Geopolitika

Hierarchie společnosti

Kdybychom si chtěli pro představu vytvořit hierarchickou strukturu společnosti, pravděpodobně bychom jako hlavní parametr použili finanční příjem. Bylo by to logické a selský rozum říká, že ti nejdůležitější lidé pro společnost, by měli být také nejlépe odměňováni. Na tom se nepochybně všichni shodneme. Ale jak je to ve skutečnosti a jaké jsou příčiny stávajícího stavu, kde je všechno vzhůru nohama, se pokusíme odhalit v dnešním článku.

Myslíte si, že je správné, aby byl roční příjem nějakého fotbalisty 2,6 miliardy ročně? Měsíčně to vychází na cca 216 miliónů, což je zase přibližně celoroční příjem českého fotbalisty (Petr Čech – 218 milionů korun – viz tabulka níže). Zatím zůstaneme u té „skromnější“ částky 218 mil., a abychom si udělali ještě lepší představu, jak je tato částka vysoká, vypočteme si, kolik by při takovém příjmu vycházela hodinová sazba. Vychází to na neuvěřitelných 107. 000,-Kč/h!!!

Jako protipól jsem si vzal minimální mzdu v Čechách pro rok 2021, která činí 15. 200,- (90,-Kč/h hrubého). Na příjmu v této výši (nemělo by se spíš napsat níži?) přežívají statisíce lidí v Čechách. Na velmi podobné hranici jsou důchodci, kde průměrný důchod v roce 2021 je 15. 351,-. Jestliže je to průměrný důchod, tak to mimochodem znamená, že polovina důchodců má příjem pod touto hodnotou. Dále jsou to všechny možné druhy brigád nebo krátkodobých pracovních úvazků. Tak například brigádnice v Teta drogerii má 85,-Kč/h a najatý řidič autobusu 120,- Kč/h. Není to náhodou méně, než má třeba takový ukrajinský zedník? Když si vezmeme, že do pozice brigádníka mohly klidně spadnout v současné šílené době i matky samoživitelky, které se ve své práci odmítly podřídit covid-fašismu a raději odešly, než by se nechaly zapíchnout, pak je to dost tragický pohled na současný svět. V tomto případě je příjem fotbalisty přibližně 1300 x vyšší než příjem brigádnice v Tetě. Někdo by mohl říct: „Co je mi do toho, ať se každý živí, jak chce!“ nebo: „Když se jí to nelíbí, tak ať jde dělat něco jiného!“ nebo „Ať si frajer zkusí hrát fotbal a uvidíme, kolik si tím vydělá!“ Autor takových výroků ale zároveň pod čarou sděluje, že věří, že příjem každého jednotlivce nastavila neviditelná a spravedlivá ruka trhu a cena každé profese a každého řemesla je odrazem míry poptávky nebo šikovnosti. Zkrátka každý podle svých zásluh, podle vzdělání, podle míry zodpovědnosti apod. Tímto způsobem to vysvětluje tržní ekonomika, a proto tomu zřejmě všichni věří.

Jenomže je to zase úplně jinak. Ta neviditelná ruka není ruka trhu, ale ruka Systému, který to dělá přesně tak, jak potřebuje a jak je to pro něj výhodné. Jestliže tento podvod neodhalíme, nebudeme s tím moct ani nic udělat. Stejně jako jsem to napsal v minulém článku o ekologii, brzy se probudíme v novém světě a jestliže nebudeme přesně vědět, co bylo na stávajícím Systému špatně, budeme mít tendenci zavést prvky matrixu do našich svobodných životů nevědomky znovu. To se budou reptíci smát, až si tady zavedeme stejnou pakárnu i bez nich!

Hierarchie společnosti může vypadat různě podle toho, jaké jsou cíle společnosti a kdo tu společnost řídí. Jinak bude vypadat společnost, která je vytvořená pro blaho jejích členů a jinak společnost, ve které jde jen o blaho těch, kteří tuto společnost řídí, či ovládají.

Jednoduchý příklad: Pepa Lis se rozhodne, že si založí firmu Cednik s.r.o. na výrobu výlisků z plechu. Odbytiště má zajištěné přes svého kamaráda v Německu, takže musí zařídit jen samotnou výrobu. Bude zaměstnávat 1 inženýra, který bude řídit výrobu po technické stránce, účtovat bude 1 účetní.

Dále bude zaměstnávat 4 operátory strojů, 6 skladníků, 1 údržbáře, 2 řidiče kamiónu a uklízečku. V té firmě je všechno podřízeno účelu, k jakému má firma sloužit, nic tam nesmí chybět a nic tam nebude navíc. Majitel má cíl jasný, vydělat peníze! Tomu odpovídá i hierarchie firmy. Na prvním místě je účetní, která musí umět nejen účetnictví a musí být chytrá a zodpovědná, ale musí umět i spoustu užitečných fíglů. Navíc musí držet jazyk za zuby, jinak může dostat Pepu do problémů. Pak dlouho, dlouho nic, pak je inženýr, bez kterého to bohužel nejde. Ten se musí dobře zaplatit, aby neutekl. A dál je to už úplně jedno. Dělňas je pro tohoto podnikatele jen nutné zlo a když zlobí, tak se rychle nahradí kýmkoliv jiným. Jinými slovy, těch zbývajících 14 lidí dostane ten nejmenší možný plat, za který jsou ještě ochotni makat, ale ani korunu navíc. Majiteli je fuk, jestli umí skladník 7 jazyků, nebo jestli inženýr hraje krásně na violoncello. Každý má svou pevně stanovenou úlohu v hierarchii firmy a tu musí plnit. Je odměňován podle toho, do jaké míry plní tuto svoji úlohu a nic víc. Úplně jednoduché a logické.

Naprosto stejný model postavil na planetě zločinecký Systém. Ty, které potřebuje ke svým cílům nejvíc, postavil nejvýš a platí je adekvátně jejich poslání a ty, které v zásadě nepotřebuje a jen je trpí, vyplácí jen tak, aby přežili. A teď se lze na tento model podívat ze dvou stran

  1. z pohledu lidí – Ti by si samozřejmě postavili hierarchii společnosti podle toho, co oni potřebují, co oni preferují a co jim vyhovuje, ale to by nejdřív museli mít moc a šéfovat tomu. Takže například v naší známé firmě Cednik s.r.o. by měli nejvyšší plat operátoři strojů, protože ti mají dojem, že výrobu skutečně realizují. Pak by to byli řidiči, kteří musí výrobky dopravit na místo, aby se mohl vygenerovat zisk. Sem tam by si něco vydělal inženýrskej, když by si operátoři nevěděli s něčím rady a účetní by možná zaplatili jenom proto, aby jim poslala výplatu. Svým způsobem by to mělo logiku.
  2. z pohledu Systému – Ten má stejně jako Pepa Lis diametrálně odlišné záměry, řekl bych dokonce opačné než jeho zaměstnanci, proto je z našeho pohledu hierarchie a z toho vyplývající odměňování ve společnosti pro lidi nelogické. Lidi vůbec neví, o co Systému jde. Když jim to řeknete, tak tomu nevěří, je to na ně moc složité, nepochopitelné, nevidí v tom žádnou logiku, žádný řád, a proto neustále brblají. To je asi tak všechno, co s tím mohou dělat. Ve firmě je to jednoduché. Když se mi to nelíbí, tak půjdu jinam, ale ze Systému odejít až tak jednoduché není.

Tento článek si klade za cíl odkrýt záměry Systému, z čehož pak vyplyne, proč je pro lidi hierarchie ve společnosti tak nelogická a stejně tak i odměňování.

Cíle Systému

Hlavním cílem Systému je OVLÁDAT všechno, všechny a navždy. Proto se té sebrance na hradě taky říká VLÁDA.

Největší hrozby pro Systém, které jim komplikují ovládání jsou: rodina, národní hrdost, vlastenectví, zvyky, paměť národa, chytří lidé, zdraví lidé, nezávislí lidé, spiritualita…

Těmto uvedeným hrozbám je potřeba zabránit za každou cenu. Dělá se to všemi možnými i nemožnými prostředky:

Zdraví: Vakcinace těmi nejstrašnějšími jedy hned od narození a čím víc, tím lépe. Očkovací kalendáře, nemoci, doktoři, nemocnice, smrt,… Vše se musí stát součástí myšlení lidí. Do toho průmyslově upravené p-otraviny, mikrovlnné trouby, balená voda, nezdravý životní styl, málo pohybu, stres jako prase – ideální kombinace!

Vzdělání: Školství má za úkol naučit lidi základním vzorcům myšlení, aby se mohli stát plnohodnotnými a výkonnými otroky a zároveň vyhnat z hlavy všechny blbosti, které by správnému otrokovi jenom překážely. Žádný jiný význam stávající školství nemá! K dosažení cíle je třeba snížit výkonnost a inteligenci učitelského sboru na minimum. Dělá se to tak, že se vytvoří podmínky, aby tam nikdo chytrý moc dlouho nevydržel nebo když vydrží, aby byl tak zahlcen nesmysly, že nějaké učení a nějací žáci, bude to poslední, co ho bude zajímat. Do toho se vloží prefabrikované a pevně dané osnovy plné lží a manipulací. Čím déle bude nějaký člověk ve vzdělávacím stroji, tím má menší šanci samostatného myšlení a duchovního vývoje. Duchovně nejlépe jsou na tom ti, kteří se vzdělávacímu Systému dokázali nějakým způsobem vyhnout nebo se jím nenechali až tak ovlivnit.

Peníze: Celý finanční zločinecký Systém je postaven tak, aby se do něj musel každý člověk nějakým způsobem zapojit. Kreditní a debetní karty, mobilní bankovnictví, výplata pouze na účet… To všechno jsou nástroje, které člověka donutí být v Systému. Jakmile dospěje a zjistí, že by si chtěl koupit barák nebo byt, je většinou jedinou cestou hypotéka. Hypotéka = konec lidských svobod. Proto hypotéka umožňuje rozložit splátky až na 30 let dopředu. To není výhoda, to je geniálně vymyšlená pojistka, jak udržet otroky pod kontrolou po celý zbytek jejich aktivního života.

Rodina: Tento základní společenský prvek je potřeba rozbít za každou cenu, protože rodina je pro Systém největší hrozbou! Pracuje se na tom mnoha způsoby. Chlap už není chlap, žena už není žena a děti si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. Především je potřeba rodiče zaměstnat tak, že nebudou mít na rodinu prakticky žádný čas, pakliže ji chtějí uživit. A je to rok od roku těžší. Děti jsou pak značnou část svého času bezprizorní, a tak snadno podléhají tlakům sociálních médií a jsou pod neustálým vlivem veškeré zhoubné elektroniky. To je mnohem větší průšvih, než si kdo dokáže představit. K tomu se posilují transgenderové agendy LGBT, které útočí na všechno, co by mělo být posvátné a nedotknutelné. Rodina je postihována i finančně. Systém to zařídil tak, aby byla všechna povyražení jako jsou restaurace, divadla, dovolené, cestování a sporty relativně snadno dostupné pro jednotlivce, ale prakticky nedostupné pro rodinu. V dětech pak vzniká zdánlivě správný životní postoj – hlavně nechci mít nikdy rodinu, protože pak bych nemohl/a nic! Je to postoj logický, nicméně zvrácený.

Myšlení: To je úplně nejhorší hrozba. Pomocí všudypřítomných jedů se musí dosáhnout snížení inteligence na nejnižší možnou míru. To, co tam zbyde, se musí přeprogramovat pomocí vzdělávacího Systému. A jestli se ještě potom všem objeví v něčí hlavě myšlenka, tak je to nepochybně ta, kterou tam vložila média. Média neprogramují lidi jen vizuálně a verbálně, ale i přes podvědomí pomocí podprahových signálů MK ULTRA. Jde to ze všech stran a lze se tomu ubránit jen dvěma způsoby: buď veškeré elektronické vymoženosti naházíte do popelnice nebo si je necháte, ale udržíte tak silnou duchovní úroveň, že to na vás nebude fungovat.

Volný čas: Další velmi nebezpečný prvek! V těchto chvílích bezprostředně hrozí, že se může zbytková inteligence náhle vybičovat k nějaké aktivitě, a to se nesmí dovolit! Musí se to udusit hned v zárodku. K tomu slouží počítačové hry pro všechny věkové kategorie. Už i pro dvouleté děti existují krásně barevné tablety a vytváří se již zamlada závislost, která vydrží mladému člověku až do dospělosti. Věnuje tomu veškerý volný čas, vráží do toho veškeré vydělané peníze a v podstatě je potom všem tak vymydlený, že nepředstavuje pro Systém žádné nebezpečí! Hraní počítačových her je vlastně taková duchovní kastrace!

Práce: Systém nás láká do celé řady pastí a jednou z nich jsou různá zaměstnání. Láká se na dobrý pracovní kolektiv, perspektivu dalšího rozvoje, další vzdělávání, sociální jistoty, zaměstnanecké benefity, stravenky, pojištění, spoření, ale je to jen pořád dokola stejné otrokářství natřené jen na modro. Jakmile je člověk jednou zaměstnanec, je majetkem zaměstnavatele, kdekdo si s ním vytírá zadek a třetinu peněz odevzdá státu, ať chce nebo nechce. Možná se zaměstnanec dokáže věnovat víc rodině, ale z jeho platu se žádné zázraky dělat nedají, a tak je doma propadající. Když se chce někdo zaměstnaneckému poměru vyhnout, musí se sakra ohánět, aby rozjel od nuly nějaké podnikání. Systém má ale ošetřené veškeré formy obživy a nic nedává zadarmo. Takže u podnikání jsou zase úplně jiné nástrahy. Sice se při tom lze do určité míry osvobodit, ale také můžete snadno zabřednout do dluhů a vše pohřbít. Větší možnosti, větší rizika. Náš známý Pepa Lis to nemá jednoduché. Jdou po něm ze všech stran. Z jedné strany útočí a vydírají zaměstnanci, z druhé strany nepřetržitě hrozí sankcemi finančák a z třetí strany banka. Podnikatel je většinou za gaunera pro celou společnost, a navíc je propadající i doma. Sice vydělá víc peněz než zaměstnanec, ale zas nemá na rodinu čas.

Paměť národa: O tu je postaráno tak, že starší lidé jsou ve většině případů tak zdecimovaní „civilizačními chorobami“, že odchází z tohoto světa předčasně. Je jim vyplácen takzvaný „důchod“, což je odporně malá almužna, která umožňuje tak akorát zaplatit nejnutnější výdaje, ale na žití, natož pak na důstojné žití, to rozhodně není. Už jenom za tohle bych nechal všechna ta vládní prasata postřílet! Ještě si šmejdi neustále navyšují i tak nehorázně vysoké platy! Paměť národa se tak uměle zkracuje, aby se mladým generacím mohly do hlav nalévat čím dál horší kraviny a aby nebyl nikdo, kdo by jim řekl, že je to všechno podvod. A teď tu „paměť národa“ definitivně dorazily tou jejich vakcinací.

Vlastenectví: Země je rozkradená, českého tady nemáme už nic, Česko je zasunuto hluboko do všech možných západních řití, češtinu už mladá generace pomalu neumí používat, viz jejich duchaplná komunikace (LOL, WTF, JJ…). Stali jsme se levnou montovnou západu a popelnicí jejich podřadných potravin. Na co tady jako chcete být hrdí? Na tu bandu pokryteckých vlastizrádců ve vládě, kteří nás za covid podvod prodali na díly? To se Systému povedlo dokonale! Všechno, co bylo národní, už zlikvidoval. Opět dlouho plánovaný cíl.

