se měly zase rychle vrátit do svých hrobek. Pravda je taková, že každá generace se provinila tím, že svojí pasivitou nechala zlo povyrůst o něco výš a odnesla to v plné míře generace následující. Ta to zase pouze zhoršila, a tak pořád dokola, až jsme se málem nechali vyhladit.

Vnímám to tak, že abychom se už dál nemuseli skrývat a stydět za svoje slova a činy, nastal čas se rovně postavit a říci: „Už dost! Už to za žádnou cenu nedovolím“. Změnit ve svém životě všechno, co bylo doposud špatně, změnit práci, najít si záliby, koníčky, začít se vzdělávat, věnovat se rodině a dětem a hlavně – PŘESTAT LHÁT!

Hodně štěstí při studiu na VDA přeje Křesadlo!


K uvedenému tématu mi přišlo vhodné uvést Lekci o orlovi a vráně:

Lekce o orlovi a vráně

Jediný pták, který se odváží klovnout orla, je vrána. Vrána si sedne orlovi na záda a zaklovne se mu za krkem. Orel nereaguje, ani s vránou nebojuje. Nevěnuje jí čas ani energii. Místo toho jen rozevře křídla a začne stoupat výš do nebes. Čím výš letí, tím hůře se vráně dýchá, a nakonec kvůli nedostatku kyslíku spadne.

Poučte se od orla a nebojujte s vranami, prostě jen stoupejte vzhůru. Možná se s vámi kousek svezou, ale brzy odpadnou. Nepodléhejte rušivým vlivům, soustřeďte se na vyšší cíle, učte se, rozvíjejte se a stále stoupejte!


A protože je to dnes takové vážné téma, tak se hodí ho trochu odlehčit: