Geopolitika

Smrtelná ekologie?

Téma genocidní agendy Covid jsem myslím ve svých článcích vyčerpal dostatečně a přiznám se, že už nepovažuji za smysluplné se k němu dál vracet. V uplynulých dnech se vyrojily „nové objevy“ dalších ingrediencí ve vakcínách od různých vědců, kteří se nakonec přece jen probrali a začali dělat svoji práci. Úplná analýza injekčního smrtícího roztoku, nazývaného dnes „moderně“ vakcína, jim dá ale ještě hodně zabrat, protože genialita této vysoce sofistikované zbraně je vysoká. A na odhalení dalších složek nemají vědomosti, ani odpovídající vybavení. Jak jsem již napsal v předchozích článcích, jsou tam přítomny i mimozemské technologie a kvantové informace, se kterými si dnešní věda těžko může poradit. Velmi pěknou analýzu udělal Dr. Young. Jen je škoda, že s ní nepřišel alespoň o půl roku dříve: https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines

Dnešní článek bude trochu jiný a mnohem složitější. Pokusím se zasadit Covid cirkus do širšího kontextu, aby bylo zřejmé, jak jsou jednotlivé agendy propojené a zároveň aby z toho vyplynulo, jak jsou i ty „neškodně“ vyhlížející agendy smrtelně nebezpečné. Agenda Covid19 je jen jednou součástí celého velkého plánu na zničení lidstva. Dnes už je odhalena dostatečně, ale ostatní určitě ne. Jsou vymyšleny tak, aby útočily na hlavní pilíře humanity a vytvářely prostředí k realizaci šílených cílů. Většina agend se schovává pod pláštíkem ekologie, a to včetně veřejně známé depopulační agendy The Great Reset. Když si přečtete stejnojmennou knihu, tak budete mít dojem, že je to celé jen o ekologii, o udržitelném rozvoji apod. Z těch mimořádně uvědomělých lidí, kteří dokázali prokouknout Covid podvod, a kterých je bohužel tak málo, jen malá část dokáže vidět podvod i v těch ostatních agendách. Všechny ekologické aktivity měly a mají jediný cíl: připravit lidstvo na postupné odebrání veškerých lidských práv a svobod, tj. zbavit ho veškerého movitého a nemovitého majetku, možnosti podnikání, možnosti svobodného pohybu, obecně zbavit lidstvo jakékoli možnosti volby. Mělo vzniknout nejsofistikovanější otroctví, jaké si lze vůbec představit.

Uměle vytvořená agenda LGBT zase útočí na rodinu jako na základní pilíř zdravého jedince a zdravé společnosti. BLM aktivity mají za cíl rozdmýchávat rasové rozbroje, jejichž konečným cílem je likvidace bílého muže a slovanstva obecně.

Navíc všechny agendy uctívají liberalizmus jako své hlavní náboženství, které svým zvráceným přístupem předem eliminuje případný odpor společnosti proti jakémukoliv útlaku, a dokonce i proti genocidě! Je NEZBYTNĚ NUTNÉ rozumět nejen Covid podvodu, ale i všem ostatním souvisejícím agendám, které jsou součástí Nového Světového Řádu (NWO). Pojmenovat, plně pochopit a vykořenit!!! Bez plného porozumění tohoto obludného plánu není možná jeho úplná eliminace především v hlavách lidí. Brzy se probudíme do nového světa a v něm zřejmě nebude nikdo, kdo by pak ještě prosazoval vakcinaci proti neexistujícímu viru, ale obávám se, že by v tomto novém světě klidně mohlo znovu vybujet celé zelené hnutí a nutit nás do nesmyslných ekologických opatření, protože tomu věří nepředstavitelně velké množství lidí a určitě ještě dlouho věřit bude. O tom bude dnešní článek.

Současně si odpovíme na velmi komplikovanou otázku: Jak je možné, že všem těmto agendám celosvětově tak gigantické množství lidí naletělo?

Bude to takový pohled na genocidu lidstva z ptačí perspektivy.

Na úvod udělám malé shrnutí a výklad pojmů, aby tomu rozuměli i ti, kteří se těmito tématy doposud nezabývali.

Do úvodního obrázku jsem poskládal 12 známých symbolů, které sice všichni znají, ale ne všichni vědí, co se za kterým logem skrývá a už vůbec asi velmi málo lidí ví, co všechno mají společného.

Jaké zde právě probíhají agendy:
 • Covid–19 – dvoufázová depopulační agenda na likvidaci miliard lidí nenásilnou cestou. Dostaví se k popravě sami, na vlastní náklady, a ještě s radostí. První fází bylo hromadné vystrašení lidí, druhou fází je provedení vlastní eutanázie pomocí injekce s odloženým účinkem.
 • Green Deal – oficiální definice:Zelená dohoda pro Evropu – balíček opatření Evropské komise, který byl představen 11. prosince 2019 a který by měl občanům a společnostem v Evropské unii zajistit přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství.
 • Agenda 21 – agenda udržitelného rozvoje OSN z roku 1992 pro 21. století
 • Agenda 2030 – agenda OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030
 • Udržitelný rozvoj – Římský klub, který byl založen 1968, vyplodil v roce 1972 canc s názvem Meze růstu. Z tohoto dokumentu vzešel výraz Udržitelný rozvoj, který se stal součástí a základním pilířem všech výše uvedených agend.
 • The Great Reset – ten už známe všichni – návod, jak zbavit lidstvo veškerých svobod, majetku, jak zavést čipování, čtvrtou průmyslovou revoluci apod. Zastřešuje a propojuje všechny agendy do jednoho velkého scénáře. V rámci resetu byl vymyšlen podvod Covid, aby mohly být všechny agendy urychleně nasazeny v praxi, a aby je lidstvo ochotně přijalo.
 • MK ULTRA – systém ovládání a kontroly mysli vytvořený CIA v padesátých letech pomocí nacistických vědců. V dnešní době se jedná o všudypřítomné podprahové signály vysílané z veškerých možných elektronických zařízení neustále dokola (televize, mobil, tablet, mobilní sítě 4G, 5G, wifi, úsporné žárovky, počítače, LCD, BT náramky apod.). Jestli se ptáte, jak je možné, že váš soused, který vždy tvrdil, že na vakcínu ho nikdo nedostane, vám včera při setkání hlásil, že je zapíchnutý, tak za to může právě MK ULTRA.