Spiritualita: Toto slovo je pro Systém jako česnek na upíry! Systém dokázal přetavit celý svět na materialistickou zahnívající stoku, kde je spiritualita pro obrovské množství lidí jen divné cizí slovo, smrdící šamanizmem nebo woo-doo. Kdyby Systém nechcípnul, tak by hned následně vzal na mušku další abstraktní pojmy jako je Láska a Štěstí. Google by to prostě vymazal ze světa.

Tak to vidíte. Systém dokázal eliminovat všechna nebezpečí a může se v klidu věnovat svému hlavnímu úkolu – ovládání mas. Aby bylo možné tak velké množství lidí celosvětově ovládat, musí se společnost rozškatulkovat na mnoho různých skupin a ke každé skupině se pak přistupuje individuálně. Potom se k tomu účelu musí najmout rovněž velké množství pomocníků. Ti se rekrutují především z řad „vzdělaných“ lidí, u kterých je zajištěno, že už nikdy nebudou dost chytří, aby prokoukli, na jaké prasárně se podílejí. Na svůj úkol jsou perfektně naprogramováni a označeni nějakým slušivým titulem, MUDr., JUDr., pudr., Mgr., Bc. a nejlépe ještě moderním Ph.D., abychom je lépe poznali.

Koho potřebuje Systém nejvíc?

Potřebuje především poslušné a hloupé otroky na likvidaci všech výše uvedených nebezpečí.

Zdraví: Lékaři, vědci, biologové, epidemiologové, virologové a další -logové. Po 18 letech strávených ve škole je už velmi malá pravděpodobnost, že budou myslet samostatně, nezávisle a duchovně. Důkaz? Podívejte se okolo sebe! Mám dojem, že všichni už prokoukli Covid podvod, jenom „lekaři“ tu kravinu melou pořád dokola!

Vzdělání: Totéž jako lékaři! Jako učitel musíte mít vystudováno, a tudíž také ve většině případů vymalováno. Podívejte se, co dělají právě teď dětem! Poškozují jim zdraví a terorizují je, místo aby je chránili! Naprosto se zpronevěřili svému poslání. Nikdy už svoje děti nemůže normální rodič těmhle paznehtům svěřit!

Peníze a výkon státní moci: Policie, právníci, soudci, pojišťováci, bankovní úředníci, ekonomové, makléři, exekutoři, finanční správa, státní správa… Ti všichni dostávají zaplaceno mnohem lépe než kdokoliv jiný. Proč? Na jejich šikovnosti závisí úspěch celého politického, finančního, ekonomického a právního sektoru. Všichni jsou bezemoční suchaři, protože podvědomě správně cítí, že se svou činností podílejí na velké všivárně!

Rodina: Na likvidaci institutu rodiny pracují ruku v ruce za plné podpory veškerých médií psychologové, pedagogové, různí poradci, sociální pracovníci, transgender poradci, plastičtí chirurgové, ale také různá úchylácká seskupení obhajující sexuální svobodu, feminizmus, LGBT, či jiné prasárny.

Myšlení: Co si máme myslet, kdy si to máme myslet a jak, dnes určují výhradně vlády a média. O vládě se nebudu vyjadřovat, to už je zbytečné, právě jsou na cestě k popravišti, přestože to ještě většina z nich neví. Zajímavější jsou média. Celý mediální průmysl zahrnující snad všechny oblasti našeho života – film, televize, periodika, internet, zpravodajství apod. jsou v rukách pouze 6 lidí na planetě. Z toho nepochybně vyplývá, že jsou na 1000 % „nezávislá“.

Volný čas: Právě protože je volný čas pro Systém nebezpečnější než po zuby ozbrojený terorista, Systém vymyslel celou rozsáhlou síť lákadel na jeho likvidaci. Aby měl každý člověk pocit, že se svobodně rozhodl, jak bude trávit svůj volný čas, připravil Systém tak širokou paletu lákadel, že se nepochybně podle svých preferencí každý na něco chytí. Počítače, počítačové hry, hrací automaty, sociální sítě, filmový průmysl, drogy, alkohol, porno, bordely, dostihy a sázky, hazard, televize, shopping,… V podstatě je jedno, čím si zničíte život. Důležité je, že si ho zničíte.
Hodně důležitou skupinou lidí jsou sportovní fanoušci. Veškeré profesionální sporty jsou zde právě k tomuto účelu. Musí se tam točit hodně peněz, aby to přilákalo sponzory, aby se televizní stanice předháněly, kdo si na zápasy, turnaje a závody bude moct koupit vysílací práva apod. Tím se profesionálnímu sportu přidá na důvěryhodnosti, důležitosti a velkoleposti. Vznikne tak neodolatelná podívaná, které fanoušek daného sportu snadno propadne. Koupí si na to satelit, velkou obrazovku a čumí na to ve dne v noci.

O všechny předchozí body se už Systém nějak postaral, je to dostatečně ošetřeno a funguje to setrvačností samo. Na čem je však potřeba neustále pracovat a vymýšlet nové a nové věci, je kontrola myšlení a volný čas. Ono to spolu velmi úzce souvisí. K čemu by byl profesionální sport, kdyby byl přístupný jen pro pár desítek tisíc diváků? K čemu by Hollywood natočil super drahý film se skvělými podprahovými signály nutící lidi např. k vakcinaci, kdyby ho vidělo jen pár milionů lidí? Proto Systém potřebuje média.

