O životě

O pravdě a lži

Dnešní článek bude paradoxně především pro ty, kteří ho ani možná číst nebudou. Je to stejné, jako když učitel vynadá za špatnou docházku těm, kteří jsou přítomni a ne těm, kteří chybí! Ale nemohu jinak, musí to ven!

Úvodní obrázek mluví za vše. Ti, co šíří pravdu se přesně takhle cítí!

V dnešní době slyšíme velmi často okolo sebe pojmy jako „fake“ (anglicky výmysl, podvodná informace) a „konspirační teorie“. Pojďme se na tyto výrazy podívat podrobněji. Osobně se s tím setkávám tak, že dostávám od některých lidí zpětnou vazbu. Škála reakcí je dost široká a rozmanitá, od nadšených mailů, až po výlevy ničemu nevěřících tomášů, označujících všechno, co je mimo rámec jejich chápání, jako fake. Tato zpětná vazba mi umožnila lépe pochopit psychiku čtenáře alternativních zpráv.

Ještě předešlu, že výraz konspirační teorie, vymyslela CIA v padesátých letech minulého století, jako nálepku pro nepohodlnou pravdu. Ono to bohužel kupodivu velmi dobře funguje. Jakmile někdo začne hlásit pro systém nepohodlnou pravdu, tak se s ním udělá rychlý proces: označí se jako konspirační teoretik, vydá se nějaké tiskové prohlášení, ve kterém se daná pravda patřičně zesměšní, podloží se to názorem nějakého renomovaného idiota a náš milý teoretik už si ani neškrtne. A to může děkovat osudu, že to přežil. Stejný mechanizmus se používá pro potlačení vědění o mimozemšťanech, o utajovaných technologiích nebo o zvěrstvech páchaných našimi „vůdci“. Natočí se o tom scifi a je to! Jakmile to je scifi, už to nemůže být pravda. Nikdy bych nevěřil, že tak primitivní psychologie může být na masy tak účinná!

Televize

Většina lidstva sleduje televizi. Bohužel! Dokud něco není v televizi, tak to není pravda. Jakmile přijde někdo s něčím jiným nebo opačným, vrhne se na něj televizní divák a má tendenci ho úplně rozcupovat. Hlavně požaduje důkazy! Proč nepožaduje stejně vehementně důkazy po té své televizi? Tam ne, tam to není potřeba dokazovat, protože je to televize! Je to veřejnoprávní televize, je česká a platím si ji, tak přece by to nevysílali, když by to nebyla pravda! A důkaz? Pustili nám k tomu přece reportáž, tam stála nějaká slečna a ta událost se stala přímo za ní! Hotovo! Důkaz byl předložen! A teď se alternativče předveď, jak tohle vyvrátíš!

Systém tohle všechno ví, protože zná dokonale psychiku člověka. Proto dokázal vytvořit systém, který využívá všech špatných lidských vlastností jako je pohodlnost, lenost myslet, přijmout raději jednoduchou lež, než složitou pravdu apod. Systém ovládá všechny součásti masmediálního řetězce od výroby televizních přístrojů, přes televizní společnosti, které připravují vysílací náplň, ovládá veškeré technologie, pomocí kterých se vysílání realizuje. Vlastní filmová studia, vlastní herce, redaktory, novináře – vlastní úplně kompletně veškerou infrastrukturu, co s tím souvisí. Proč to vlastní? Aby mohli být tvůrci umělé reality, kterou lidem předkládají od rána do večera. Aby toho nebylo málo, tak do televizních přístrojů se montují takové krabičky (o velikosti cca 15x20cm), které mají za úkol manipulovat s vědomím člověka. CIA ve spolupráci s nacistickými vědci vymyslela v polovině minulého století program na ovládání mysli, který se jmenuje MK Ultra. Všeobecně se o něm ví málo, ale s jeho produkty se můžeme setkat na každém kroku. Pomocí MK Ultra se vyrábějí reklamy, řídí se tím někteří politici na dálku, ovládají se tak redaktoři, hlasatelé, herci, umělci, zpěváci… prostě kdekdo! MK Ultra má na svědomí i tu malou krabičku ve vaší televizi, která si s vámi hraje, jak kočka s myší. Pomocí různých frekvencí a podprahových signálů vám modifikuje vědomí podle potřeby. Tak třeba ve vás vyvolává nechuť sledovat některé pořady a zase naopak při sledování jiných programů ve vás vyvolává stavy euforie. Myslíte si, že se vám nějaký pořad líbil, ale ono to může být i tak, že vás pouze naprogramovali, aby se vám líbil. Obsah je vám předkládán ne proto, abyste se něco dozvěděli, ale aby vás udrželi u televize co nejdéle a aby vás mohli co nejintenzivněji programovat, abyste na tom křápu byli co nejvíce závislí, a aby vám ten mozek mohli pořádně vymydlit! Jestli si někdo myslí, že účel, proč existují média, je pravdivě informovat, tak je zbytečné, aby četl dál tento článek. 