Které organizace výše uvedené agendy realizují:
 • OSN – zločinecká organizace pro krytí a legalizaci všech dobyvačných válek vedených DeepStatem na celé planetě, samozřejmě vždy a pouze prostřednictvím armád USA a NATO. Tato organizace funguje ve dvou rovinách: první rovina je veřejná a oficiální a druhá je tajná. Pro tajná jednání existují i jiné sály a řeší se tam obchod se zbraněmi, drogy z Afghánistánu, obchod s lidmi, vydírání světových vlád apod. Na tajných jednáních se připravují podrobné plány, co se všechno řekne a neřekne na oficiálních jednáních. OSN vytvořil DeepState, a proto slouží jeho zájmům. Jsou tam zástupci skoro všech států a těm se jen suše sděluje, jak mají hlasovat. Běda, kdyby se někdo začal chovat nekontrolovaně! Kdyby chtělo třeba takové Rusko zkusit jen tisícinu toho, co dělaly beztrestně Spojené Státy celá desetiletí, tak by tvrdě narazilo. Jenže Rusové nic takového nemají v plánu. Také to velmi dobře ví, a když chce putin zachraňovat v Sýrii zadek Asadovi, tak to musel mít perfektně rozmyšlené, podložené a zdokumentované, nejlépe ještě s nějakým donucovacím prostředkem, aby mu Rada Bezpečnosti k tomu dala souhlas, i když velmi neochotně. Normální člověk uvažuje tak, že jestliže je tady OSN a Rada Bezpečnosti OSN, tak musí být každá akce schválená všemi zúčastněnými státy, a tudíž je každá taková akce určitě morálně v pořádku! Jenže OSN bylo v roce 1945 založeno přesně k tomu, aby to tak nebylo. Divadelní představení pro lidi, nic víc!
 • Další v pořadí je Římský klub – založen v roce 1968 zednáři. V jeho popisu se velmi stručně uvádí, že je to sdružení různých vědců, kteří si jen tak sedí a přemýšlí, jak pomoci lidstvu přežít. Nic nemůže být dále od pravdy! Je to zednářská organizace, kde se sdružují ty nejhorší prostitutky a za peníze globalistů píšou „vědecké práce“ přesně tak, jak se to po nich chce. A následně se to použije jako podklad pro jakoukoliv agendu od prý „nezávislých vědců“! Mezi slavné členy patřil nejen vlastizrádce Havel, ale také hrobník Sovětského Svazu Gorbačov a podržtaška Drahoš. Velmi jsem se pobavil, když jsem našel na wiki tuto větu:
  K různým zprávám o tom, že Římský klub je součástí zednářského hnutí, prohlásil v roce 2018 doc. Nováček: „Jako předseda české asociace prohlašuji, že Římský klub nespřádá konspirační plány a nechce se nějakými záludnými metodami podílet na moci ve státě či ve světě.“
  Ale no tak, předsedo! To už jsi asi trochu přehnal, ne? Takovou chujovinu sis musel dlouho cvičit v koupelně před zrcadlem!
 • Evropská Unie – nacističtí vůdci věděli dávno před rokem 1945, že je válka prohraná. S touto variantou ale počítali a měli připravené záchranné plány ještě dříve, než se do války pustili. To teď necháme stranou, jinak bychom zabředli do tajných podzemních základen v Antarktidě, v Novém Švábsku, narazili bychom na ponorky létající do vesmíru, museli bychom zmínit společnost Thule a už by to nebyl článek, ale kniha. Pro tuto chvíli si jen zapamatujme, že koncept EU byl vytvořen jako pokračování 2. světové války jinými prostředky než vojenskými. I když i k těm mělo v závěrečné fázi dojít – EUROGENDFOR. Podívejte se na obrázek. Ještě si myslíte, že tito chlapci jsou tady pro to, aby prosazovali zájmy lidu? Dobyvačné válečné cíle zůstaly stejné. Je to válka proti Rusku, válka proti Slovanům a likvidace „bílého muže“. Mnozí lidé si často kladou špatné otázky: „Ti v té EU to snad nemají v hlavě v pořádku, že mohou dělat takové věci!“ Ne, ne, oni to mají v pořádku, jen sledují jiné cíle, než si lidé naivně myslí. Jejich cíle jsou rozklad, zkáza, chaos, prosazování protikladných opatření, vytváření chudoby, dluhů a permanentního tlaku na všechny okolo. Ten, kdo spolupracuje jakýmkoliv způsobem s EU a získává její špinavé peníze, je rovněž zločinec!
 • Pochopitelně sem patří všechny další zločinecké organizace, které se mi ani nechce všechny vyjmenovávat: Světové ekonomické fórum (WEF), Rada pro mezinárodní vztahy (CFR), Výbor 300 a UNICEF a tisíce dalších parazitických zločineckých neziskovek.


Tímto jsme si představili osoby a obsazení a můžeme se věnovat divadelní tragédii.

Jestliže víme, že EU jsou čistokrevní nacisti, Římský klub jsou zednáři a OSN jsou globalisti, tak asi těžko můžeme očekávat, že by z nich mohlo vypadnout něco jiného než nějaká zákeřná všivárna.