Myšlení a volný čas

Všechna média jsou dokonale provázána, kompletně řízena umělou inteligencí a mají nepředstavitelnou moc. Aby mohla média správně fungovat, správně lidskou masu ovládat, potřebují k tomu spoustu rekvizit. Potřebují filmové společnosti, herce, zpěváky, umělce, sportovce, novináře, publicisty, redaktory a další pomocné profese. Teprve když mají CO vysílat, mohou do toho přimíchávat všechny svoje nástroje na ovládání. Bez toho by to nešlo. Jestliže je fotbal celosvětově nejoblíbenější sport, na který se dívá nepředstavitelné množství lidí, tak se toho musí využít a udělat z něj obrovský byznys. Čím více se tam bude točit peněz, tím více lidí to přitáhne a tím větší množství lidí se dá udržet u obrazovek. O to jediné jde! Nic ostatního není důležité. Kdyby neplnil sport tak důležitou úlohu pro Systém, dávno by ho zrušil!

Média jsou propojena se sociálními sítěmi, s celým internetem a sbírají a vyhodnocují veškerá data v reálném čase a podle toho pak zase naopak modifikují zpravodajství. Zpravodajství má zase dopad na data, která kolují na sociálních sítích a tím Systém získává zpětnou vazbu, jak úspěšně se mu ta která lež podařila pustit do masy. Když by například na sociálních sítích došlo k tomu, že by se začala probírat nějaká závadná problematika jako třeba, že vakcinovaní umírají ve velkém a Systému se to nelíbilo, ihned se aktivují softwaroví roboti a začnou vytvářet protiváhu a opozici k danému tématu. Pak začnou sociální sítě těm diskutujícím odstavovat účty a zůstanou tam jen uměle roboticky vytvořené účty od neexistujících lidí zastávajících úplně opačný, a tedy ten „správný“ názor. Kdo tohle neví, nemá šanci tomu nenaletět. Nebo jiný příklad: agent CIA je zatčen v Bělorusku. Průšvih jako hrom! Média celosvětově dostanou pokyn a vytvoří od stolu mnohem silnější příběh, který má zakrýt ten původní. Takže jednou takhle letos v dubnu, ve 3h v noci se najednou zjistilo, že za 6 let starou kauzu Vrbětice mohou naši staří známí ruští špióni Pat a Mat. A druhý den je plné zpravodajství o tom, jak se navzájem vypovídají diplomati (ruští u nás a naši v Rusku) a po tom, co se stalo v Minsku, už neštěkne ani pes. Uff! Na CIA v Langley si všichni utřeli zpocená čela a jede se dál.

Píšu to proto, abychom si důkladně uvědomili, že veškerá média jsou pouze virtuální realita a se skutečností to nemá vůbec nic společného. Média jsou tady jen od toho, aby určovala, co si máte myslet, a aby vás zabavila na co možná nejdelší dobu, abyste neměli čas jít třeba do lesa a tam nedej bože přemýšlet a relaxovat.

A pro náš článek z toho vyplývá skutečnost, že vše, co se motá okolo médií, je pro Systém extrémně důležité, a proto ta šou musí být dostatečně velkolepá.

A už se nám generují profese, které musí být také dostatečně dobře zaplacené, aby se mohly stát celosvětovými idoly. Peněz musí mít tolik, aby jim to dostatečně silně stouplo do hlavy a začaly se chovat jako celebrity a VIPky pipky. Protože arogance je základ každého průšvihu, Systém nešetří na penězích u všech umělců a sportovců, protože ti všichni se pak začnou chovat jako hovada a v tu ránu má bulvární tisk o témata na dlouho postaráno. Kde se kdo ožral, kdo se s kým kde vyspal, že tamten vyhodil milenku i s postelí z hotelového pokoje do bazénu, a že támhleten si koupil vrtulník a hned se v něm zabil. Nemají tolik peněz proto, že si je vydělali, že jsou šikovní, že mají talent, ale proto, že si je Systém jednoduše koupil, aby mu přesně tuhle roli zahráli. Tolik peněz mají také proto, aby mohli dělat dojem na milióny fanynek, aby mohli udávat módní trendy, aby byli dost extravagantní a zajímaví, aby mohli jít „příkladem“, a aby se jejich zhýralé manýry mohly stát inspirací pro celé generace. Kopírování idolů je další zajímavý způsob, jak zničit spousty mladých životů. Zblblé fanynky a fanoušci chtějí žít stejně, jako jejich idol. Chtějí být na stránkách bulvárních plátků, chtějí žít výstředním životem, jenže jim na to chybí ty klíčové peníze. Nemůže to tudíž dopadnout jinak než špatně. Drogy, alkohol, tetování, promiskuita, AIDS, dluhy nebo všechno dohromady.

To se týká zpěváků, skupin, herců, režisérů, moderátorů, a všech dalších celeblitek, které se motají kolem zábavního průmyslu.