Média mají jediný cíl: udržovat lidstvo ve strachu, v nevědomí a v iluzi!

No a teď najednou přijde někdo s nějakou pravdou! Ta je složitá, nedůvěryhodná a i dotyčný je nedůvěryhodný! Mě se nechce myslet, tak mu řeknu, že nalítnul nějakým bludům, nebo sektě a ať se jde nechat vyšetřit! Úkol MK Ultra je splněn, mohou si odškrtnout vytvoření dalšího vymydleného jedince!    

Internet

Na internetu je obrovská spousta informací. Naivně by si mohl člověk myslet, že když je vše zveřejněno, že si každý tu pravdu dokáže najít! Ale bohužel je tomu právě naopak. V záplavě informací se vyzná málokdo a drtivá většina sklouzává k jednoduchým informacím, které dá Google záměrně na první místa nebo které lze najít na Wikipedii (mainstreamový slovník). Opět stejný scénář! Proč bych se namáhal zkoumat 50 dalších odkazů, když hned v prvním najdu přesně to, co jsem hledal a očekával! Že tady existuje nějaká umělá inteligence, která řídí celý internet a lži systému protlačuje nahoru a pravdu prakticky eliminuje? To přece není možné! Kdo by to dělal a hlavně proč? Kvantový počítač? Co to je? Takový přece ještě neexistuje, to bych o tom věděl! Vždyť máme přece svobodu slova! Když byly vloni v Americe volby, tak veškerá média potlačovala trumpovy příznivce tím, že jim mazala účty, mazala lajky, zobrazovala příspěvky patriotů na nejnižších pozicích a celou řadu dalších prasáren. Nakonec Twitter, YouTube a FaceBook smazal účty asi 5 miliónům lidí! Co dělají dnes? Dnes zase mažou Bidetovy dislajky, naprosto nesledovaná a ignorovaná videa uměle vystrkávají na první strany a mažou všechny nesouhlasné příspěvky. Ani tohle už nestačí tupým ovcím, aby začaly přemýšlet, že tady něco hodně smrdí?

Celý internet a veškerá sociální média řídí kvantový počítač!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ten má takovou výpočetní kapacitu, že se to zcela vymyká našemu obvyklému chápání! Podle charakteru komunikace na internetu, na mailech a v telefonech dokáže dokonce rozpoznat nálady v jednotlivých státech, v jednotlivých komunitách na sociálních sítích a jakmile vyhodnotí posun tam, kam se to podle systému nemá posunout, začne dělat protiopatření, začne psát dehonestující články, vytvoří tisíce fiktivních trolů, kteří se jako skutečné osoby zúčastňují diskuzí pod články a narušují jeho věrohodnost. Umělá inteligence dokonce sama začne psát články do mainstreamu a hned druhý den se objeví v novinách celá série akcí, která strhne věrohodnost nějakého tvrzení na nulu. Všechno je to propojené i s televizí a tím se ocitáme zase v předchozím odstavci.

Goebbelsovská mediální mašinérie jede na plné obrátky a vlastizrádní redaktoři i v době, kdy většina podnikatelů krachuje, bere výplatu za šíření těch nejnehoráznějších lží, kterými oblbují širokou veřejnost! To je pro mě ta nejméně pochopitelná věc! Každý jednotlivý redaktor, novinář, hlasatel, či jakýkoliv spolupodílník na mediální frašce, by se měl každý den na sebe podívat do zrcadla, aby věděl, jak vypadá ohavná mediální prostitutka! Zapněte si jakékoliv rádio, televizní stanici, nebo si přečtete jakékoliv noviny, všude jen lži, podvod a manipulace! Všichni redaktoři se zaprodali svému původnímu poslání – šířit pravdu a za třicet stříbrných prostituují ve prospěch prohnilého systému, který se z posledních sil drží, aby ještě alespoň několik dní zůstal při životě!