A taky že jo! Green Deal, Meze růstu, Udržitelný rozvoj, Agenda 21 a Agenda 2030, The Great Reset, globální oteplování, zelené politické strany a další, to je v podstatě takový EINTOPF – všechny pojmy zní vznešeně, jsou složitě popsány, aby tomu nikdo nerozuměl, ale mají naprosto stejný a společný cíl a tím je LIKVIDACE LIDSTVA v té podobě, jak ho známe.

Depopulace lidstva není nic nového. Myšlenka je stará, jen se k ní muselo nějak postupně dojít a vytvořit okolo tohoto nepříjemně znějícího výrazu dostatečně silnou mlhu, aby to byl schopen málokdo prokouknout. A tu neprokouknutelnou mlhu vytvořil právě pojem – udržitelný rozvoj. To je neskutečně zákeřný výraz, pozor na něj! Tento výraz najdete všude, ve všech výše zmíněných agendách, knihách, ve velkém resetu, v každé ekologické příručce a v současné době už i v reklamách v televizi. Jakmile se někde objeví, utíkejte od toho! Kdo má na to žaludek, klidně si něco z toho přečtěte, na netu je toho plno. Na první pohled je to všechno velmi vznešené, uhlazené, kultivované a uchu lahodící čtení, až by se z toho jeden poblil. Ale genialita celého díla nespočívá v tom, co tam napsáno je, ale co tam napsáno není. To dávali dohromady skuteční mistři psychologie a demagogie a nepochybně jim s tím pomáhala umělá inteligence. Ne, teď si výjimečně nedělám legraci! Musí to být totiž napsané tak, aby z toho byl i nadprůměrně inteligentní vědec nadšený. Aby mu to rezonovalo s jeho samaritánskými komplexy a aby se v tom našel. Aby on mohl být tím hrdinou, který svým odříkáním zachraňuje svět! Když vidím, jak na to skoro celý svět naletěl, tak smekám před autory pomyslný klobouk!

Aby to bylo řečeno úplně srozumitelně, tak všechny depopulační agendy se opírají o myšlenku přemnožení lidské rasy na planetě Zemi a znečištění planety, které vzniká právě z důvodu naší existence. Tvrdí se nám, že je nás tolik, že zanedlouho spotřebujeme všechny zdroje a vyprodukujeme takové množství odpadních látek a CO2, že kvůli tomu vyhyneme. A dává se nám i návod, jak z toho ven: Jestliže chceme jako lidstvo přežít, musíme snížit ekologickou zátěž planety na minimum pomocí takzvaného udržitelného rozvoje. Už se tam ale natvrdo nepíše, že tou ekologickou zátěží se myslí právě lidstvo.

Malá úvaha: Pro tuto chvíli nechme stranou všechnu tu satanskou chamraď, o které se všeobecně ví, že nás chce vyvraždit. Jsou to Illumináti, Zednáři, členové 13 pokrevních linií, všechny démonické spolky, které jsem výše vyjmenoval, plus Bilderberg, NASA, NATO, Pentagon, UNICEF, Červený kříž a bambilion dalších. Samozřejmě včetně členů skoro všech vlád světa včetně té naší a fašistických neziskovek typu „Evropské hodnoty“! OK, u těchto všech organizací je to jasné, ví se to o nich, víme i proč to tak je, víme, že mnozí představitelé ani nejsou lidi, ale kloni, droni, reptiliáni apod. Ale i oni mají své nadřízené, kterými jsou zase naši známí Reptiliáni, Drakoniánci a nad nimi zase ještě bdí Archonti a tohle všechno se prosazuje pomocí všudypřítomné umělé inteligence. Myslí si, že oni jsou vládci této planety a mohou rozhodovat, jestli budeme žít nebo ne, podle toho, jestli nás potřebují nebo ne. Nebudeme si nic nalhávat. Už nás nepotřebují, nepotřebují ani naše peníze, stačí jim tady jen nějakých 0,5-1 miliarda obslužného personálu. Všechny ostatní činnosti nahradí roboti. Pravidelní čtenáři Křesadla tohle všechno ví, takže je to jen opakování a zasazení do kontextu.

Je tady velká vrstva různých vědců, biologů, ekologů, inženýrů, politiků, filosofů, ale i normálních běžných lidí, kteří jsou schopni se se zrůdnými agendami nejen ztotožnit, ale dokonce je i sami naprosto dobrovolně a zadarmo prosazovat. Dokonce, a to už je úplně neuvěřitelné, jsou přesvědčeni o genialitě takového řešení a berou jako svoji lidskou povinnost obětovat sebe, rodinu, své svobody a cokoliv, jenom proto, aby zachránili přežití lidského rodu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Teď jsem se konečně prokousal k tomu, abych mohl vyslovit tu klíčovou otázku, kterou jsem si dlouho kladl:

Jak je tohle možné? Jak je možné, že otec 3 dětí začne přemýšlet o jejich sterilizaci, aby se nemohly dále množit? Jsou lidé, kteří přestali i s celou rodinou cestovat, aby snížili svoji ekologickou stopu! Jsou lidé, kteří se nechali vykastrovat, jako akt zodpovědnosti za další osud lidstva. Jak je možné, že nějací inženýři zkonstruovali „prdometr“, který se umístí do kalhot a je napojen přes bluetooth na aplikaci v telefonu, která zjišťuje, jak moc dotyčný poškodil planetu svými plyny a podle toho se mu může vypočítat eko daň?

To všechno jsou skutečné věci, které se už staly! Čím tohle chcete ještě trumfnout? V Americe se začínají vybíjet stáda skotu, protože spočítali, že krávy jsou tím hlavním znečišťovatelem planety a nahradí se to GMO syntetickým masem, které se už teď vyrábí a cpe do hamburgerů! Prý chutná tak perfektně, že to nikdo nepozná! To jako vážně? My už jsme zřejmě dávno za hranicí, kterou by bylo možné nazvat šílenstvím!