Totéž platí pro sportovce. Všichni si myslí, jak jsou dobří, že si vydělali takové peníze, přitom to jsou oběti, které hrají jen určenou roli. Nic víc. Ano, pochopitelně se můžeme bavit o různých úrovních umělců, kde někteří jsou opravdu mistři svého řemesla. Totéž platí u sportovců. Jsou talenty, které se prostě pro daný sport narodili a je nádhera se na to dívat. To je jasné a vůbec to nechci tímto článkem zpochybnit. Já jen chci upozornit na to, že celá tato obrovská a různorodá branže jako celek slouží k jiným účelům, než si lidé myslí a je prolezlá satanismem jak červavá švestka. Doufám, že jsem to napsal srozumitelně, a že mi někdo nebude předhazovat, že tvrdím o Lionelu Messim, že neumí hrát fotbal, o Karlu Gottovi, že neuměl zpívat nebo o Kevinu Costnerovi či Melu Gibsonovi, že jsou to špatní herci. Naopak, to jsou ti nejlepší z nejlepších! Mimochodem, tito dva uvedení herci jsou tak stateční, že se dokázali postavit celému pedofilnímu Hollywoodu a postupně odhalují ta svinstva, co se tam v minulosti odehrávala.

Teď to ještě zúžíme a vezmeme si na mušku sport celosvětově nejoblíbenější a nejsledovanější – fotbal. Fotbalisti jsou známí tím, že mají obecně nejvyšší příjmy. Logicky. Na fočus se vždy dívalo nejvíc lidí. Viděli jste ale někdy, jak vypadá nějaký světově slavný fotbalový stadion z výšky?

Myslíte si, že stavět stadiony, aby vypadaly jako oko, je jen nějaký rozmar architekta? Tak to tedy opravdu není. Stadiony jsou rituální stavby sloužící k extrakci a směrování silného proudu energie přímo ke konečnému spotřebiteli. Tím spotřebitelem může být kdokoliv, třeba nějaká mimozemská rasa, která se neživí jídlem, ale energií. Na stadionu víří obrovské vlny emocí, které se přes geniálně vytvořenou stavbu koncentrují do proudu vycházejícího skrz vševidoucí oko do vesmíru. Jestliže se zápas vysílá přes satelit celosvětově, což se děje u NFL vždy, můžeme si k tomu připočíst ještě energii od dalších desítek milionů diváků všude na světě. S takovým množstvím energie se dají dělat neuvěřitelné věci, pakliže to umíte. A ti příjemci energií potřebné techniky ovládají opravdu znamenitě.

Když to shrnu, tak je to mnoho much jednou ranou: mnoho milionů lidí přilepených na 2 hodiny k obrazovkám, stovky milionů dolarů, které uvedl jeden fotbalový zápas do pohybu díky reklamě, spousta získané energie a velmi úspěšný satanský rituál, při kterém se nakrmily houfy všelijakých zrůd, aby nám za to mohly dalších několik týdnů mnohem víc škodit. Ale jinak docela nevinná hra, že?

Mimochodem, věděli jste, že fotbal je kabalistická hra, nadupaná satanskou symbolikou až po okraj? Počet hráčů, rozměry hrací plochy, názvy pozic hráčů, míč, rozmístění hráčů na hřišti, pravidla, názvosloví, prostě všechno je podřízeno úchylným rituálům. Někde jsem měl detailní popis, co to všechno znamená, ale nemohu to najít. Možná je to i dobře, aspoň si nebudu koledovat o nezvanou návštěvu temných sil.

Tak to byl jenom fotbal. Ale je tu i hokej, tenis, basket, baseball, golf, lyžování, olympiády, Tour de France, Giro d’Italia, motoristické sporty, Formule 1, MotoGP, Dakar a desítky dalších. Jednak je to o penězích a za druhé je to o kontrole volného času. Mimochodem, Michael Schumacher je živ a zdráv a bude jako svědek vypovídat před vojenskými tribunály o praktikách DeepState ve Formuli 1. To se budou mnozí fanoušci hodně divit!

Velkou oklikou jsem se dostal k tomu, proč vlastně fotbalista Petr Čech vydělává 218 miliónů ročně. Vůbec mu to nezávidím, vůbec to nehodnotím, vůbec nic proti Petru Čechovi nemám. Je to sympaťák, je šikovný a já mu to přeju. Jen jsem na jeho příkladu chtěl vysvětlit princip hry. Tedy ne hry jako fotbalu s míčem, ale hry Systému s námi.

Hierarchie společnosti

Pokusím se o hrubé vykreslení hierarchie společnosti jen čistě podle současného Systému odměňování:

  1. Na nejvyšších pozicích se ocitají sportovci, umělci, největší političtí mafiáni, tuneláři, členové vlád a všichni paraziti přicucnutí k nějakému vládnímu nebo evropskému korytu a obecně jakýkoliv další lidský zavšivený odpad. Proč? Část z nich je součástí samotného Systému, takže malá domů. Část jsou významní aktéři jejich nekalých her a ti pak musí mít peníze jako součást svého image nebo jako držhubné.
  2. Pak je zde velká část národa, která ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, ať už vědomě nebo nevědomě hraje se Systémem jejich hru a tím se vlastně ocitá v pozici ochránců Systému. Oni ten Systém v podstatě aktivně tvoří podle toho, jak jim to natloukli do hlav ve škole a současně ho i ochraňují, protože tím ochraňují svou vlastní pozici v Systému, ze které mají prospěch. Mnoho z nich o tom vůbec nepřemýšlí, myslí si, že takhle je to normální, takhle to prostě na světě chodí a každý ať dělá, co umí. A morálka? Pch! Co to je? Lékaři, právníci, soudci, vědci, bankéři… Podrobnější výčet profesí, které patří do tohoto bodu je uveden výše.
  3. Úplně dole je ta třída lidí, kteří svou prací neprosazují žádnou agendu proti lidem, a tudíž nejsou součástí Systému. To jsme zkrátka my! Většinou poskytujeme lidem nějaké služby nebo prodáváme, vyrábíme a tvoříme, opravujeme, chováme a pěstujeme. Tyto lidi jako jsme my Systém k ničemu nepotřebuje. My mu totiž v podstatě škodíme svou poctivou prací, snažíme se všechno dělat co nejlépe, pořád něco vylepšujeme nebo zase naopak kritizujeme a dovoláváme se nějakých práv. Také o něm píšeme velmi nepříjemné články! Dokud škodíme jen do určité míry, tak nás nechává Systém na pokoji. Jakmile to ale začne překračovat určitou mez, tak mohou začít přicházet různá varování. Systém chce lidi ničit, trápit, zabíjet, způsobovat jim nemoci, rozvracet rodiny, brát jim majetky, dělat z nich feťáky, alkoholiky a jiné závisláky, prodávat je jako sexuální otroky nebo na orgány a my lidem pomáháme, usnadňujeme jim život, a ještě je probouzíme k aktivitě! Sem patří všechna řemesla, zemědělské farmy, služby, drobný prodej a také ten na začátku uvedený řidič autobusu, který přece dělá jen službu lidem, vozí je do práce, za kulturou, za sportem. Tak když už chce dělat užitečnou práci, ať si ji dělá, ale ať má za to co nejmíň! My mu dáme, dělat lidem dobře!

Až se za chvilku Systém otočí, tak se otočí vzhůru nohama i pořadí výše uvedených skupin. Nejhůř na tom bude skupina 1. Tam si zubatá bude psát hodně přesčasů! Co kosa nepobere, tím se zaplní naše kriminály. Ale ani skupina 2 neodejde s prázdnou! Taková „hodná paní doktorka“, která posílala stovky lidí na vakcinaci, si možná brzy udělá výlet do Norimberka, kde se bude zodpovídat ze zločinu proti lidskosti. A taková učitelka, která způsobila poškození zdraví u 30 svěřených dětí tím, že jim zanesla do mozku hydrogel a nanoboty a děti se z toho budou dostávat několik let, některé možná i umřou, tak ta taky možná pár let vyfásne. To v těch kriminálech bude zajímavá sestava: přes mříže si bude povídat paní lékárníková, s paní doktorovou a paní učitelovou. A mohou si vyprávět, jaká se jim stala nespravedlnost a „za dobrotu, na žebrotu“ a podobně. Ti z první a druhé skupiny, co nebudou popraveni nebo zatčeni, budou muset chodit kanálama, protože ti z té spodní skupiny mají velmi dobrou paměť a převlékání kabátů už teď nebude fungovat. Nejlépe na tom budeme my dole. Většina z nás má čisté svědomí a konečně dojdeme ke spravedlivému postavení ve společnosti. Těšíte se?

Závěr

Tak jsme si řekli, co je špatně na stávající hierarchii společnosti. Víme, že Systém odměňování je v zásadě úplatkářství podle míry spoluviny na současném dění. Je jasné, že takhle to v novém světě vypadat nesmí a také nebude. Hlavní výstup z tohoto článku by podle mého názoru měl být hlavně ten, abychom si všichni uvědomili, co jsme to říkali za nesmysly našim dětem: „Uč se, ať nejsi blbej!“ „Musíš hlavně študovat, ať se nemusíš dřít celý život jako já!“, „Uč se, ať to někam dotáhneš!“ a podobné nesmysly, kterými nás s oblibou zásobovali už naše babičky a dědečkové. Čím víc se kdo učil a čím „dál“ to dotáhl, tím víc se zpravidla zaprodal systému. Ano, možná vydělal jednoduše nějaké peníze, možná získal nějaké „postavení“, možná stojí vysoko na současném společenském žebříčku, ale je to uměle vytvořený žebříček a uměle vytvořené postavení. Peníze si nevydělal, ale přijal je jako úplatek. Takový člověk nikdy nemůže být šťastný, protože ať už je to jakýkoliv materialistický pařez, vždy bude aspoň podvědomě tušit, že jeho společenská hodnota a přínos jsou jen iluze. Vysokou společenskou prestiž by měl mít především učitel. Ale to by musel vypadat jinak než ty dnešní kreatury. Současní učitelé jsou spolupachateli na tragickém stavu dnešního školství a mají spoluvinu za jeho degradaci. Pravý učitel se nikdy neměl zpronevěřit svému poslání a neměl dovolit, aby si jakékoliv dítě muselo nasadit náhubek. O šťourání v hlavě už vůbec nemluvím, to už je trestný čin ublížení na zdraví.

Vysoké školství

Teď máme přebytek inženýrů, MUDrů, JUDrů, magistrů, bakalářů, Ph.D., ale jejich stupeň a úroveň vzdělání je tragická. Když srovnáte znalosti, nadhled a inteligenci inženýra vystudovaného za socialistického školství např. v 70., a ještě i v 80. letech s dnešní „rychlokvaškou“, tak tomu starému machrovi nemůže novodobý cucák sahat ani po kotníky. To byl záměr Systému!!! Umožnit vysokoškolské vzdělání každému a tím ho totálně devalvovat! A teď máme devalvovaných vysokoškoláků tolik, že sedí v různých kancelářích, dělají podřadnou práci, kterou by dřív nechtěl dělat ani středoškolák, ale hlavně, že mají titul. Jsou většinou leví jak šavle, takže na manuální práci jsou nepoužitelní. Milí rodiče, pochopili jste správně, co jsem tím chtěl říct, je to tak. Ti, co nutili děti na vysokou školu, je v podstatě připravili o několik let života. Místo, aby se mladý kluk vydal v 19 letech cestou nějakého řemesla a byl z něj ve 24 letech šikula, kterého si každý rád objedná, tak tento mladík ve 24 letech zjistí, že nejen že to, co se naučil, je mu k ničemu, ale neumí bohužel ani nic jiného, co by se dalo využít. Pak se teprve začne rozhlížet, co by ho mohlo bavit a čím naplní svůj život.

