Věda a technika

Darwinův omyl a jeho vliv na vývoj lidské civilizace

Charles Robert Darwin je představitelem takzvané teorie o původu druhů a přirozeném výběru. Narodil se roku 1809 a poprvé svou teorii představil v roce 1858. Pomáhal mu v tom ještě další biolog Alfred Russel Wallac. Podle Darwinovy evoluční teorie se člověk vyvinul z opice. Silnější druh dokáže přežít a to je podle něj evoluce!  

V polovině 19. století dokázali jen velcí myslitelé pochopit, o jak velkou kravinu se jedná:

„Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem.“ 
– Izaac Newton, anglický fyzik, matematik, astronom

Pak uplynulo 140 let, kdy se vědci jen přetahovali sem a tam a lidé o tom přestali přemýšlet. Teorie se mezitím tak rozšířila do všech učebních osnov, že na tomto nesmyslu vyrostlo mnoho generací.

Vědcům vůbec nevadilo, že polovina archeologických objevů s touto teorií vůbec nejde dohromady. Pak začaly vznikat takové bezzubé polo-kritiky, typu:

 „Evoluce je nedokázaná a nedokazatelná, věříme jí proto, že jediná druhá možnost je stvoření, a to je nemyslitelné.“
Sir Arthur Keith

„Darwinismus není ani teorií, ale náladou, která uchvátila mysl lidí. Je vědou asi tak, jako je pohádka dějepisem.“ 
– A. Wigand, francouzský botanik 

Od 50tých let 20.století se to začalo lámat, vědci se hádali jako koně a teprve na přelomu tisíciletí se začaly objevovat velmi kritické hlasy:

„Všeobecně rozšířené úvahy o chemické evoluci, která měla předcházet evoluci biologickou, postrádají jakékoliv vědecké opodstatnění.“ 
– Prof. Bruno Vollmert, makromolekulární chemik

„Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně.“ 
– Prof. Conklin, biolog z university Princenton

Bylo načase! Nyní ponechme teorii i vědu stranou a pojďme si říct, co je za tím vším schováno. Nejdůležitější je, začít si klást ty správné otázky. Když budeme věřit, že jsme vzešli z opice, pak to znamená, že vývoj jde stále dopředu a nahoru a teď jsme tedy zřejmě na úplném vrcholu vývoje našeho druhu! Když jen na chvíli připustíme tento blábol, zkusme si odpovědět na otázku, komu tím prospějeme? Na správné otázky dostaneme velmi zajímavé odpovědi.

Kdybychom připustili, že vývoj člověka je otázkou evoluce a náhodného výběru jedinců, jak to tvrdí zastánci Darwinismu již 150 let, pak to znamená, že z chaosu vzniknul zcela náhodou člověk! Stejně tak náhodou se miliardy let všechny planety točí podle přesně stanovených trajektorií a stejně náhodou se celý vesmír ještě nezhroutil. Zázrak!

Takže jak to tedy je? Follow the money! Za vším hledejme peníze a sledujme jejich toky! Kdo z takové teorie může mít užitek? No přece všichni ti obchodníci se strachem, kteří profitují z lidského otroctví! Všechny vlády, viditelné i neviditelné, církve, materialistická věda. Věda, která neustále na všechno potřebuje důkazy! Na Boha nejsou důkazy, tak žádný neexistuje. Na mimozemské civilizace nejsou důkazy, tak jsme jediní ve Vesmíru! Jestliže se budeme orientovat jen na víru v křesťanském slova smyslu, na vědu, materialismus a další podobné aspekty života, tak snadno dojdeme k tomu, že jsme na vrcholu celého vývoje lidstva! A ti nejlepší z nás, ti „geniální“ vědci, kteří zkonstruovali třeba dieselový motor nebo raketový reaktivní pohon, ti jsou vlastně vládci vesmíru! A arogance může bujet až donekonečna! „Slyšte, pozemští červi! Já jsem vymyslel raketu, tak za vás můžu rozhodovat, co je správné a co ne a vy mě budete poslouchat!“

Ano, až sem nás může dovést tato teorie. A také, že dovedla! Je velmi nebezpečná, plodí samé „naboby“, srší testosteronem a vede lidstvo do zkázy, stejně jako krysař svoje krysy! Arogance by se mohla vyvážet do jiných vesmírů, kolik jí dokáže materialistický blb vyprodukovat!

Tak a teď to zkusíme jinak! Řekněme si, jak to bylo správně. Uvidíme, co nám z toho vyplyne.