Jak je možné, že lidi na tento podvod skočili a sežrali to kompletně nejen s navijákem, ale i s prutem, rybářem a jeho stoličkou?!

Způsobila to extrémní debilita těchto lidí? To si neumí srovnat v hlavě, že tady něco ale zatraceně nesedí? Opět existují knihy, které hovoří jasně o tom, že je celé zelené hnutí strašlivý podvod. Existují weby a portály, kde si lze všechno najít! Dokonce i náš starý kulišák Klaus to tvrdí celá léta! Ale ne, oni tomu prostě věří a může si každý blafat, co chce. To je stejné, jako s těmi vakcínami – stojí fronta na vakcínu, jednomu to vpálí, až se složí hned na místě jak šraňky, leží na zemi, pěna u huby, mlátí sebou o zem a když ho vibrujícího nesou na nosítkách kolem těch čekajících, tak ti se na to jen tak laxně dívají a čekají dál! Oni to vidí na vlastní oči a oni tomu pořád nevěří! Tohle je totéž.

Tak je to debilitou nebo ne? Neřekl bych. Je to příliš velká skupina lidí, velmi různorodá na to, aby se to dalo takhle jednoduše odbýt. Určitě jich bude nejméně miliarda, a to nemůže být způsobeno ani blbostí, ani hloupostí, ani debilitou.

Tak čím tedy?

Již delší dobu se mi v hlavě honí otázky:

 • Jak je možné, že tak zvrácené a scestné agendy jako je GreenDeal, Depopulační agenda 21/2030 a Covid19 mají vůbec nějaké stoupence a příznivce z řad relativně normálních a inteligentních lidí?
 • Jak je možné, že tyto globální podvody vidí málokdo a ani se je nikdo veřejně nepokouší odhalovat?
 • Jak je možné, že lidi neví, že žádné globální oteplování neexistuje, a že je to všechno jen terorizmus vůči vlastnímu obyvatelstvu?
 • Jak je možné, že existuje tolik lidí, kteří se věnují nesmyslům o ekologii a vůbec neví, že je to pouze cesta, jak připravit lidi o všechny jejich svobody?
 • Jak je možné, že lidi volí ve volbách zelené strany a neví, že jsou to jen převlečení fašisti, kteří mají místo hákového kříže jen jiné logo?
 • Jak je toto všechno možné?

Odpovědi mi dlouho nepřicházely. Teprve pak jsem si uvědomil, že se ptám špatně. Využil jsem toho, že jsem měl poslední 2 týdny hodně takové práce, při které jsem si mohl dovolit meditovat a přeformuloval jsem všechny otázky jinak. A ejhle, odpovědi tu byly okamžitě! Žijeme v tak vyspělém idiotizmu, že je někdy vážně těžké ptát se správně. Tím se mi rozkrylo pozadí celého tohoto gigantického podvodu a dokonale mi to zaklaplo do celkového obrazu. A o tyto objevy bych se s vámi rád podělil.

Přiznám se, že pro mě je dost těžké, vzhledem k tomu, co všechno vím, pochopit, jak to vnímá člověk, který tohle všechno neví! Která je ta nejdůležitější část vědomostí, jejíž absence způsobí, že se začne mladý a inteligentní člověk chovat jako debil?

A tohle byla teprve ta správná a jednoznačná otázka, na kterou jsem okamžitě začal dostávat jednoznačné odpovědi.

Tito lidé, kteří uvěřili jakékoliv propagandě, ať už zelené nebo Covidové, jí uvěřili proto, že jim chybí ne jedna, ale celá sada velmi důležitých informací. Bez nich totiž začne dávat jakákoliv propaganda smysl, protože přesně tak byla i vyprojektována.

Je jedno, jestli to nevědí nebo to nechtějí vědět nebo dokonce jestli to ví a nevěří tomu. Výsledek je stejný.

 1. Nevěří, že: Někdo může být tak strašně zlý, že by je chtěl zabít!
 2. Nevěří, že: Někdo může mít vyspělé technologie a nechce je dát lidstvu k dispozici!
 3. Nevěří, že: Existují technologicky vyspělí mimozemšťané!
 4. Nevěří, že: My jsme tak primitivní!

Ad 1. Nevěří, že někdo může být tak strašně zlý, že by je chtěl zabít!

Reakci na první bod jste už určitě všichni někdy slyšeli, když jste se pokoušeli otevřít obzory někomu, kdo o to vůbec nestát nebo na to nebyl vůbec připraven. Pak je to takzvaná nevyžádaná informace a na tu informátor většinou doplatí. Lidi prostě tomu, že nás chce někdo vyhladit, nechtějí uvěřit ani za nic! Nejčastější reakce: „Proč by to proboha dělali?“ Jakmile mi někdo odpoví tímto způsobem, odcházím. Nemá to smysl se s ním dál bavit, protože tohle je naprostý základ všeho. Ten člověk může být chytrý, vzdělaný, zábavný, ale jakmile neví tuto jednu jedinou nejdůležitější věc, je to jako kdyby nevěděl nic!

Ad 2. Nevěří, že někdo může mít vyspělé technologie a nechce je dát lidstvu k dispozici!

Druhý bod nepřímo navazuje na první. Když si totiž někdo myslí, že všechny ty vlády a instituce jsou tady jen a jen pro naše dobro, pak už z principu nemůže uvěřit, že by mohl být někdo tak sobecký a bezohledný, aby nedal k dispozici všechno to, čím by mohl lidstvo zachránit! Proto například nevěří, že existuje antigravitační pohon! Protože kdyby existoval, určitě bychom ho měli k dispozici a nemuseli bychom jezdit se spalovacími motory. A když řeknete, že perpetuum mobile může normálně fungovat, že Němci používali antigravitační pohon už ve 30. letech, a že neexistují nevyléčitelné nemoci, tak si poklepe na čelo a volá na vás psychiatry se svěrací kazajkou.

