Geopolitika

Média a manipulace s lidmi

V posledním článku jsme psali o tom, proč nenosíme roušku. Za období posledního půl roku, kdy ji nenosím, jsem se často stala terčem osobních útoků „uvědomělých“ občanů, a jsem tedy teď tak trochu odborníkem na rychlé reakce na tyto slovní útoky. Dělám si zároveň takovou pomyslnou statistiku. Zjistila jsem, že ti „uvědomělí“ občané, jsou většinou staršího důchodového věku. Co je tedy jejich motivací, šířit mezi neuvědomělými „osvětu“? Odkud mají informace, podle kterých se řídí a na základě kterých napomínají ty „nezodpovědné“? No přece z médií! Tam jim řekli, že právě oni jsou ta nejrizikovější skupina, že jejich vnoučata jsou velmi infekční tvorové a tudíž by se s nimi teď neměli vůbec stýkat, že se Covid šíří vzduchem a tudíž je rouška jediným správným ochranným prostředkem. Jak to, že tomu všemu většina z nich věří? Je to celkem jasné. Vyrostli a produktivní věk strávili za minulého režimu, kdy se absolutně věřilo tomu, co řekli na dvou programech ČT nebo v rozhlasu. V tom vyrostli, v tom žili a pracovali. Je těžké pro ně vůbec uvěřit, že by to dnes mělo být jinak, protože „Proč by nám lhali?“ Nechci naše nejstarší občany podceňovat, ale televize a rádio je často jediným médiem, ze kterého získávají informace. Počítače jim sice do života vstoupily, ale manipulace s nimi je jen ta základní, nejnutnější. Hledat si na nich informace navíc? Proč, když mi v televizi a v rádiu všechno řeknou?

Ale podívejme se kolem sebe. Jak je možné, že si nejen senioři, ale celý národ (budu se zabývat jen naší republikou) svorně nasadil roušky? Jak je možné, že lidé všech věkových kategorií často ve strachu sedí doma a raději se s nikým nesetkávají? Jak je možné, že vládě procházejí všechna možná a většinou absurdní nařízení omezující lidská práva a svobody? Odpověď je velmi jednoduchá: veřejnost je výborně manipulována veřejnoprávními médii, ať už je to rozhlas, televize nebo internet – zkráceně masmédia, čili MSM.

Kladla jsem si otázku, jak je možné, v dnešní přetechnizované době, když veškeré informace mají lidé doslova před nosem, být tak zabedněný a věřit všemu, co mi řeknou MSM?

Lidé přece dnes už umí pracovat s různými technologiemi, jsou často vzdělaní, takže umí jazyky a mohli by si hledat i informace ze světa. Oni jsou ale doslova zahlceni informacemi z různých zdrojů. Jsou zahlceni a svým způsobem unaveni. Jen informace přijímají, nepřemýšlí o nich a možná jsou i moc pohodlní na to, aby si je ověřovali nebo vyhledávali jinak, jinde. Nakonec proč, když večer v televizi všechno je?

Je to vlastně jako s tím naším zdravím. My jsme neodevzdali do cizích rukou jen naše zdraví. My jsme odevzdali i zodpovědnost za náš život, za naše lidská práva a svobody. Důvěřujeme autoritám, institucím, úředníkům, lékařům, médiím. Oni by nám přece nelhali. Oni jsou kompetentnější, ví všechno líp. Platíme si je z našich daní, tak proč by šli proti nám?…

Sdělují nám ale média pravdu? Dávají nám ty správné informace? Bojují proti dezinformacím? Jsou plná investigativních novinářů? Bohužel je na všechny tyto otázky odpověď NE! Dnešní MSM jsou totiž vlastněna těmi stejnými „lidmi“, kteří vymysleli, připravili a uskutečňují projekt světové pandemie. Proto to v dnešních zprávách také vypadá, jak vypadá. Tři čtvrtiny se točí kolem zmanipulovaných čísel nemocných a zemřelých na COVID (o manipulaci s těmito čísly je spoustu čl. na internetu), o nových vládních nařízeních a z toho vyplývajících omezeních pro občany, o tom, jak hrozně to vypadá ve světě, kde je nová mutace viru a jak jsou přeplněné nemocnice. Manipuluje se s čísly, s videi, s reportážemi, s fotkami.