Tak a teď se čtenáři zamysli, čemu vlastně věříš? Jestliže věříš mainstreamu a pravda předkládaná alternativní sférou ti přijde jako úplně ujetá fantasmagorie a zcela bokem, pak jsi dokonalý výtvor systému MK Ultra a současně i potvrzení, že jejich znalosti psychologie jsou dokonale funkční. Gratuluji ti! Budiž ti útěchou jen to, že takových vás je většina! 

A kdo jsou to ti blázni na druhé straně, na straně pravdy? To jsou ti, kteří se s nasazením svého vlastního života snaží vytvořit protiváhu k obrovskému podvodu a lži v masmédiích tím, že šíří pravdu a probouzejí ovce, jsou perzekuováni a ignorováni. Jsou to ti, kteří obětují svoje pohodlí proto, aby lidstvo nešlo „šťastně, radostně a rychle“ na porážku. Jsou to nesmírně stateční jedinci, patrioti a lidi s mozkem, kteří investují svoje vlastní peníze do osvěty, vyrábí ve svém volném čase videa, webové stránky, píší blogy! Může je těšit, že jsou za to označováni jako lháři, iluzionisté a konspirační teoretici! To vše dělají nezištně proto, aby se lidstvo mělo lépe. A lidstvo jim hází pod nohy co nejvíce klacků, aby se lépe nemělo.  

Došel jsem k tomu, že každý člověk je schopen věřit jen do určitého okamžiku. Ten okamžik je dán jeho schopností připustit pro něj dosud neuvěřitelné věci a zároveň tím ohrozit svůj dosavadní stupeň poznání. Je to jakýsi práh omezenosti, kam až je se svojí vírou schopen dojít. Jakmile je pravda za tímto prahem, tak se spouští autoimunitní reakce, nositel pravdy se stává bláznem, konspiračním teoretikem, vše co hlásá je smeteno do kanálu a diskuze končí. V těchto případech dotyčný padá zpět ke svému zažitému pragmatizmu, na který byl doposud zvyklý a kde se cítí bezpečně. Jeho vývoj končí kvůli jeho omezenosti a zhoubný konzervatizmus se rozprostře v jeho mysli. Stává se brzdou sám sobě i svému okolí. Stává se sám sobě největším nepřítelem a kvůli zkostnatělému přístupu stagnuje nejen jeho tělo, ale i jeho duše, toužící po pravdě. Tento nebezpečný stav může skončit i smrtí, protože nezájem o poznání je jednosměrná jízdenka do rakve.

Šiřitelé pravdy jsou velmi vzácným druhem člověka! Dělají tu nejnevděčnější práci a sklízí veskrze jen posměch a nepochopení. V minulých dobách byli osvícenci upalováni a popravováni a dnes je to stejné. Nic se nezměnilo! Lidstvo je stále stejně tupé stádo, které eliminuje jedince, kteří mu ukazují cestu. Konzervativizmus má setrvačnost letadlové lodě, a dokud nezahynou milióny lidí, dokud nepadnou lidi na úplné dno, tak se nic nezmění!

Bylo řečeno, že v této přelomové době dojde k obrovskému odhalení pravdy skrývané tisíce let. Zároveň bylo řečeno těmi nejmoudřejšími, že i ti, kteří „vědí“, budou šokováni a konfrontováni krutou realitou, zatímco ti, kteří nevědí nic, budou zvracet v těžkém šoku a budou páchat sebevraždy. Mým motivem bylo alespoň okruh mých nejbližších uchránit od nejhoršího a umožnit částečné prozření dřív, než k tomu dojde masově. Co se ale nestalo? Při odkrývání „neuvěřitelných“ pravd postupně odpadávají věrní a ukazují svou malověrnost. Všechna snaha marná! No nic, budu psát dál svoje články, nikomu nic nevnucuji a kdo chce, ať si je přečte.