Ad 3. Nevěří, že existují technologicky vyspělí mimozemšťané!

Opět neznalosti předchozích bodů generují podmínky pro odmítnutí jakéhokoliv mimozemského života. Podle těchto lidí je všechno okolo UFO fake, podvod, fotomontáž a Photoshop a kdyby tady nějací UFOuni byli, tak by se to přece dávno vědělo, že? To by přece nějaký novinář dávno zveřejnil a byla by toho plná televize. No tak určitě!

Ad 4. Nevěří, že my jsme tak primitivní!

Bod 3 a 4 spolu opět velmi úzce souvisí. Jakmile bychom totiž připustili, že jsou tady vyspělí mimozemšťané, které normálně nevidíme, tak by bylo jasné, že jestliže oni dokáží zařídit, abychom je neviděli, tak jsou vyspělejší a my jsme proti nim primitivní. (mluvím o technologické vyspělosti, protože některé mimozemské rasy duchovně opravdu vyspělé nejsou). Aby se tato myšlenka v hlavách lidí neobjevila, bylo potřebné utajit veškeré mimozemské aktivity. Jakmile se někde něco provalilo, tak přijeli muži v černém (MIB) a zařídili, aby se žádná informace ven nedostala (ano, MIB opravdu existují, ale mají mnohem brutálnější metody, než bylo prezentováno ve filmu MIB I.-III.). Tento podvod na lidstvo se udržuje mimo jiné pomocí naprosto nepředstavitelně velkých finančních prostředků, které se již více než 60 let vynakládají na všechny možné vesmírné programy. Posílají se srandovní rakety „jako“ do vesmíru a pak se zase „jako“ vracejí. Celá NASA je spolek divadelníků a ilusionistů, který má sloužit k zabavení veřejnosti a odvedení pozornosti od skutečného vesmírného programu, který je ze 100 % utajen. Ty směšné raketky s reaktivním pohonem totiž do žádného vesmíru letět nemohou, protože to těmito primitivními technologiemi prostě není možné. Dá se s tím křápem doletět tak maximálně na oběžnou dráhu Země, ale dál se s nimi nedostanete. Okolo Země jsou radiační Van Allenovy pásy, přes které se nic živého v nějaké plechové konzervě nedostane. Ano, do vesmíru se lítá úplně běžně, konají se různé meziplanetární a mezigalaktické konference na různých místech vesmíru, kterých se zúčastňuje spousta vlivných pozemšťanů, ale využívají k tomu diametrálně odlišné technologie, červí díry, hvězdné brány a portály. Tímto výrokem můžeme udělat i tečku za nesmyslnými diskuzemi o tom, jestli byli Američané na Měsíci či nikoliv. Ano, byli tam tolikrát, že to těžko někdo spočítá. A nejen oni, lítali tam všichni dávno předtím, než se sehrálo divadlo s Apollem 11 v roce 1969. Dostávali se tam ale úplně jinak a s úplně jinými technologiemi.

Takže se investují triliardy dolarů do velmi drahých rekvizit a hraje se směšné divadlo, a to jenom proto, aby se u omezeného lidstva vytvořila iluze, že jsme tady sami, a tudíž, že jsme logicky i nejchytřejší. Když k tomu přidáme ještě Darwinův podvod, tak je dílo zkázy dokonáno. Jestliže jsme se vyvinuli z opice, tak jsme zcela zákonitě právě teď na vrcholu rozvoje naší civilizace. A jestliže já jsem „vědec“, čili nejvzdělanější člověk, pak jsem logicky taky nejchytřejší, a tudíž nade mnou už nikdo výš nemůže být! Z tohoto postoje pramení nekonečná arogance celého vědeckého materialistického světa, která způsobuje její přirozenou degradaci a degeneraci. Vzestup je možný pouze duchovně a s pokorou čili cesta zcela opačným směrem.

Jestliže tedy nejste ochotni pochopit výše uvedené 4 body, nebo tomu nevěříte, pak je jasné, že celý svět začne ve vašem pojetí vypadat jinak. No posuďte sami:

Pohled na svět člověka, který nevěří výše uvedeným 4 bodům:

Ad 1. Všechny vlády a všechny instituce světa jsou tady pro naše dobro. Jestliže chytří lidé tvrdí, že je nás moc a že nepřežijeme, tak to tak je a musíme mít osobní zodpovědnost za lidstvo a musíme se k tomu správně a svědomitě postavit a začít něco dělat. A já se hned teď z vlastní iniciativy přestanu množit a přestanu prdět! A když moje vláda chce pro mě to nejlepší a řekne, abych si nasadil náhubek, tak poslechnu a nebudu odmlouvat. Jakmile uvidím někde někoho nezodpovědného, tak hned zjednám pořádek, protože té vládě musíme pomáhat a oplatit jí tu starostlivost, kterou má ona o nás.

Počkat! Tady něco nesedí! Tak lidstvo je přemnožené, a vlády celého světa dělají neskutečná opatření, aby zachránili každého jednotlivce? Není to divné?

(nebojte se, tyto červené otázky si nikdo neklade, to je jen fikce, bohužel…)

Ad 2. Protože jsme na vrcholu civilizace, tak také máme právě teď ty nejvyspělejší technologie. To je logické. Žádné jiné technologie tudíž nemohou být k dispozici, protože to bychom je už dávno měli. Takže když i s těmi nejvyspělejšími technologiemi stejně zatěžujeme planetu, tak je to průšvih a musíme vytvořit obrovský tlak na všechny výrobce, aby vyráběli spalovací motory, které nebudou znečisťovat ovzduší, ale vlastně ho budou čistit! Například takový autobus s motorem EURO6, který se jinak nazývá mobilní čistička vzduchu, je nedostatečný, takže všechna vozidla ihned do šrotu a dokud nebude aspoň EURO17, tak nebudeme nikam jezdit. Hned kupuju kola pro celou rodinu, auto odvezu do ekologické likvidace a přestáváme celá rodina jíst maso, když je ten dobytek tak nezodpovědný, že se nacpe trávou a pak prdí jak nezavřený!