Před miliardami let přiletěli na planetu MIDGARD (současná Země) inteligentní bytosti z vesmíru. Byli to Slovansko-Árijští bílí lidé. Byli modroocí, dlouhovlasí, blonďatí, velmi vyspělí, mírumilovní a chtěli vytvořit na této planetě novou civilizaci. Jejich duchovní vyspělost lze asi těžko popsat, protože nám na to zcela chybí představivost a nelze to srovnat s ničím, co momentálně známe.

Teď by mohlo následovat tisícistránkové vyprávění o těchto „bozích“, kteří se tady objevili. Jenže to by pak nebyl článek, ale série knih. V knihách o Slovanství se tohle všechno dočtete, stačí navštívit sekci Doporučená literatura. Takže to přeskočíme a dostaneme se k tomu, že i jiné civilizace zde na Zemi působily. Byli to například Anunnaki, kteří si z planety chtěli udělat surovinovou základnu. Jestli jste romantický člověk, který rád cestuje a obdivuje krásnou přírodu, tak vězte, že drtivá většina přírodních krás (kopce a údolí, propasti,  jezera, říční koryta…) jsou pozůstatky těžební činnosti našich „přátel mimozemšťanů“, kteří vytvořili tak velmi zajímavý reliéf naší planety Země. Tito mimozemšťané nebyli pochopitelně jediní, kteří na Zemi působili a dělali tady svoje experimenty. Aby nemuseli tvrdě pracovat a těžit zde na Zemi miliony tun surovin sami, vytvořili si k tomuto účelu pracovní sílu. Byl to primitivní tvor, podobný spíše opici. S tímto druhem byly potíže, nedal se tak snadno řídit, a tak ho tito mimozemšťané začali postupně geneticky vylepšovat, až z něj vznikl živočich podobný člověku Neandrtálskému. Takových podobných výtvorů vznikla na této planetě celá řada.  

Bílí slovanští „bozi“ měli také své problémy. Snažili se uchránit za každou cenu čistotu své krve, ale stejně docházelo k postupnému míchání s primitivními rasami, které zde současně žily. Platí totiž, že zde na Zemi, kde vládne pozemská dialektika, kde se každý tvor musí vyrovnávat s materialistickou složkou existence, jde přirozeně vývoj vždy směrem dolů. To znamená od poloboha, přes člověka v původním významu tohoto označení (ten měl ještě spoustu schopností a kvalit, které my už dávno nemáme), směrem k primitivnímu materialistickému živočichovi, což jsme dnes právě my – lidstvo. Jediný způsob, jak se může sestupný směr vývoje zvrátit a otočit, je vědomě a za vynaložení úsilí navyšovat duchovní úroveň a postupně se vymanit z otroctví materialismu zpět na úroveň „člověka“, v jeho pra-původním významu. To, co jsme teď, už totiž tomuto termínu neodpovídá, protože jsme se stali tak primitivní rasou, která za celé miliardy let (ano, tak dlouho už tu jsme) ještě nikdy nebyla tak duchovně nízko. Jsme na absolutním dně, na hraně sebezničení, ve fázi, kdy jsme schopni si zničit svou vlastní planetu, kterou obýváme. Jsme ve stavu, kdy si dokážeme otrávit svoje vlastní životní prostředí do té míry, že už nevíme, jak z toho ven! Jsme ve stavu, kdy pro nás už není problém nechat všechno shořet v jaderné válce. Ze současného stavu už nejde jít níž, a proto jsme na největší křižovatce lidských dějin a máme jen 2 možnosti: buď zničíme sami sebe a planetu a skončíme jako nepodařený experiment, nebo se vydáme na cestu duchovního vzestupu a máme možnost zachránit nejen sami sebe, ale i planetu a s ní i unikátní ekosystém, který zde za miliony let vznikl, a který nemá v celém vesmíru obdoby. To je ale potřeba udělat okamžitě a hned teď!