Zde je typická ukázka manipulace médií s informací a s fotografií. Televize, která s velkou slávou nedávno vstoupila na náš mediální trh a holedbala se, jak nám bude předkládat „zaručeně pravdivé“ informace z celého světa, se dopustila takovéhoto prů…u! Všimněte si datumů u obou reportáží! S odstupem jednoho měsíce stejná fotografie, ale naprosto odlišná a ve druhém případě doslova lživá informace! Jedině tohle je výhoda dnešních technických a technologických možností. Ona ta technika lháře doběhne! Vše je dnes totiž zaznamenatelné, dohledatelné a tím snadno prokazatelné!

Proto se zvídavý člověk na jedné straně „dozví“ z televize, jak jsou po celém světě doslova přecpané nemocnice pacienty s Covidem tak, že už leží i po chodbách, a na straně druhé je internet plný reportáží natočených obyčejnými lidmi na mobil. Prochází se po nemocnicích ve svém městě v Británii, Německu či v Americe a nemocnice, která měla praskat ve švech je zcela prázdná, všude ticho, na chodbách ani človíčka. O Covidu vypovídají jen samolepky na opěradle každé druhé židle, kde je důrazně doporučeno, aby pacienti udržovali odstup. Tito amatérští „novináři“ jsou spravedlivě rozčíleni a cítí se velmi podvedeni, takže tyto své reportáže okamžitě sdílejí se světem! Je jich už taková spousta, že to BigTech nestíhá mazat. Toto jsou ty malé ostrůvky naděje, které pomáhají v boji proti mediální manipulaci.

Cílem této manipulace je udržovat lidi ve stálém napětí, strachu a stresu z toho, co se děje, a co se ještě může dít. Strach o sebe, o zdraví, o své blízké, strach ze ztráty zaměstnání, strach z platební neschopnosti,… S vyděšeným stádem se dá pak vhodně manipulovat tak, jak je potřeba. Tohle už věděli nacisti a dnešní světovládci to postupně dotáhli k dokonalosti. Nošením roušek to začíná, zničením společenského i profesního života to pokračuje a končí masovým očkováním a následným ovládnutím mas. Tedy ovládnutím těch, co vakcinaci vůbec přežijí. A samozřejmě už předem připravené represe pro ty, kteří se budou vzpouzet.

S tímto přímým útokem na lidskou psychiku, který má za cíl permanentně udržovat člověka ve strachu, a tím ho ovládat, se dá bojovat dvěma způsoby: buď tak, jak si poradil ten pán z videa v jednom našem článku (rozmlátil televizi) nebo tak, že nebudu sledovat, ani poslouchat tento druh informací. Přestanu být ovčanem a začnu se chovat jako svéprávná bytost, která přemýšlí vlastní hlavou, a která si umí najít ty správné informace a z různých zdrojů (křížové potvrzení), třeba i světových. Probuzených lidí je už totiž spousta, mají svoje weby, svoje internetové televize, umí pracovat s předkládanými informacemi, umí je dávat do souvislostí a odhalovat ty lživé. Naštěstí i u nás je jich spousta, stačí se jen rozhlédnout kolem sebe. Pokud to člověk udělá a začne vidět „skutečnost“ úplně jinak a ne tak, jak je mu předkládána, začne mu všechno do sebe zapadat a začnou mu docházet souvislosti, o kterých neměl ani tušení. Takový člověk už nikdy nebude stejný, bude se chovat jinak, přestane být ovcí. Tohle procitnutí  je ale velmi těžké. Člověk si musí projít několika fázemi myšlení od prvotního šoku, přes popření, až po přijetí a uvěření tomu, že vše, co doposud považoval za jasné a neměnné, je najednou úplně jinak! Je to těžká cesta, ale výsledek stojí za to!