Ad 3. Jestliže jsme jediní ve vesmíru, což je nad slunce jasné, to by nám přece řekli; pak nám opravdu může pomoci jen mongoloidní Gréta! Ještěže ji máme holku! Hned zítra opouštím svou dobře placenou, ale neekologickou práci a jedu s Greenpeace zachraňovat velryby!

Ad 4. Tak lidi že jsou primitivní? Podívejte se, co jsme všechno za posledních několik set let dokázali! Přešli jsme od parního stroje k jaderné energetice. Dokonce teď vyrábíme „ekologické“ elektromobily, na které získáváme elektřinu neekologickým spalováním uhlí v tepelných elektrárnách, protože ty jaderné „ekologické“ zase postupně zavíráme! Lítáme do vesmíru, byli jsme i na Měsíci! Viděl jsem kosmonauta, jak udělal první krok na měsíčním povrchu, jen nevím, kdo tam ten první krok natočil, ale to je jedno, bylo to v televizi, tak to musí být pravda! Vir, který není nakažlivý, dokážeme geneticky modifikovat tak, že se z něj stane smrtící virus! Dokonce ho dokážeme naučit, přes který hadr může projít a přes který už ne! Můžeme na sebe být právem hrdí! A pro přežití lidstva se klidně i vyvraždíme navzájem!

Někdo si může myslet, že je jedno, jestli někdo věří na UFO nebo ne, ale podívejte se, co všechno z toho může vzniknout! EKOTERORISMUS!

Na tomto bodě bych mohl začít vyvracet jednu nesmyslnou teorii za druhou, pindy o globálním oteplování a o množství CO2 apod. Čím víc argumentů bych uvedl, tím víc ekoteroristů by na mě naskákalo a snažili by se mi to všechno vyvrátit.

Proto uvedu jen 5 nejdůležitějších věcí, kterými posílám všechny směšné zelené agendy na smetiště dějin!