Střední školství, průmyslovky a učňáky

Gymnázium byla vždy jen přípravka na vysokou školu. Kdysi dávno to dávalo smysl, dnes už ne. Je to škola pro školu. Průmyslovky a učňáky považuji za ideální variantu pro mladého člověka. Je tam nějaká teorie, ale aspoň přijde do kontaktu s konkrétním použitelným řemeslem, či dovedností. Nevím aktuálně, jak jsou na tom průmyslovky, ale učňáky prý nic moc. Spousta z nich zanikla a ty, co zbyly, mají podstav. No jasně! Protože jsou všichni na vysoké! To se určitě musí změnit, a to hned jako první v pořadí. Musí nastat renesance řemesel a manuální zručnost, šikovnost a lidský um se musí stát součástí výbavy každého člověka, jako to bylo dřív.

Trh práce

Rčení „zlaté české ručičky!“ platilo tak ještě v devadesátých letech, ale s odchodem starší generace do důchodu to začalo jít s českou šikovností hodně z vršku!

Podívejte se kolem sebe, kdo je zavalen prací? Všichni šikovní řemeslníci bez rozdílu! Mají práci minimálně na rok dopředu a vědí, že to tak bude pořád. Když potřebujete něco udělat rychle, tak vám klidně řeknou, že první volný termín mají v březnu 2022 a další zakázky neberou! Máte problém najít šikovného automechanika, instalatéra, zedníka, pokrývače, elektrikáře…? Ale hlavně že je právníků všude plno! Neustále vám volají přiblblí investiční poradci, kteří tvrdí, že vědí, jak správně investovat vaše peníze, přestože nemají ani potuchy, že možná už příští týden nebudou žádné burzy existovat!

Přehodnoťme přístup k manuální práci, vraťme znovu ztracenou úctu dobrým a poctivým řemeslníkům. Umět pracovat se dřevem nebo s kovem je velmi krásná a ušlechtilá práce, při které je zapotřebí nejen manuální zručnost, ale také jasná mysl a hlavně cit! Truhlář, kterého jeho práce baví a celý den se mazlí s nádherným voňavým dřevem, nemůže být zlý a necitlivý člověk.

Dává do své práce lásku, vdechuje do dřevěné židle život a na výsledku je to zatraceně znát! Řemeslník pracuje mnohdy celý den a večer ani nemusí být unavený, protože ho nabíjí sama práce a uspokojují ho jeho vlastní výsledky. Dostává zpětnou vazbu od svých zákazníků, kteří jsou s jeho prací spokojeni a objednávají si ho vždy znovu a znovu. A co například takový ekonom? Vystudoval uměle vytvořenou a toxickou pavědu, celý den se patlá v číslech, kazí si oči před monitorem a nikdy ho nemůže uspokojit žádný výsledek jeho práce. Vyhlídky do budoucna? Ve 40 letech je psychicky na dně a řeší syndrom vyhoření! Jak takovému člověku asi je, když se zbitý a otrávený večer u zpráv ze společnosti dozví, že fotbalista XY bere za měsíc to, co on si ani při nejlepší vůli nevydělá do důchodu?

Je to prostě jinak, je to přežité a já chci tímto článkem vyburcovat lidi k zamyšlení nad lidskými profesemi, nad řemesly, nad kolabujícím učňovským školstvím, nad přeplněnými gymply a nad nadbytečnými inženýry!

Zakončím to již zmiňovanými brigádníky. Brigádnice v Tetě může být naštvaná a demotivovaná, což může mít vliv maximálně tak na zákazníky, jestli tam budou chodit rádi nebo ne. Když to vedení firmy nevadí, pak je to OK. Ale takový najatý řidič autobusu, to už je jiná liga! A koneckonců není až tak podstatné, jestli je na tu práci najatý nebo jestli je to kmenový řidič nějaké firmy.

Zkuste si představit, že řídíte 20 tunové monstrum za 12 mega, které se nikam nevejde, setkání s každým protijedoucím osobákem na silnici III. třídy je vždy výzva a musíte se pekelně soustředit každou vteřinu po celou dobu jízdy. To všechno v dnešním šíleném dopravním ruchu, abyste dokázali předvídat chování všech těch idiotů kolem vás! V tomto autobuse si spokojeně sedí 50 dětí, z nichž jedno může být i vaše. Celý život se s ním pipláte a umetáte mu cestičku, aby se bobánkovi nic nestalo. Tak a teď si uvědomte, že těchto 50 dětí veze člověk, který má za tuto extrémně zodpovědnou práci jen 120 Kč/h!

Systém se možná sesype rychle, ale jak dlouho bude trvat tohle změnit v hlavách lidí?

Tak už aby!