Naši předci dokázali cestovat vesmírem, měli dokonalé napojení na veškeré přírodní a vesmírné zákony a žili s nimi v souladu. Používali měrné jednotky, ze kterých ty nejmenší a největší ani nedokážeme pojmenovat, natož pochopit. Znali nejen naši galaxii, ale i všechny sousední části vesmíru, protože dokázali cestovat na vzdálenosti, pro které ani dnes nemáme pojmenování. Měli možnosti, které v současné době nemají ani super-hrdinové všech našich sci-fi filmů dohromady! Aby ochránili svoje rody, museli bojovat. Dokázali se bránit tak účinně, že žádný primitivní bojovník neměl šanci, ať měl jakoukoliv přesilu. Mohli načítat z vesmírných záznamů Akáši jakoukoli informaci a postavit jakékoliv zařízení, využít jakoukoli technologii, která by jim ulehčila nebo zpříjemnila život. Neznali, co je to nemoc, mohli se dožít libovolného věku a komunikovat telepaticky s jakýmkoliv tvorem ve vesmíru.

Tak vypadali naši předci! Velcí Slované! Už chápete, proč je pro vládce tohoto světa extrémně důležité, abychom se to nedozvěděli? Kdybychom znali svoji minulost, nikdy bychom nepřipustili současnou přítomnost, bylo by okamžitě po aroganci. Těžko by pak na nás mohly udělat dojem směšné rakety, využívající primitivní reaktivní pohon, které se často rozpadnou hned po startu! Národy, v jejichž žilách stále ještě koluje aspoň část slovanské krve, mají šanci zmobilizovat svoje dávno zapomenuté schopnosti a postavit se vládnoucí garnituře. To věděli všichni vládci tisíce let zpětně, a proto byla většina válek vedena právě proti Slovanům.

Dnes nosíme roušky, protože se bojíme, že chytneme virus, který se chytit nedá. Používáme nejprimitivnější komunikační prostředky, jakými jsou např. tablet nebo mobilní telefon – vrchol techniky! Veškerá technika související s touto primitivní metodou komunikace, jako jsou vysílače a satelity, ničí celý ekosystém, včetně nás samotných. Jsme tak neschopní si obstarat volnou energii, že pálíme ve velkém fosilní zdroje, jenom abychom se mohli dopravit z místa na místo, nebo abychom si vytvořili teplo k přežití. Že tím spotřebováváme velmi vzácné suroviny a zamořujeme si planetu zplodinami, je nám jedno, protože jsme tak omezení, že už nejsme schopni vymyslet jiný způsob. Výjimečné jedince, kteří toho byli schopni, jsme zlikvidovali, aby nepraskla ta strašlivá MEGA LEŽ o naší minulosti! Stali jsme se parazity vlastní planety, na které žijeme. Pojmy jako je civilizace a technický pokrok, si můžeme nechat leda tak vytetovat na zadek, protože je to k smíchu. Jsem přesvědčen, že jsme momentálně pro smích celému vesmíru a určitě nás mají na jiných planetách jako odstrašující příklad, kam až dovede myslící bytost její arogance, sobectví a materialismus.  

Nemyslím si, že by za všechno mohla jedna jediná zkorumpovaná teorie, puštěná do světa za vydatného přispění anglických finančníků. Je to jen jeden dílek skládačky. Bohužel je podobných dílků skládačky hodně a každý z nich vykoná svůj kus práce. Jakmile každý dílek zapadne tam, kam má, vznikne celá skládačka, jejíž destruktivní působení dnes vidíme všude kolem sebe! O těchto dílcích budu postupně psát na Křesadle.

Je třeba hodně práce, hodně myšlení a úsilí, aby se člověk dokázal vyhrabat z bahna lidské tuposti, do kterého jsme za posledních několik set let zabředli až po nos. Jen bezbřehá pokora, jaké je člověk schopen, nás může z toho svrabu dostat! Momentálně děláme většinu věcí špatně. Začíná to od vzdělávacího systému základního i středního školství, pokračuje to přes akademickou půdu celého vysokého školství až k vědě! V politice a v médiích je ta situace úplně nejhorší, tam se doslova koupeme ve lži, korupci a egoismu! Hrajeme si na „civilizaci“, a přitom si nevidíme ani na špičku vlastního nosu! Budeme pravděpodobně velmi brzo zachráněni od otroctví, které jsme sami dopustili! Styďme se! Nebuďme na sebe hrdí, protože jsme pro to nic neudělali. Největším dvěma lidem, panu trumpovi a panu putinovi, kteří přišli z jiné dimenze, aby nás zachránili od věčného propadnutí našich duší peklu, jsme vůbec v ničem nepomohli! A když se oni rozhodli zasvětit svůj život za záchranu našich duší, tak jim většina lidstva ještě ani dnes nevěří a hází jim klacky pod nohy. Zasloužíme si vlastní záchranu nebo ne?