 1. CO2 – je základní plyn, který tato planeta potřebuje ke své existenci, stejně tak ho potřebují rostliny, zvířata a lidé. Bez CO2 to tady nefunguje. CO2 = život. Jakmile budou zase někde děti protestovat proti klimatu a proti emisím CO2, rovnou jim dejte přes hubu, protože vůbec neví, o čem mluví a za co bojují. Je to stejné jako s nakažlivostí viru. Lidem se řekne naprostá hovadina a ti to budou troubit dál, aniž by se nad tím kdokoliv zamyslel. Naštěstí má planeta mechanismy, kterými si reguluje množství CO2, bez ohledu na to, co si o tom myslí Gréta a pedofilové v EU.
 2. Největší producenti CO2 nejsou lidi, ale sopky! Existují nejen pozemské, ale i podmořské sopky. Ty jsou většinou mnohem aktivnější než ty pozemské, přestože to není tak na očích. Existují jich tisíce ve všech mořích a oceánech. Každá sopka, když se do toho opře, dokáže uvolnit do ovzduší za den tolik CO2, CO, síry a dalších sloučenin, co celé lidstvo a všechny jeho dopravní prostředky za rok! Chápete to? Jedna sopka za jeden den! A jsou jich tisíce a chrlí si CO2 o sto šest a kdy je napadne. Navíc neplatí eko daň! Když už bychom měli ukázat prstem na největší umělé znečišťovatele v lidské civilizaci, tak to určitě nejsou osobní automobily, jak se nám ta zelená cháska snaží nabulíkovat. Jsou to obrovské koncerny, které si postavily zpracovatelské fabriky v zemích třetího světa, kde nemusí dodržovat vůbec nic a tam znečišťují o sto šest. Potápí tankery na moři, aby zničily lokálním národům obživu z moře, vylévají chemický a radioaktivní odpad do řek a pak nám tady budou něco vyprávět o životním prostředí. Jestli někdo, tak oni, příslušníci DeepState jsou tou zhoubou pro planetu, ne my lidé! Veškerá produkce CO2, kterou vyprodukuje zbývající lidstvo bez těchto zločinců, je tak směšnou a zanedbatelnou položkou pro planetu, že tato položka zmizí při jakémkoliv zaokrouhlování, a tudíž se tím nemá cenu ani zabývat! Jestli má náklaďák emisní normu EURO4 nebo EURO6 je planetě srdečně jedno! Je to podvod jako prase!
 3. Přelidnění – už jste si někdy vzali kalkulačku a spočítali jste si, kolik je místa na Zemi? Tak to udělejte, je to velmi zajímavé! Všechny pevniny na planetě Zemi v součtu mají cca 149 miliónů km2. Jestliže budeme počítat, že na Zemi žije cca 8 miliard lidí, pak má každý k dispozici celých 1,9 hektaru. Když píšu každý, tak je to i včetně kojenců a nejstarších seniorů. Lidé ale nežijí jako patníky u silnice. Žijí v rodinách, rodech, na vesnicích, ve městech. Ne každému vyhovuje žít v přírodě, někdo chce žít v bytě v šestipatrovém činžáku, ve městě, takže pak může žít i 100 lidí na 300 m2. Děti také asi nebudou žít někde na opuštěné louce sami a starší lidé budou také raději součástí nějaké komunity. Výsledkem je, že toho životního prostoru je tady pro každého víc než dost. Někdo namítne, že jsou na světě oblasti, které jsou neobyvatelné. Ano, to je teď nepochybně pravda, ale kdo za to může? Kdo změnil podmínky celé slovanské Tartárie, a proč došlo k jejímu zničení? Jak je možné, že původní Slované osídlili nejprve část severního pólu – Hyperboreu, která byla velmi úrodná a teprve z ní se postupně dostali na další kontinenty? Klima na celé planetě je výsledkem obrovských experimentů s řízením počasí, kde tornáda, tajfuny, zemětřesení a tsunami jsou vyvolávány záměrně člověkem pomocí různých technologií typu HAARP apod. Je otázkou, jak by vypadala planeta nebýt těchto strašlivých zásahů. Pouště jsou jen důsledek nesprávné činnosti člověka a jsou k dispozici technologie, které dokáží vrátit poušť do úrodného stavu. Takže diskuze o obyvatelnosti, či neobyvatelnosti některých částí Země bych raději opustil. O naší skutečné minulosti toho zatím víme velmi málo. Jisté je jen to, že někomu tento stav zatraceně vyhovuje. Podívejte se jen na počasí, které je v ČR tento rok! Počasí se vrací do stavu, v jakém bylo za mých mladých let. A to je jen důsledek absence chemtrails posledního půl roku. Dostala se ke mně skvělá zpráva, že DeepState konečně ztratil schopnost manipulovat počasím pomocí HAARPu, tak se možná už letos v zimě nebudeme stačit divit…
 4. Odpad – další položkou, kterou velmi rádi argumentují ekoteroristé, je množství odpadu vyprodukovaného lidmi. Takhle to vypadá děsivě a lidi z toho vycházejí na první pohled docela špatně! Jenže je to opět jinak. Za odpad může především parazitický kapitalistický systém. To on vymyslel nadvýrobu a přebytek nabídky nad poptávkou. Kapitalizmus může za ten nejhorší způsob výroby, který znám, kde se vše konstruuje tak, aby se to zničilo za přesně stanovenou dobu. Každý dnešní výrobek od lisu na česnek, až po osobní auto je takto vyrobený a poctivému člověku se z toho zvedá žaludek. Veškeré materiály jsou poddimenzované na samotnou hranici soudržnosti. Všechno se viklá a kroutí a jakmile za to někdo vezme trochu víc, zůstane mu toho půlka v ruce a jde koupit nový výrobek. Ten je vyroben ještě hůř než ten předchozí. A tak pořád nakupujeme a pořád vyhazujeme stejné zboží. Kvůli produkci průmyslových a zpracovaných potravin, toho nejhoršího hnusu, který není dobrý ani pro prasata, je nadprodukce obalových materiálů, které vytváří bilióny tun odpadu na skládkách, kde se plasty budou rozkládat ještě dalších 150 let. Balená voda je další nástroj na ovládání lidstva a současně jedna z významných položek produkujících odpad. Tak kdo tady na planetě vlastně vytváří ty šílené podmínky a dává se nám to na zodpovědnost? Samozřejmě zločinci z DeepState a ze všech vlád světa, kteří s nimi ve všem táhnou za jeden provaz. Životnost výrobků – okamžitě teď hned by se všechno dalo začít vyrábět tak, aby to vydrželo 50 let a víc. Tím by se ihned změnil poměr surovin a odpadu na planetě. Pro konstruktéry to není žádný problém, to jenom tržní ekonomika je žene do těchto šíleností. Odpad – nepotřebný odpad se dá snadno pomocí utajovaných technologií dematerializovat, takže žádné skládky, ani znečištěné oceány nejsou vůbec nutné. V každé domácnosti může být přístroj na dematerializaci odpadu a žádný tudíž nebude vznikat.
 5. Chudoba – na světě prý existuje nepředstavitelné množství lidí, kteří žijí pod hranicí té nejšílenější bídy. Opět se za to viní přemnožení lidstva a hned se o to opřou další zelené agendy, které ještě přitvrdí, aby šla depopulace rychleji. Chudoba je ale záměrně vytvořený artikl, na kterém bohatnou zločinci nepředstavitelným způsobem. V Africe, v Asii a obecně v zemích třetího světa se vytvářejí záměrně ty nejhorší podmínky k životu. Před nějakým časem jsem poslouchal velmi dlouhý rozhovor s člověkem z Afriky, který naprosto srozumitelně a jasně popsal celý africký problém s chudobou, s nedostatkem jídla, vody, práce apod. Kdyby celý západní svět nechal Afriku Afrikou, tak by si Afričané oddychli nejvíc a postupně by se všechno stabilizovalo. Nejhorší ze všeho jsou všechny „humanitární“ projekty, které způsobují kriminalitu, korupci na nejvyšších úrovních, závislost na dodávkách všeho a demotivují národy, aby začaly normálně fungovat. Něco jiného by bylo, kdyby chtěl opravdu někdo pomoci, začít v těchto zemích budovat infrastrukturu, jako to dělaly socialistické státy za starých dobrých časů. Ukázat lidem, jak se chytají ryby, a ne jim dodat jednorázově rybu. Replikace – tak, jako je možné něco dematerializovat, tak je také možné něco vytvořit. Existuje technologie – replikace, pomocí které je možné zhmotnit cokoliv podle zadaného naskenovaného vzorku. Hmota je jen iluze, je to jen zahuštěná energie, a tudíž je možné ji pomocí vyspělé technologie libovolně měnit. Takže od cihly, přes svíčkovou s knedlíkem až po nádherné šťavnaté jablko. Tyto technologie jsme dostali od mimozemšťanů a jsou v přísném utajení používány celá desetiletí na tajných podzemních základnách a v podzemních městech, kde to využívali ti největší zločinci všech dob – příslušníci DeepState. Voda – stejným způsobem se dá vytvářet naprosto dokonale čistá voda, která může být k dispozici pro úplně všechny lidi na světě. Ale to by pak s tou vodou už nešlo obchodovat, že? Další technologie umí úplně snadno vyrábět pitnou vodu z mořské nebo z dešťové, anebo z jakékoliv kontaminované. Jenže chudoba a bída je velmi výnosný byznys, zvláště v Africe a v Asii.

Odpovědi na další nejčastější argumenty ekologických aktivistů:

Počasí – podle aktivistů se vše jen zhoršuje, teploty stoupají nad únosnou mez, ledovce tají, přichází oteplování, jaké lidstvo dosud nezažilo a všichni chcípneme hlady! Nic takového se neděje. Jakmile se přestane DeepState vrtat v počasí, planeta si za několik let vytvoří původní rovnováhu a nebudeme se stačit divit, co se všechno změní. Teprve pár měsíců na nás nesypou chemtrails a naše zahrada roste takovým tempem, že se nestačíme divit. Letos konečně poprvé bylo jaro, a ne jako v minulých letech, kdy zima přešla rovnou do léta. Očekávám, že si užijeme i babí léto, krásný podzim a zimu se spoustou sněhu, jako to bývalo, když jsem byl malý. Ještě očekávám v příštím roce pětimetrové přesličky a plavuně. Nelze vycházet z toho, jak to bylo do teď. Vše se může změnit, pouště se dají zúrodnit a stávající úrodná území mohou mít několikanásobně větší výnosy. Planeta je živá bytost, má svoji inteligenci a všeho dočasu!

Přelidnění – situace v některých částech světa je hodně tragická. Lidé žijí v obrovských slamech, ve 100 milionových městech, ve špatných hygienických podmínkách, bez dostatečného množství vody, jídla. Kdo tam někdy byl a viděl to, chápu, že se mohl stát okamžitě aktivistou bojujícím proti přelidnění. Ano, jsou taková místa. Ale důvody, proč taková šílená místa existují, jsou úplně jiné. Je to vlastně fyzicky záměrně vytvořený a nevyvratitelný důkaz, že přelidnění planety je největší hrozba. Vytvoření takových ukázkových oblastí je pro DeepState hračka, když mohou manipulovat jakoukoliv vládou a centrální bankou každé země na světě. Je jim úplně ukradené, jestli nějaká miliarda umře nebo ne, stejně nás chtějí vyhladit. Nemá cenu tady znovu opakovat všechny argumenty, celý tento článek je vlastně odpovědí na tento bod. Nic není takové, jaké se to zdá, přestože hrůzostrašné fotografie zasáhnou duši každého lidumila.

Jsem přesvědčen, že kdyby se chtělo, tak není problém to vyřešit. Ale ono se nechce. Prostě žádné přelidnění se nekoná. Je to manipulace s čísly a lidskými city. Četl jsem velmi propracovanou a seriózní studii, ve které se uvádí, že planeta by dokázala zvládnout fyzicky klidně i 20 miliard lidí, nebýt problémů, které jsou vytvořeny záměrně zločinným systémem a které jsem uvedl výše. Navíc jsou zde faktory, které je nezbytné vzít v úvahu. Obrovské množství bytostí na Zemi nejsou lidé. Ti by podle plánu měli postupně zmizet. Další velké množství se vyhladilo samo pomocí vakcinace. Jakmile budou uvolněné veškeré utajované technologie a bude možné cestování vesmírem, lidé začnou cestovat nejen do Chorvatska, ale také kamkoliv do vesmíru. Může se pak snadno stát, že si miliony lidí najdou jiná místa k životu, a že už se sem nikdy nevrátí. Zkrátka přelidnění se rozhodně bát nemusíme.

Závěr

Touto mojí dnešní úvahou jsem chtěl ukázat, jak je jednoduché stát se ekoteroristou a ničit zbytečně všechno okolo sebe ve jménu nesmyslů. Tuto sortu lidí tvoří většinou vzdělaní lidé, kterým jejich absolvované školy vypláchly mozky, takže teď už nejsou schopni samostatných myšlenek, jen dokolečka papouškují naučené mantry. Tato skupina je obrovská a má velkou moc a velký vliv. To jsou ti inženýři, kteří jezdí sice do práce na kole, ale konstruují výrobky denní potřeby, které se za 2 měsíce zničí. Jsou to ti manažeři, kteří diktují směry dalšího udržitelného rozvoje velkých firem, a přitom mají tolik nalétaných hodin, že jim letecké společnosti dávají lety zdarma. A co ekologická stopa, kterou tím za sebou nechávají? To jsou učitelé, kteří učí naše děti všechny tyto nesmysly a konečně to jsou ti „nejchytřejší“ idioti ve všech neziskovkách, politických stranách a vládách, kteří se stali hloupými vykonavateli vůle systému. Jinými slovy, je to ta nejnebezpečnější část lidí, kteří svou každodenní prací prosazují genocidní agendy, aniž by si to vůbec byli schopni připustit a uvědomit. Tak se zadarmo a nevědomě podílejí na genocidě vlastní rasy. Všimněte si, která odvětví mají největší podíl vakcinovaných: lékaři, vědci, učitelé, státní složky, umělci, sportovci… Náhoda? Všechno souvisí se vším. Stačí nevědět jeden z bodů uvedených výše a může to být poslední neznalost v tomto vašem současném životě. Už víte, proč Američané investovali nepředstavitelné peníze do falešného vesmírného programu? Začíná to nenápadnými a zdánlivě nedůležitými neznalostmi okolo vesmírného programu Apollo a končí to třeba i vlastní kastrací nebo smrtící injekcí.

Z otroctví dnešního světa vede jediná cesta: přes bolestné poznání stávajícího systému trvalým studiem k osvojování pravdivých znalostí o skutečném světě. K tomuto cíli se snaží přispět i svou troškou do mlýna web Křesadlo.